Gymnázium Děčín otevřelo novou multimediální učebnu

Zástupci Nadace ČEZ, představitelé školy, Ústeckého kraje a města Děčína slavnostně otevřeli 19. září novou půdní vestavbu, jejíž součástí je i moderní technologií nabitá multimediální učebna. V rámci ukázkové hodiny předvedli žáci třídy V3A práci s novinkami jako je ozvučená interaktivní dotyková tabule. Na realizaci projektu přispěla Nadace ČEZ částkou 620 000 korun.

 Za poslední dva roky prošlo děčínské gymnázium několika etapami přestavby zaměřené na proměnu budovy v moderní výukové centrum 21. století. Dnešní otevření půdní vestavby s multimediální učebnou je zatím posledním krokem tohoto plánu. Od zavedení informačních a prezentačních technologií do výuky si učitelé slibují jak celkové zefektivnění procesu učení tak aktivnější zapojení studentů v hodinách. „Zapojením moderních informačních technologií do hodin se samozřejmě změní jejich struktura. Výklad u tabule obohatí zvukové nahrávky, video, obrázky a materiály z internetu. Žáci budou pomocí těchto technologií zpracovávat i vlastní referáty a tím se naučí prezentovat své myšlenky v organizované a vizuálně přitažlivé formě,“ vysvětluje ředitel gymnázia Děčín Milan Šonka.

 Výstavba a vybavení multimediální učebny stála celkem 743 000 korun. Nadace ČEZ přispěla částkou 620 tisíc, škola vyčlenila 100 tisíc a 23 tisíci přispěla také Unie rodičů. Půdní vestavbu, kde je učebna umístěna, financoval Krajský úřad Ústeckého kraje. Slavnostního otevření se mimo jiné zúčastnili hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc či primátor Děčína Vladislav Raška. Také generální ředitel Severočeské energetiky, a.s. Josef Holub si nenechal příležitost ujít. „Projekt multimediální učebny se nám líbil od začátku, proto jsme jej Nadaci ČEZ doporučili. V dnešní době je nezbytné nejen něco umět, ale i umět to prezentovat druhým,“ řekl Holub a dodal, „podpora regionům patří mezi stěžejní aktivity nejen Nadace, ale celé Skupiny ČEZ v rámci sponzorských a reklamních projektů. Ve druhém pololetí 2006 Nadace ČEZ rozdělila na sponzorské projekty v severočeském regionu 7,847 mil. Kč.“

Podle zástupců školy pomůže multimediální učebna zkoordinovat výuku jednotlivých předmětů podle nových směrnic ministerstva školství. „Prezentace použité během hodiny budou k dispozici všem ostatním profesorům, takže například vyučující na literaturu bude mít přehled o tom, co a jak se právě probírá v dějepise,“ odhaluje plány Šonka. Gymnázium prý i uvažuje o tom, že by své zkušenosti zpřístupnilo prostřednictvím webových stránek jiným školám.

Nadaci ČEZ (Nadaci Duhová energie) založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem zastřešit svou dárcovskou činnost. Cílem Nadace ČEZ je naplňovat angažovanost společnosti ČEZ v oblastech, které přispívají rozvoji společnosti nad rámec hlavní činnosti ČEZ. Nadace svou energii věnuje především třem oblastem. První je podpora dětí a mládeže, druhou pomoc handicapovaným spoluobčanům a třetí aktivní spolupráce s regiony. Nadace je financována z prostředků získaných od společnosti ČEZ a ostatních společností Skupiny ČEZ. Společnost ČEZ byla vyhlášena největším firemním dárcem v České republice podle absolutního objemu rozdělených prostředků v řebříčku „FIREMNÍ TOP FILANTROP 2005.“ Od roku 2006 změnila nadace svůj název na Nadaci ČEZ.

 Soňa Hendrychová, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

 

 

 

 

 

Zveřejněno
19
Září 2006