Multimedia str. 73

Zahraniční aktivity

V Bulharsku obsluhujeme 40 % koncových zákazníků

Skupina ČEZ je v Bulharsku aktivní prostřednictvím tří distribučních společností pokrývajících západ země. Na sklonku roku 2007 došlo ke sloučení těchto subjektů do jednoho, který obsluhuje 40 % všech koncových bulharských zákazníků.

2. 10. 2008

Zahraniční aktivity

ČEZ je aktivní v Polsku

Společnost ČEZ Polska funguje od roku 2006 s cílem poskytovat servisní a manažerské služby členům Skupiny ČEZ v této zemi. Prvními akvizicemi se staly elektrárenské provozy v Dolním Slezsku.

2. 10. 2008

Zahraniční aktivity

ČEZ má v Rumunsku 1,4 milionu zákazníků

Skupina ČEZ vstoupila v roce 2005 na rumunský trh, když v privatizaci získala 51% podíl ve společnosti Electrica Oltenia. V současnosti obsluhuje 1,4 milionu zákazníků, kterým ročně dodá 3,9 TWh elektrické energie.

2. 10. 2008

Charita a sponzoring

Udělali jsme něco pro dobrou věc

V září se v západních Čechách uskutečnily poslední letošní dobrovolnické dny pro zaměstnance Skupiny ČEZ. V rámci projektu „Čas pro dobrou věc“ pomáhalo na sedmi místech více než 80 lidí.

26. 9. 2008