ŠKODA PRAHA vybrala společnost GE jako partnera pro další spolupráci v Černé Hoře

Podepsaná smlouva o strategickém partnerství vymezuje podmínky spolupráce na projektu výstavby na klíč uhelné elektrárny TPP Pljevlja II v Černé Hoře. Společnosti ŠKODA PRAHA a General electric (GE) se dohodly společně postavit uhelnou elektrárnu a také pomoci zadavateli zakázky a investorovi, černohorské společností Elektropriveda Crne Gore A.D. (EPCG), zajistit vhodné financování projektu. Do konce února 2017 plánují ŠKODA PRAHA a GE představit EPCG finální návrh finanční struktury a podmínek financování.

Společnost ŠKODA PRAHA ze Skupiny ČEZ podepsala s investorem EPCG smlouvy na výstavbu uhelné elektrárny Pljevlja II v září 2016. Elektrárna o výkonu 254 MW je pro Černou Horu projektem strategického významu, který má Černé Hoře pomoci dlouhodobě zvýšit energetickou soběstačnost. Investor EPCG  požadoval kromě náročných technicko-ekonomických aspektů rovněž vysoko nadstandardní úroveň ekologických parametrů. Technické řešení navržené společností ŠKODA PRAHA nabízí účinnost elektrárny 39,5 %, vysokou provozní disponibilitu a dále naplňuje s velkou rezervou environmentální požadavky legislativy, zejména v oblasti odsíření a denitrifikace. Řešení ŠKODY PRAHA předpokládá také dodávku tepla pro město Pljevlja, což umožní zlepšení životního prostředí ve městě.

Barbora Půlpánová, mluvčí ČEZ

Zveřejněno
6
Únor 2017