Dodavatelský portál SUS

POZOR: K 1. 1. 2024 dojde k přechodu ze současného dodavatelského portálu SUS na nový portál SAP Ariba!

Dodavatelský portál SUS byl vytvořen pro snadnější komunikaci mezi Skupinou ČEZ a jeho obchodními partnery. Tento portál přináší řadu výhod spojených s elektronickou komunikací a správou vlastních dat. Jde především o online podávání nabídek k aukcím a soutěžím, potvrzování objednávek. Umožňuje také náhled a registraci na vypsaná výběrová řízení prostřednictvím záložky Soutěže  (například významné připravované záměry projektů na budoucí realizaci zakázek).

Jak se zaregistrovat?

Abyste mohli plně využít deklarované výhody tohoto portálu je v roce 2023 nutná Vaše registrace a následné přihlášení

Přístup na portál je možné uskutečnit přes následující odkaz: https://srmep.cez.cz nebo prostřednictvím webových stránek Skupiny ČEZ (www.cez.cz/prododavatele).

Co potřebuji k registraci?

Každý požadavek na registraci obchodního partnera na dodavatelský portál SUS podléhá schvalování na straně ČEZ, a. s., správcem databáze obchodních partnerů.  Osoba, která provede první registraci, získá status „Hlavní kontaktní osoba“. Tato osoba má rozšířené pravomoci. Pravomoci hlavní kontaktní osoby najdete v příručce – Správa dat společnosti Hlavní kontaktní osobou.

Pro úspěšné dokončení registrace je třeba, aby Hlavní kontaktní osoba zároveň s elektronickou registrací na dodavatelském portále, zaslala na e-mailovou adresu nakup@cez.cz. vyplněný formulář Pověření/Sdělení k zastupování společnosti, podepsaný osobami, které jsou dle Obchodního rejstříku oprávněny jednat za Vaši společnost. Originál tohoto Pověření/Sdělení s úředně ověřenými podpisy je třeba zaslat nejpozději do 5 pracovních dnů od vytvoření požadavku na registraci, na níže uvedenou adresu:

UPOZORNĚNÍ

Bez zaslání tohoto vyplněného Pověření/Sdělení e-mailem a poštou, nemůže být Vaše registrace schválena.

ČEZ, a. s.
Elektrárna Počerady
Útvar Podpora nákupu
Počerady 57
440 01 LOUNY

Listinnou podobu Pověření/Sdělení můžete nahradit elektronickou formou se zaručeným elektronickým podpisem.

Jaký je rozdíl mezi Pověřením a Sdělením?

  • Formulář Pověření: použijete v případě, že jste pověřen Vaším zaměstnavatelem jednat jménem Vaší společnosti.  Např. podávání nabídek k výběrovým řízením, potvrzování objednávek…
  • Formulář Sdělení: použijte v případě, že jste jako Hlavní kontaktní osoba rovněž i členem statutárního orgánu společnosti nebo zástupcem společnosti (jako zástupce je třeba ke Sdělení připojit Vám udělenou plnou moc s úředně ověřenými podpisy).

Jak změním hlavní kontaktní osobu?

Varinta A: Nová hlavní kontaktní osoba je již registrovaná na portále SUS

Pokud je nová hlavní kontaktní osoba již registrována na SUS jako kontaktní osoba, zašlete Váš požadavek na změnu hlavní kontaktní osoby emailem na nakup@cez.cz. Přílohou emailu musí být vyplněný formulář Pověření/Sdělení k zastupování společnosti, podepsaný osobami, které jsou dle Obchodního rejstříku oprávněny jednat za Vaši společnost, který si můžete stáhnout zde. Originál tohoto Pověření/Sdělení s úředně ověřenými podpisy je třeba zaslat nejpozději do 5 pracovních dnů od vytvoření požadavku na registraci, na níže uvedenou adresu: ČEZ, a. s., Elektrárna Počerady, Útvar Podpora nákupu, Počerady 57, 440 00 LOUNY

Varianta B: Nová hlavní kontaktní osoba zatím není registrovaná na portále SUS

Pokud nová hlavní kontaktní osoba ještě není registrovaná na portále SUS, pak postupujte následovně:

  1. Proveďte elektronickou registraci na portál SUS zde dle příručky zde.
  2. Zároveň zašlete Váš požadavek na změnu hlavní kontaktní osoby emailem na nakup@cez.cz s vyplněným formulář Pověření/Sdělení viz Varianta A.