Pololetní zprávy

Pololetní zpráva - 2009

Hlavní události v I. pololetí roku 2009

Leden

 • prodloužení splatnosti úvěrové smlouvy uzavřené v lednu 2008 o jeden rok. Částka úvěru byla zároveň snížena z 600 mil. EUR na 550 mil. EUR (cca 15,1 mld. Kč);
 • doručení požadavku ČEZ, a. s., na uplatnění prodejní (put) opce na 51% podíl v podniku NERS d.o.o. společnosti Elektroprivreda Republike Srpske, partnerovi v projektu Gacko.

Pololetní zpráva ke staženíÚnor

 • schválení strategie dlouhodobého provozu Jaderné elektrárny Dukovany a odsouhlasení záměru projektu Zajištění licence a připravenosti Jaderné elektrárny Dukovany pro provoz v období 2015 až 2025;
 • snížení základního kapitálu ČEZ, a. s., v návaznosti na zpětný odkup akcií;
 • zahájení iniciativy „ČEZ proti krizi“, která má pomoci české ekonomice a zákazníkům ČEZ zmírnit dopady hospodářské krize;
 • podepsání dohody Severočeskými doly a.s. a skupinou J & T s majiteli německé hnědouhelné důlní společnosti Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH o koupi 100% podílu v této společnosti.

Březen

 • nabídka nové služby - elektromontážních prací v oblasti obnovy a výstavby distribučních sítí, zejména v rozvodnách. Poskytovatelem služby jsou ČEZ Energetické služby, s.r.o.;
 • výběr nejlepších 18 projektů Radou Zelené energie. Mezi jejich autory rozdělila celkem 8,6 mil. Kč. Ve třetím ročníku udělování grantů z Fondu Zelené energie se celkem přihlásilo 81 projektů v kategorii osvěty, 14 v oblasti výzkumu a 25 v oblasti výstavby.

Duben

 • zrušení původního usnesení zastupitelstva Jihočeského kraje z roku 2004 o nesouhlasu s výstavbou 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín. Zastupitelstvo zároveň schválilo rámcovou smlouvu s ČEZ, a. s., který se zavázal v příštích 10 letech vložit do kraje kompenzace 4 mld. Kč, z čehož 2,5 mld. Kč připadne na investice související s dostavbou elektrárny;
 • podepsání smlouvy o koupi společnosti CZECH HEAT a.s., jejíž dceřiná společnost vlastní kombinovaný zdroj na výrobu elektřiny a tepla čistým spalováním biomasy v Jindřichově Hradci v jižních Čechách;
 • schválení podnikatelského záměru na novou paroplynovou elektrárnu o instalovaném výkonu 800 MW v lokalitě Mělník ve středních Čechách vedením ČEZ;
 • posun na 336. místo v žebříčku největších světových firem Global 2000 pořádaném časopisem Forbes;
 • obsazení 2. místa v žebříčku 100 obdivovaných firem České republiky za rok 2009;
 • obsazení 1. místa v žebříčku Top firemní filantrop podle objemu darovaných prostředků.

Květen

 • podání návrhu společností ČEZ na zahájení arbitrážního řízení v souvislosti s projektem Gacko z důvodu dlouhodobého neplnění smluvních povinností partnerů v Republice srbské v Bosně a Hercegovině.
 • podepsání akcionářské smlouvy mezi společností ČEZ a slovenskou firmou Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, která umožní založení společného podniku na výstavbu nové jaderné elektrárny v lokalitě Jaslovské Bohunice ve Slovenské republice.
 • umístění ČEZ, a. s., na 219. místě v žebříčku 500 největších evropských společností s kotovanými akciemi sestaveném německým deníkem Handelsblatt. V předcházejícím kole se ČEZ umístil na 226. místě.

Červen

 • získání 76% podílu v jediné albánské distribuční společnosti Operatori i Sistemit te Shperndarjes sh. a.
 • zahájení iniciativy „FutureMotion - Energie zítřka“ předpokládající investice do nových technologií. Začala již část týkající se využívání elektromobilů.
 • smluvní zajištění plynu pro plánovanou paroplynovou elektrárnu Počerady na 15 let. Zahájení výstavby zdroje je předpokládáno v říjnu 2010.
 • podepsání úvěrové smlouvy na 262 350 tis. EUR (cca 6,8 mld. Kč). Úvěr je určen na financování exportního kontraktu s nadnárodním dodavatelem německé technologie v rámci výstavby projektu větrné elektrárny Fântânele v Rumunsku.
 • získání Ocenění za největší přínos k rozvoji investic v ČR v odborné soutěži Investor roku 2008, kterou každoročně vyhlašuje Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest společně se Sdružením pro zahraniční investice AFI.
 • umístění na 2. místě v žebříčku 100 nejvýznamnějších firem za rok 2008, který každoročně vyhlašuje sdružení CZECH TOP 100 a na 1. místě v oboru výroba a rozvod elektřiny, vody, plynu a páry; v odvětví dobývání nerostných surovin se umístila společnost Severočeské doly na 2. místě.

Hlavní události v červenci a srpnu 2009 (do uzávěrky pololetní zprávy)

Červenec

 • dohoda společnosti ČEZ s novým vlastníkem Pražské teplárenské a.s., skupinou J & T, o koupi podílu ve výši 48,67 %.
 • získání ocenění (UK and Continental Europe Award) pro nejlepší postupy ve vztazích s investory v České republice udělovaného každoročně britským IR Magazine. Nejlepším manažerem vztahů s investory v České republice byla vyhodnocena Ing. Barbara Seidlová z ČEZ, a. s.

Ke stažení

Hlavní události v I. pololetí roku 2008

Leden

 • podepsání Protokolu o spolupráci mezi ČEZ, a. s., a členem United States Steel Corporation vytvářející rámec pro možnou výstavbu elektrárny v areálu jeho ocelárny v Košicích ve Slovenské republice s možným instalovaným výkonem elektrárny až 400 MW;
 • podání nabídky na modernizaci stávající elektrárny a potenciálně i výstavbu nové elektrárny v rumunském Galati;
 • podání nabídky na strategického partnera pro plánovanou výstavbu nové elektrárny v Borzesti v Rumunsku;
 • uzavření úvěrové smlouvy na částku 600 mil. EUR (cca 15,8 mld. Kč) na všeobecné finanční potřeby včetně nákupu 7% podílu ve společnosti MOL v rámci uzavřeného strategického spojenectví mezi ČEZ, a. s., a MOL Nyrt;
 • uskutečnění reklamní kampaně poukazující na výhodnost cenové nabídky Skupiny ČEZ na českém trhu oproti hlavním konkurentům.

Pololetní zpráva ke staženíÚnor

 • opětovné zvolení Martina Romana předsedou představenstva a jeho potvrzení ve funkci generálního ředitele ČEZ, a. s.

Březen

 • získání prvního místa v kategorii evropských firem ze síťových odvětví s velkou tržní kapitalizací „Edison Electric Institute International Utility Award“. Cena se uděluje podle vývoje tržní kapitalizace. Posuzovalo se tříleté období ukončené 31. 12. 2007;
 • obnovení dodávky během jednoho dne pro 96 % zákazníků z celkového počtu 925 tis. odběratelů s výpadkem dodávky elektřiny v důsledku vichřice Emma;
 • získání kladného územního rozhodnutí ke stavbě malé vodní elektrárny Mělník. Zahájení výstavby se předpokládá na přelomu III. a IV. čtvrtletí 2008.

Duben

 • získání prvního místa v žebříčku 100 obdivovaných firem České republiky;
 • získání prvního místa v kategorii Nejlepší interní časopis pro ČEZ NEWS v soutěži Zlatý středník 2007 pořádané PR Klubem;
 • schválení návrhu smlouvy o fúzi ČEZ, a. s., a elektrárenské společnosti ze Skupiny ČEZ Energetika Vítkovice, a.s., představenstvy obou společností s rozhodným dnem 1. ledna 2008 a s účinností od 1. října 2008.

Květen

 • konání valné hromady ČEZ, a. s., která schválila mj. dividendu ve výši 40 Kč/akcie, snížení základního kapitálu, další odkup akcií společnosti a změnu opčního programu pro vedoucí pracovníky;
 • získání 226. místa v žebříčku největších evropských společností kotovaných na burze v roce 2007 „Europas TOP 500“. Žebříček sestavuje německý deník Handelsblatt na základě údajů o obratu firmy v roce 2007. Ve stejném žebříčku za rok 2006 skončil ČEZ, a. s., na 239. místě;
 • otevření nového, ve Skupině ČEZ již osmého, informačního centra v prostorách malé vodní elektrárny v Hradci Králové, které je věnováno obnovitelným zdrojům;
 • dodání nejnovějšího typu jaderného paliva od ruské společnosti TVEL do Jaderné elektrárny Dukovany, které umožní hospodárnější provoz všech čtyř bloků.

Červen

 • dokončení informačně-vzdělávací kampaně „Šetřit se dá každý den“ ve 36 městech České republiky; □ prodej společnosti I & C Energo a.s. maďarské petrochemické skupině MOL;
 • podepsání smlouvy o fúzi mezi zanikající společností ČEZData, s.r.o., a nástupnickou společností ČEZnet, a.s.;
 • umístění ČEZ, a. s., na 1. místě v žebříčku plátců daně z příjmů do státního rozpočtu České republiky sestavovaném Ministerstvem financí České republiky. Za rok 2007 odvedl ČEZ, a. s., částku 8,6 mld. Kč. ČEZ Distribuce, a. s., se umístila na 14. místě a Severočeské doly a.s. na 20. místě;
 • splacení 9. emise tuzemských dluhopisů ČEZ, a. s.

Hlavní události v červenci a srpnu 2008 (do data uzávěrky pololetní zprávy)

Červenec

 • vydání nové emise eurodluhopisů v rámci programu EMTN;
 • úspěch v aukci na tureckou distribuční společnost Sedas, který umožní ČEZ, a. s., v konsorciu s místním partnerem převzít její správu a provoz na následujících 30 let;
 • podání žádosti o posouzení vlivu případné dostavby Jaderné elektrárny Temelín (dva původně plánované bloky) na životní prostředí Ministerstvu životního prostředí ČR.

Srpen

 • přivítání 100 000. zákazníka internetové obchodní kanceláře Skupiny ČEZ;
 • obhájení titulu Bezpečný podnik Jadernou elektrárnou Temelín;
 • ukončení generální opravy 3. bloku Elektrárny Dětmarovice v hodnotě 0,5 mld. Kč, která zvýšila účinnost bloku a snížila jednotkové emise

Ke stažení

Hlavní události I. pololetí 2007

Leden

 • schválení podnikatelského záměru na komplexní obnovu Elektrárny Prunéřov II

Pololetní zpráva ke staženíBřezen

 • rozdělení rozštěpením Electrica Oltenia S.A., kterým byl vyčleněn prodej do CEZ Vanzare S.A., distribuce zůstala v Electrica Oltenia S.A., která byla přejmenována na CEZ Distributie S.A.
 • založení obchodní společnosti v Rumunsku CEZ TRADE ROMANIA S.R.L.
 • schválení privatizace části státního podílu ve společnosti ČEZ, a. s., ve výši 7 % Vládou České republiky
 • vstup ČEZ, a. s., na burzu s elektřinou Nordpool v norském Oslu.

Duben

 • získání 100% podílu ve společnosti Teplárenská, a.s.
 • konání valné hromady ČEZ, a. s., která mj. schválila výplatu dividendy 20 Kč/akcii (brutto) a odkup 10 % vlastních akcií společnosti
 • podepsání dohody o zřízení Evropské rady zaměstnanců Skupiny ČEZ.

Květen

 • podepsání implementační smlouvy upravující společný postup v rámci společnosti NERS, d.o.o., společného podniku ČEZ, a. s., s Elektroprivredou Republike Srpske v Republice srpské v Bosně a Hercegovině
 • založení společnosti CEZ Servicii S.A., která vznikla jako třetí společnost po rozdělení rozštěpením rumunské společnosti Electrica Oltenia S.A. v březnu 2007
 • umístění společnosti ČEZ, a. s., v žebříčku magazínu Euromoney zahrnujícím země střední a východní Evropy na 1. místě v kategorii „Nejpřesvědčivější strategie“
 • založení obchodní společnosti CEZ Trade Polska Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě.

Červen

 • zahájení realizace komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II s předpokládaným dokončením v roce 2010 a náklady ve výši přibližně 25 miliard Kč; modernizace elektrárny prodlouží její životnost o dalších 25 let
 • umístění ČEZ, a. s., v žebříčku 100 obdivovaných firem České republiky 2007 v celkovém hodnocení All Stars na 2. místě, v nefinančním žebříčku v kategorii Výroba a rozvod elektřiny, vody, plynu a páry na 1. místě a v regionech zvítězil v Praze
 • slavnostní otevření vodní elektrárny Bukovec u města Plzně s instalovaným výkonem 630 kW, výše investice do výstavby dosáhla 52 mil. Kč, elektrárna je nejmodernějším zařízením svého druhu v České republice

Hlavní události v červenci a srpnu 2007 (do data uzavření pololetní zprávy)

Červenec

 • ukončení odstávky druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín trvající od května. Během ní byla vyměněna čtvrtina paliva a namontována nová část vysokotlakého rotoru turbíny, čímž se od 12. 7. 2007 zvýšil výkon tohoto bloku z 981 MW na 1 020 MW
 • zahájení obchodování s elektrickou energií ČEZ, a. s., na Energetické burze Praha.

Srpen

 • podepsání podmínek vydání emise korunových dluhopisů v objemu 7 mld. Kč.

Ke stažení

Hlavní události I. pololetí roku 2006

Leden

 • úplné otevření trhu s elektrickou energií v České republice pro všechny koncové zákazníky včetně domácností,
 • vstup společnosti ČEZ na amsterdamskou burzu ECX (European Climate Exchange), kde dne 12. ledna uskutečnila první obchody s povolenkami na emise CO2,
 • doplacení 15,5 mil. EUR za společnost Electrica Oltenia S.A. na základě postakvizičního auditu; celkem tak ČEZ, a. s., za tuto rumunskou distribuční společnost zaplatil 166,5 mil. EUR,
 • překonání hranice 20 mld. USD tržní kapitalizace ČEZ, a. s.

Pololetní zpráva ke staženíBřezen

 • rozhodnutí valné hromady akciové společnosti Severočeské doly o přechodu ostatních akcií na hlavního akcionáře – ČEZ, a. s.,
 • uzavření smlouvy společnosti Západočeská energetika, a.s., na prodej 50% majetkového podílu ve společnosti Plzeňská energetika a.s.,
 • maďarská dceřiná společnost CEZ Hungary Ltd. obdržela licenci na obchod s elektřinou.

Duben

 • navýšení podílu ČEZ, a. s., ve společnosti Severočeská energetika, a.s., na 96,14 %, □ uzavření smlouvy mezi ČEZ, a. s., a ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. na komplexní obnovu elektrárny Tušimice II.

Květen

 • podpis dohody s bulharskou vládou o prodeji tepelné elektrárny ve Varně za 206 mil. EUR. Skupina ČEZ navýší základní kapitál této společnosti o 100 mil. EUR a dalších 40 mil. EUR vloží do fondu na financování dalších svých investičních projektů v bulharské energetice. Tento fond bude čerpán jen v případě, že projekty budou pro Skupinu ČEZ zajímavé,
 • podpis smlouvy na dodávku jaderného paliva pro oba bloky Jaderné elektrárny Temelín s ruskou společností TVEL na období 2010 – 2020,
 • uzavření dohody o záměru odkupu provozních teplárenských jednotek umístěných v severních Čechách od současného majitele do Skupiny ČEZ,
 • konání řádné valné hromady ČEZ, a. s.,
 • polské hornoslezské elektrárenské společnosti Elektrownia Skawina S.A. a Elektrocieplownia Chorzów “ELCHO“ Sp. z o.o. s celkovým instalovaným výkonem 830 MW se staly členy Skupiny ČEZ; celková cena činila 383,3 mil. EUR.

Červen

 • slavnostní otevření budapešťského obchodního zastoupení CEZ Hungary Ltd.,
 • Evropský soudní dvůr rozhodl o tom, že rakouské soudy nejsou příslušné pro rozhodování ve sporu mezi ČEZ, a. s., a rakouskou spolkovou zemí Horní Rakousy, týkajícího se uložení povinnosti odstranit účinky ionizujícího záření pocházejícího z provozu Temelína,
 • získání druhého místa v soutěži 100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2005 vyhlášené sdružením CZECH TOP 100; v kategoriích zisk a přidaná hodnota se ČEZ, a. s., umístil na prvním místě,
 • přechod vlastnických práv k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů akciové společnosti Severočeské doly na ČEZ, a. s., který se tímto stal jediným akcionářem.

Hlavní události v červenci a v srpnu 2006 (do data uzavření pololetní zprávy)

Červenec

 • založení nových dceřiných společností: ČEZ Srbija DOO v Srbsku a New Kosovo Energy L.L.C. v Kosovu,
 • založení a vznik nové dceřiné společnosti ČEZ Laboratories Bulgaria EOOD.

Srpen

 • konání aukce elektřiny na rok 2007 vyrobené ve virtuální elektrárně,
 • zahájení kampaně na prodej elektřiny na velkoobchodním trhu formou aukcí ve dvou částech; 1. část na 500 MW ročního pásma (žlutá elektřina), 2. část – prodej všech ostatních produktů kromě ročního pásma,
 • získání nové licence na obchod s elektřinou pro ČEZ, a. s., rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o udělení licence nabylo právní moci 15. 8. 2006; platnost původní licence vyprší dne 6. 9. 2006, platnost nové licence navazuje dnem 7. 9. 2006,
 • rakouský Nejvyšší soud ve Vídni rozhodl, že rakouské soudy jsou v otázce ochrany před imisemi příslušné jednat; rakouské soudy se na základě tohoto rozhodnutí budou zabývat žalobou spolkové země Horní Rakousy proti ČEZ, a. s., ve věci uložení povinnosti odstranit účinky ionizujícího záření pocházejícího z provozu Jaderné elektrárny Temelín.

Ke stažení

Hlavní události I. pololetí 2005

Leden

 • otevření trhu s elektrickou energií pro všechny koncové zákazníky kromě domácností,
 • konání mimořádné valné hromady,
 • převedení akcií tří bulharských distribučních společností na ČEZ, a. s.,
 • zveřejnění nabídky odkupu akcií menšinovým akcionářům společnosti ŠKODA PRAHA a.s.,
 • vyhlášení ČEZ, a. s., desátou největší firmou střední Evropy podle výše obratu společností Central European Capital Ltd.

Pololetní zpráva ke staženíÚnor

 • schválení prodeje distribuční společnosti Electrica Oltenia S.A. akciové společnosti ČEZ rumunskou vládou,
 • odkoupení většiny zbývajících akcií Severomoravské energetiky, a. s., v rámci povinného výkupu akciovou společností ČEZ; ČEZ, a. s., vlastní 99,13 % akcií této společnosti,
 • odkoupením podílu 28,7 % v inženýrsko-dodavatelské společnosti ŠKODA PRAHA a.s. od Fondu národního majetku České republiky získal ČEZ, a. s., celkový podíl v této společnosti ve výši 97,6 %.

Březen

 • rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým byla nahrazena podmínka ČEZ, a. s., prodat jeden z většinových podílů v regionálních energetických společnostech podmínkou prodat formou aukce v letech 2006 a 2007 třetím nezávislým subjektům elektřinu vyrobenou ve vlastních zdrojích o kapacitě 400 MW.

Duben

 • podepsání smlouvy o prodeji podílu v distribuční společnosti Electrica Oltenia S.A. se zástupci rumunské státní společnosti Electrica S.A.,
 • získání druhého místa v soutěži 100 obdivovaných firem České republiky vyhlášené sdružením CZECH TOP 100; meziroční zlepšení o jedno místo.

Květen

 • potvrzení dlouhodobého ratingového hodnocení akciové společnosti ČEZ ratingovou agenturou Standard & Poor´s na úrovni BBB+ se současnou změnou výhledu ze stabilního na pozitivní,
 • uzavření dodatku ke smlouvě o dodávce uhlí se Severočeskými doly a.s., mj. prodlužující dobu trvání smlouvy do roku 2052, a garantující kvalitu a termíny dodávek dle potřeb ČEZ, a. s.

Červen

 • získání prvního místa podle zisku, přidané hodnoty a růstu zisku, resp. druhého místa podle výše tržeb v žebříčku 100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2004 pořádaných sdružením CZECH TOP 100,
 • konání 13. řádné valné hromady,
 • zvýšení dlouhodobého ratingového hodnocení společnosti ČEZ, a. s., ratingovou agenturou Moody‘s z úrovně Baa1 na úroveň A3, stabilní výhled zůstal nezměněn.

Významné události v červenci 2005 (do uzávěrky Pololetní zprávy 2005)

Červenec

 • v privatizaci hnědouhelné důlní společnosti Severočeské doly a.s. rozhodla Vláda České republiky o udělení 90denní exklusivity pro jednání s akciovou společností ČEZ o předložení nabídky,
 • podepsání dlouhodobé dohody se společností Mostecká uhelná a.s. na dodávky hnědého uhlí, která může v závislosti na případném přehodnocení územních těžebních limitů platit až 50 let.

Ke stažení

Hlavní události I. pololetí 2004

Leden

 • Otevření trhu s elektrickou energií (3. etapa) pro oprávněné zákazníky s rezervovaným příkonem 250 kW a vyšším, jejichž odběrné místo je vybaveno průběhovým měřením odběru elektřiny.
 • Získání většinového podílu v inženýrské společnosti ŠKODA PRAHA a.s., která byla hlavním dodavatelem technologie pro Jadernou elektrárnu Temelín.
 • Podepsání Kolektivní smlouvy ČEZ, a. s., na období let 2004 – 2006.

Pololetní zpráva ke staženíÚnor

 • Získání nejvyššího ocenění v oblasti „corporate governance“ v České republice za rok 2003 uděleného prestižním světovým časopisem v oblasti bankovnictví a kapitálových trhů EUROMONEY.

Březen

 • Získání 3. místa v soutěži o nejobdivovanější firmu v České republice. ČEZ, a. s., si meziročně polepšil o 7 míst.
 • Zařazení do seznamu 2 000 největších společností na světě, sestaveného ekonomickým časopisem Forbes. ČEZ, a. s., se umístil z českých firem nejvýše, a to na 1 125. místě. Pro zařazení do seznamu byla rozhodující výše tržeb, zisku, aktiv a tržní hodnota firmy.

Duben

 • Získání titulu Manažer roku pro předsedu představenstva a generálního ředitele společnosti Martina Romana v 11. ročníku soutěže, kterou vyhlašuje Svaz průmyslu a dopravy ve spolupráci s Českou manažerskou asociací, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Manažerským svazovým fondem.

Květen

 • Projevení zájmu o nákup podílů ve dvou energetických distribučních společnostech v jižním a severovýchodním Rumunsku.
 • Získání 1. ceny za filantropii v soutěži RHODOS 2004 – Cena image.
 • Zveřejnění úmyslu prodat svůj 34% podíl v Pražské energetice, a.s.

Červen

 • Vydání dluhopisů v objemu 400 mil. EUR se splatností v roce 2011.
 • Konání 12. výroční valné hromady.
 • Získání 2. místa v žebříčku „100 nejvýznamnějších firem České republiky“ za rok 2003 v oblasti výše tržeb, sestavovaném sdružením CZECH TOP 100. Oproti roku 2002 si ČEZ, a. s., polepšil o 1 místo.
 • Zařazení do seznamu 500 největších evropských podniků, sestaveného listy Handelsblatt a Wall Street Journal Europe. ČEZ, a. s., zaujal 484. místo a do seznamu se dostal jako jediná firma z České republiky. Pro zařazení do seznamu rozhodoval dosažený zisk, obrat, tržní hodnota a počet zaměstnanců.

Významné události v červenci 2004 (do uzávěrky Pololetní zprávy 2004)

Červenec

 • Podání nabídky na koupi bulharských distribučních společností. ČEZ, a. s., vítězí v tendru na prodej skupiny tří distribučních společností v západním Bulharsku.
 • Podání nabídky na koupi Slovenských elektráren, a.s., dominantního výrobce elektřiny ve Slovenské republice.
 • Ukončení plánované odstávky 1. bloku Jaderné elektrárny Temelín zahájené v dubnu, spojené s výměnou čtvrtiny paliva v reaktoru.

Ke stažení

Hlavní události prvního pololetí 2003

Leden

 • Otevření trhu s elektrickou energií pro oprávněné zákazníky s roční spotřebou vyšší než 9 GWh.
 • Získání čtrnácti oprávněných zákazníků v souvislosti s dalším otevřením trhu.

Pololetní zpráva ke staženíÚnor

 • Konání mimořádné valné hromady akcionářů ČEZ, a. s.

Březen

 • Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o rozkladu ČEZ, a. s., a zastavení řízení o veřejné podpoře.
 • Podepsání smlouvy o prodeji části podniku - Teplárna Náchod s firmou Harpen ČR, s.r.o.

Duben

 • Uskutečnění převodu akcií regionálních distribučních společností a ČEPS, a.s., ve smyslu uzavřených smluv mezi ČEZ, a. s., Fondem národního majetku České republiky, OSINEK, a.s., Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Českou konsolidační agenturou.
 • Potvrzení ratingového hodnocení BBB+ se změnou stabilního výhledu na pozitivní agenturou Standard & Poor’s.
 • Zahájení zkušebního provozu druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín.
 • Podepsání pětileté záruky na 88 mil. EUR na 1. tranši půjčky od Evropské investiční banky. Záruky se účastní banky Kreditanstalt für Wiederaufbau, ABN AMBRO Bank N.V., Bank Austria Creditanstalt AG, Bayerische Landesbank, Credit Lyonnais S.A., Dresdner Bank AG, Mizuho Corporate Bank Ltd., Sanpaolo IMI S.p.a., SMBC a WestLB AG.

Květen

 • Dosažení plného výkonu 2 x 1 000 MW v Jaderné elektrárně Temelín.
 • Konání mimořádných valných hromad v regionálních distribučních společnostech, kde ČEZ, a. s., získal většinový majetkový podíl v souvislosti s integrací české elektroenergetiky.
 • Zveřejnění výsledku výzkumu veřejného mínění provedeného společností pro výzkum trhu AISA, podle něhož se vnímání společnosti ČEZ veřejností výrazně zlepšilo. Znalost značky „Duhová energie“ dosáhla již 74 %.
 • Výběr poradenské firmy pro spolupráci při vytváření nové, efektivní a dynamické skupiny ČEZ s rozsáhlým využitím kladných synergických efektů při jejím řízení. Poradcem se stala renomovaná společnost A. T. Kearney, člen koncernu EDS (texaská telekomunikační společnost).

Červen

 • Získání druhého místa v osmém ročníku prestižního ocenění informační otevřenosti účastníků českého kapitálového trhu Signum Temporis 2002.
 • Uvedení do provozu turbosoustrojí č. 1 v přečerpávací vodní elektrárně Štěchovice, které bylo poškozeno povodní v srpnu 2002.
 • Konání 11. řádné valné hromady akcionářů ČEZ, a. s.
 • Vyhlášení akciové společnosti ČEZ první nejvýznamnější firmou České republiky za rok 2002 v kategorii Výroba a rozvod elektřiny, vody, plynu a páry, v celkovém pořadí druhou nejvýznamnější firmou podle výše zisku a podle přidané hodnoty a třetí nejvýznamnější firmou podle výše tržeb sdružením CZECH TOP 100.
 • Vydání 9. emise tuzemských dluhopisů (první emise dluhopisů v rámci dluhopisového programu schváleného představenstvem dne 7. dubna 2003), splatných v roce 2008 s pevnou úrokovou sazbou ve výši 3,35 %. Emise byla vydána s emisním kurzem 100,05 % jmenovité hodnoty dluhopisů.
 • Předčasné splacení 5. emise tuzemských dluhopisů z výnosů nově vydané 9. emise.
 • Uskutečnění výroční konference mezinárodní organizace EURELECTRIC v Praze. ČEZ, a. s., vystupoval v roli hostitelské firmy.
 • Povinné nabídky na odkup akcií Středočeské energetické a.s. (dále jen STE), využil její významný menšinový akcionář RWE (34,98 %), v Západočeské energetice, a.s. (dále jen ZČE), menšinový akcionář Energie AG Oberösterreich (11,18 %). Vlastní vypořádání bude realizováno ve III. čtvrtletí 2003.

Významné události po rozhodném dni do uzávěrky Pololetní zprávy 2003

Červenec 2003

 • Dne 4. července 2003 podepsal ČEZ, a. s., smlouvu se společností E.ON o výměně akciových podílů. ČEZ, a. s., získá současné podíly společnosti E.ON v regionálních distribučních společnostech Východočeská energetika, a.s. (dále jen VČE), a ZČE, výměnou za své podíly v Jihomoravské energetice, a.s. (dále jen JME), a Jihočeské energetice, a.s. (dále jen JČE). Rozdíl mezi cenami podílů bude uhrazen po vypořádání transakcí. Současně akciová společnost ČEZ uzavřela dohodu o opci na nákup menšinových podílů E.ON Czech Holding AG a EBO Czech Investments Limited v Severočeské energetice, a.s. (dále jen SČE), a Severomoravské energetice, a.s. (dále jen SME), kterou však bude moci využít až v roce 2004.
 • Podle informací z veřejných zdrojů schválila Vláda Slovenské republiky dodatečné přistoupení ČEZ, a. s., do výběrového řízení na koupi 49 % akcií společnosti Slovenské elektrárne, a.s.

Ke stažení

Hlavní události prvního pololetí 2002

Leden

 • Zrušení výběrového řízení na výběr kupce akciového podílu Fondu národního majetku České republiky v ČEZ, a. s., a v šesti regionálních distribučních společnostech.
 • Dosažení 100% výkonu reaktoru prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín.
 • Vyhlášení veřejné soutěže na stavbu nového skladu vyhořelého paliva v areálu Jaderné elektrárny Dukovany.
 • Prodej podílu ČEZ, a. s., v akciové společnosti Energotrans.
 • Uzavření revolvingového úvěru ve výši 70 mil. USD. Aranžérem revolvingového úvěru je banka Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
 • Potvrzení ratingového hodnocení Baa1 se stabilním výhledem ratingovou agenturou Moody´s a ratingového hodnocení BBB+ se změnou z pozitivního výhledu na stabilní ratingovou agenturou Standard & Poor´s.
 • Zahájení zásobování všech objektů v areálu Jaderné elektrárny Temelín a města Týn nad Vltavou teplem odebíraným z turbíny prvního bloku této elektrárny.

Pololetní zpráva ke staženíÚnor

 • Uzavření rámcové smlouvy o vzájemné spolupráci mezi ČEZ, a. s., a ČVUT, s cílem podpory vzdělávání mladé generace energetiků.

Březen

 • Zavezení paliva do druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín.
 • Schválení prodeje majoritního podílu Fondu národního majetku České republiky v pěti regionálních distribučních společnostech a minoritního podílu ve třech regionálních distribučních společnostech akciové společnosti ČEZ Vládou České republiky; současně vláda schválila prodej 66 % akcií společnosti ČEPS, a.s., od akciové společnosti ČEZ ve prospěch Fondu národního majetku České republiky a Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • Získání nejvyššího ocenění v soutěži za informační otevřenost Paegas Signum Temporis 2001.
 • Získání prvního místa v soutěži 100 obdivovaných firem České republiky v oboru Výroba a rozvod elektřiny, vody, plynu a páry pořádané sdružením CZECH TOP 100.

Duben

 • Uskutečnění mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) se sídlem ve Vídni v Jaderné elektrárně Temelín, která byla zaměřena na fyzickou ochranu elektrárny. Mise se zúčastnili experti z Francie, Kanady a USA a pozorovatelé z Litvy a Ukrajiny. Systém fyzické ochrany Jaderné elektrárny Temelín byl shledán moderním a plně srovnatelným se systémy v západní Evropě a USA.
 • Rozšíření obchodního programu „Duhová energie“ o čtyři nové produkty.
 • Přestěhování hlavní správy společnosti do nové budovy v Praze 4, Duhové ulici 2/1444.
 • Vyhlášení voleb členů dozorčí rady volených zaměstnanci.

Květen

 • Konání mimořádné valné hromady akcionářů za účelem udělení souhlasu představenstvu ČEZ, a. s., k prodeji 66% podílu v dceřiné společnosti ČEPS, a.s., a koupi státních akciových podílů v regionálních distribučních společnostech. Mimořádná valná hromada byla svolána na žádost majoritního vlastníka, Fondu národního majetku České republiky, který však vlastní návrhy neschválil.
 • Ukončení všech předepsaných předkomplexních zkoušek prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín, jehož smyslem bylo prokázat provozuschopnost, spolehlivost a bezpečnost technologického zařízení podle projektu a následně schopnost předání prvního bloku do zkušebního provozu. Zahájení fyzikálního spouštění druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín řízenou štěpnou reakcí.

Červen

 • Konání 10. řádné valné hromady akcionářů ČEZ, a. s., na které byl kromě jiného schválen prodej 51% podílu v dceřiné společnosti ČEPS, a.s., společnosti OSINEK, a.s., ovládané Fondem národního majetku České republiky a 15% podílu Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky a koupě určitých podílů v regionálních distribučních společnostech od Fondu národního majetku České republiky.
 • Zahájení zkušebního provozu prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín.
 • Řádná valná hromada akcionářů schválila změnu ve složení dozorčí rady (odvoláni byli Tomáš Potměšil a Zdenka Němcová, zvoleni byli Václav Srba, Vratislav Vajnar a Jan Juchelka; třetí člen byl zvolen za Františka Brožíka, který na funkci abdikoval).
 • Zvolení Václava Krejčího (Jaderná elektrárna Dukovany) a Zdeňka Židlického (Elektrárny Prunéřov) novými zástupci zaměstnanců v dozorčí radě společnosti.
 • Vyhlášení akciové společnosti ČEZ první nejvýznamnější firmou České republiky za rok 2001 podle výše zisku, druhou nejvýznamnější firmou podle přidané hodnoty a třetí nejvýznamnější firmou podle výše tržeb sdružením CZECH TOP 100.
 • Zahájení testů energetického spouštění s výkonem do 30 % na druhém bloku Jaderné elektrárny Temelín.
 • Získání mezinárodně uznávaného certifikátu EMS (udělovaného nezávislou certifikační společností DET NORSKE VERITAS) pro uhelné a vodní elektrárny, které představují svými 8 385 MW z celkového instalovaného výkonu ČEZ, a. s., 75 %.
 • Podpisy smluv o nákupu určitých podílů akcií osmi regionálních distribučních společností od Fondu národního majetku České republiky a prodeji 66% podílu v ČEPS, a.s.

Červenec

 • Potvrzení vzniku úseku jaderné energetiky s termínem zahájení jeho činnosti od ledna 2003 představenstvem společnosti.
 • Podpis smlouvy s Českou konsolidační agenturou o koupi necelých 2 % akcií Západočeské energetiky, a.s.

Ke stažení

Hlavní události prvního pololetí 2001

Leden

 • Stanovení nové ceny elektřiny pro všechny skupiny konečných odběratelů elektřiny výměrem Ministerstva financí č. 01/2001.
 • Stanovení maximální ceny elektřiny mezi ČEZ, a. s., ČEPS, a. s., a regionálními distribučními společnostmi cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 1/2001.
 • Podepsání roční smlouvy s ČEPS, a. s., na poskytování podpůrných služeb v rozsahu cca 85 % poptávaného množství, zbytek poskytuje dalších pět nezávislých výrobců. Poptáno bylo v jednotlivých kategoriích 80 až 100 % celkových ročních potřeb, zbylé objemy jsou dokupovány v rámci čtvrtletních výběrových řízení.
 • Potvrzení ratingového ohodnocení “Baa1” se změnou negativního výhledu na stabilní ratingovou agenturou Moody´s.
 • Uzavření smluv o odběrech uhlí s akciovými společnostmi Severočeské doly, Sokolovská uhelná, GEMEC-UNION a Lignit Hodonín, s. r. o.
 • Ustanovení komise pro posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí na základě dohody předsedů vlád České republiky a Rakouska z 12. prosince 2000 v Melku.

Pololetní zpráva ke staženíÚnor

 • Uzavření roční smlouvy na prodej elektrické energie s akciovou společností Východočeská energetika.
 • Uzavření smluv o odběrech uhlí s akciovými společnostmi Mostecká uhelná a OKD.

Březen

 • Ukončení práce čtrnácté mezinárodní mise OSART vyslané Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) se sídlem ve Vídni do Jaderné elektrárny Temelín. Misi tvořili experti z USA, Francie, Německa, Maďarska, Ruska, Rumunska a Velké Británie. Jako pozorovatelé na elektrárně působili experti Francie a Rakouska.
 • Ukončení třetí podetapy energetického spouštění prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín, která byla limitována výkonem reaktoru do 30 %.
 • Vydání územního rozhodnutí pro stavbu ”Centrální sklad vyhořelého jaderného paliva - lokalita Skalka” odborem výstavby Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem.
 • Získání pátého místa v soutěži ”100 nejobdivovanějších firem ČR”, kterou organizuje sdružení Czech Top 100. Soutěže se zúčastnilo 561 českých firem.
 • Získání druhého místa v soutěži za informační otevřenost Paegas Signum Temporis 2000.

Duben

 • Dokončení a uveřejnění zprávy Komise pro posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí, která konstatuje, že tento vliv lze hodnotit jako nízký, nevýrazný a přijatelný.
 • Veřejné projednání ”Zprávy komise pro posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí” v Českých Budějovicích.

Květen

 • Zvolení JUDr. Ivana Cestra jako pátého člena představenstva společnosti
 • Účast ČEZ, a. s., na konferenci Power Gen Europe v Bruselu, i na doprovodném energetickém veletrhu; ČEZ, a. s., uspořádal samostatnou tiskovou konferenci.
 • Dceřiná společnost ČEPS, a. s., jako provozovatel přenosové soustavy České republiky se stala zakládajícím a plnoprávným členem nově založené organizace UCTE.
 • Doplnění “Zprávy komise pro posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí” o tzv. “nulovou variantu” (nespuštění Jaderné elektrárny Temelín) a problematiku těžkých havárií.

Červen

 • Konání řádné valné hromady.
 • Získání třetího místa v soutěži “100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2000” podle výše tržeb.
 • Právním poradcem Fondu národního majetku České republiky pro privatizaci ČEZ, a. s., a šesti regionálních distribučních společností se stala firma WEIL, GOTSHAL & MANGES, v. o. s.
 • Veřejné projednání “Zprávy komise pro posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí” ve Vídni.

Červenec

 • Souhlas vlády České republiky s tím, aby asistenční spolupráci Fondu národního majetku České republiky při privatizaci elektroenergetiky poskytovala společnost Deloitte & Touche.

Ke stažení