Dary a Nadace ČEZ

Jednou z dlouhodobých významných priorit Skupiny ČEZ je firemní dárcovství. Filantropické aktivity se ve Skupině ČEZ řídí mottem „Pomáháme tam, kde působíme".

Filantropie je nedílnou součástí firemní kultury a zároveň charakterizuje Skupinu ČEZ jako dlouhodobého podporovatele vzdělávání, kultury, sportu a komunitního života formou firemního dárcovství

V uplynulých letech pokračovala Skupina ČEZ v naplňování jednoho z pilířů své společenské odpovědnosti formou aktivního dárcovství. Skupina ČEZ se dlouhodobě řadí mezi nejvýznamnější dárce v České republice, což dokazuje fakt, že v minulosti opakovaně získala prvenství v soutěži TOP Odpovědná firma podle objemu darovaných finančních prostředků. TOP odpovědná firma je cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost.

Nadace ČEZ je v oblasti dárcovství pro společnosti Skupiny ČEZ nejvýznamnějším partnerem již od roku 2003. Jejím prostřednictvím bylo v České republice v roce 2015 podpořeno rekordních 963 projektů v celkové hodnotě 182,8 mil. Kč. Za dobu  existence nadace je to již více než 6600 projektů v hodnotě  1,9 miliardy korun.

Nadační příspěvky poskytuje Nadace ČEZ ve vyhlašovaných grantových řízeních, žádosti přijímá prostřednictvím webového formuláře. Do svých aktivit stále více zapojuje různými formami veřejnost.

www.nadacecez.cz

Grantové programy Nadace ČEZ

Podpora regionů

Podpora regionůDlouhodobý grantový program zaměřený na podporu aktivit, které přispívají ke zkvalitnění života všude tam, kde působí Skupina ČEZ. O podporu mohou žádat obecně prospěšné společnosti, obce, spolky, ústavy, školy, tedy všechny právnické osoby, jejichž činnost je zaměřena na zdravotnictví, děti a mládež, sociální oblast, vědu a vzdělávání, ochranu lidského zdraví a lidských práv, kulturu, životní prostředí, atd. Toto grantové řízení je nejrozsáhlejší co do počtu žádostí, tak do různorodosti podpořených projektů.

 

Oranžové hřiště

Oranžové hřištěGrantový program pomáhá financovat výstavbu a rekonstrukci dětských a sportovních hřišť. Vedle tradičních vznikají i nové typy hřišť, například sportoviště s fitness prvky pro seniory nebo workoutová hřiště. Celkem  podpořila Nadace ČEZ vznik více než 360 Oranžových hřišť v celé České republice.

 

 

 

Stromy

StromyGrantový program Stromy je určen na podporu liniové výsadby zeleně. Obce mohou zakládat nové aleje a stromořadí nebo je obnovovat v místech, kde dříve existovaly, ale během let vymizely. Grantový program je vyhlašován dvakrát ročně a umožňuje tak jarní i podzimní výsadbu V roce 2015 získalo podporu 64 obcí, o výsadbu stromů a péči o ně se často postarali sami obyvatelé.

 

 

Oranžový přechod

Oranžový přechodGrantový program, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti na přechodech. Nadační příspěvek mohou obce využít na instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce. V roce 2015 jich získalo osvětlení 28, celkem už je osvětleno 74 přechodů v různých místech České republiky.

 

 

 

Oranžové schody

Oranžové schodyMají za cíl odstraňování architektonických bariér na základních a středních školách. Školy mohou z nadačního příspěvku pořídit mobilní plošiny či výtahy, které pomohou žákům a studentům se zdravotním znevýhodněním zpřístupnit školní budovy a začlenit se snáze do běžného vyučování.

 

 

 

Charitativní akce Pomáhej pohybem

Charitativní akce Pomáhej pohybemJe putovní interaktivní projekt, který nabízí příležitost aktivně pomáhat potřebným i široké veřejnosti. Pravidelně od jara do podzimu navštěvuje nadace se svými oranžovými rotopedy různé kulturní, společenské a sportovní akce a umožňuje návštěvníkům, aby minutou šlapání na oranžových kolech podpořili vybrané neziskové organizace. V roce 2015 získalo díky energii „šlapajících“ podporu 44 organizací.

 

 

Oranžová učebna

Oranžová učebnaCílem projektu Oranžová učebna je pomoci školám zkvalitnit výuku fyziky a technických předmětů. Základní, střední a vyšší odborné školy mohou díky příspěvku vybavit své odborné učebny, zmodernizovat výuku a zatraktivnit ji pro žáky a studenty. Získat Oranžovou učebnu mohou školy, které se účastní vzdělávacích projektů Skupiny ČEZ, například soutěže Vím proč nebo matematicko-fyzikálních olympiád.

 

 

Mobilní aplikace EPP - Pomáhej pohybem

Mobilní aplikace EPP - Pomáhej pohybemJe nástroj, díky kterému má veřejnost možnost aktivním pohybem určovat, které projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit.

Aplikace zaznamenává pohyb uživatele (např. chůzi, běh, jízdu na kole) a generuje charitativní body. Tyto body může uživatel věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací. V roce 2015 bylo díky aktivitě veřejnosti podpořeno 146 organizací. Více informací naleznete na www.pomahejpohybem.cz

 

Plníme přání

Plníme přáníCharitativní projekt Skupiny ČEZ, jejích zaměstnanců a Nadace ČEZ. Oblast podpory vybírají sami zaměstnanci Skupiny ČEZ, sami také doporučují organizace a jednotlivce, ke kterým by měla pomoc směřovat. V roce 2015 směřovala společná pomoc rodičům s dětmi v nouzi.  Celkem se podařilo mezi zaměstnanci shromáždit 634 tisíc korun, Nadace ČEZ tuto částku zdvojnásobila. Celkem bylo rozděleno 1,27 milionu korun mezi 8 azylových domů po celé České republice.

 

Zaměstnanecké granty

Zaměstnanecké grantyGrantový program Zaměstnanecké granty je určen na podporu neziskových organizací, ve kterých ve svém volném čase působí zaměstnanci Skupiny ČEZ. Mezi zaměstnanci jsou trenéři sportovních oddílů, vedoucí skautů nebo dobrovolníci v sociálních a zdravotních zařízeních. Nadace ČEZ podpořila již 312 projektů organizací částkou 9 milionů korun.

 

 

 

Více informací o Nadaci ČEZ najdete na www.nadacecez.cz.