Zaměstnanci Skupiny ČEZ věnovali po desáté čas dobré věci

Severní Čechy – Čas pro dobrou věc nastal opět po roce pro zaměstnance Skupiny ČEZ na severu Čech. V Ústeckém kraji pomáhali Dětskému domovu v Mašťově, občanskému sdružení RADKA v Kadani či Domovu pro seniory tamtéž, Domovu pro seniory Severní Terasa v Ústí nad Labem, Diecézní charitě v Litoměřicích a Skanzenu v Zubrnicích. V Libereckém kraji pak dobrovolníci zavítali do Jedličkova ústavu. Pomoc za ta léta víceméně již ostřílených 36 dobrovolníků byla více než různorodá.

 

Dobrovolníci (v oranžovém) ve Skanzenu Zubrnice. během polední přestávky si všichni našli chvilku času na společné foto se správcem skanzenu Ledvinkou a jeho synem (oba Františkové)..

Pět dobrovolníků zaměstnala kadaňská RADKA pracemi na dvoře. Zatímco čtyři ženy se pustily do úpravy dřevěného plotu oddělující areál od okolní zástavby, jediný muž se nejdříve věnoval zametání dlážděného dvora, aby ho posléze barvami přeměnil v šachové pole. Odpoledne pak v keramické dílně vyráběli různé drobné předměty, které RADKA následně používá jako dárky pro účastníky nejrůznějších akcí či prezenty pro své přátele a sponzory. „Jako vždy chceme pomoc dobré věci a věnovat náš čas potřebným,“ shodli se tradičně Vanda Dvorská z Elektrárny Tušimice a Robert Žáček z ČEZ Distribuce v Děčíně, kteří se v Kadani potkávají při pomoci druhým každoročně. 

„Práce je u nás vždy dost, hlavně manuálního a technického rázu. Takže jsme si pro ně připravili úklid zahrady, respektive nátěr laviček, prostřih keřů, vyčištění skalky, natírání nového zahradního domku a co je hlavní vyplení hřiště na hru pétanque. Tu mají naši senioři ve veliké oblibě a v rámci nejrůznějších turnajů jsou v ní výborní. Proto odpoledne věnujeme této hře, dobrovolníci z ČEZ vytvoří tým proti našemu. Už se na to všichni těší, zatím hráli jen proti lidem své věkové kategorie, takže teď mají velikou motivaci porazit někoho mladšího,“ uvedla s úsměvem Lenka Raadová, ředitelka Domova pro seniory v Kadani.

Vítanou pomoc si tradičně pochvalovali v Dětském domově v Mašťově, kde čtyři dobrovolníky z ČEZ Teplárenské, Elektráren Prunéřov a ČEZ Distribuce čekaly zahradnické a natěračské práce. „Máme rozsáhlý areál a jeho údržba je takový jeden veliký nekonečný příběh. Jsme proto rádi, že k nám zaměstnanci Skupiny ČEZ letos opět zavítali na dobrovolnický den. Kdyby jezdili častěji, nebyli bychom vůbec proti,“ kvitoval pomoc Zdeněk Šimek, ředitel domova.

Smysluplně  také strávili svůj dobrovolnický den Dana Schrenková, Jitka Postlová a Vladimíra Baumgartnerová z Elektrárny Ledvice z v ústeckém Domově pro seniory na Severní Terase, kde se věnovaly tamním seniorkám. „Dopoledne bylo ve znamení různých her a soutěží, Odpoledne jsme s nimi strávili venku, ať již procházkou nebo povídáním si u kafíčka v zahradním altánku,“ shrnul za všechny čtvrtý dobrovolník Lukáš Potměšil z pražské centrály.  „Kontakt s okolním světem je pro naše klienty velmi důležitý. Ač se to nezdá, takhle strávený den je pro ně nejlepší terapií. Mají radost, že za nimi někdo přišel a vždycky pookřejí,“ poznamenala spokojeně Jarmila Kováčová, rehabilitační ergoterapeutka domova.

Ve Skanzenu Zubrnice navázala skupina energetiků na práce z předchozích let. Respektive pokračovali v čištění a zpevňování náhonu ke starému mlýnu a odstraňování náletových dřevin. Dále usadili do země několik odvodňovacích trubek pod strání či kosili přerostlou trávu. Sedmi mužům, (šesti z ČEZ Distribuce a jednomu z Elektrárny Tušimice) a dvěma ženám (z ČEZ Distribuce a Elektrárny Ledvice) vyšel i čas na krátkou exkurzi do takzvaného uměleckého mlýna, který je tak nazýván díky uspořádání vnitřní technologie. Jeho dvě lednice přitom hloubili lopatami a krumpáči před dvěma lety, vloni je pak odvozem přebytečného kamení v kolečcích dočistili.

„S pomocí lidí z ČEZ jsme velmi spokojeni. Už předloni nám hodně pomohli a vloni se také nebáli přiložit ruce k dílu. Letos bych jen zopakoval slova chvály z předchozích let. Doufám, že do třetice, jak se říká, vše nekončí a uvítáme u nás stejnou partu i v příštím roce,“ uvedl František Ledvinka, vedoucí Skanzenu Zubrnice. „Máme i dobrý pocit z toho, když můžeme přiložit ruce k dílu a výsledek naší práce je za námi vidět. Navíc jsme z tohoto kraje, který máme rádi. Pokud se Zubrnice opět objeví v nabídce, určitě přijedeme příští rok zase,“ konstatovali za souhlasného přikyvování ostatních již ostřílení Jaroslav Bořek z ČEZ Distribuce v Děčíně a Martin Brezina z Elektrárny Tušimice.

Údržba venkovních prostorů, natěračské práce, úprava cest a zahrady; to vše čekalo na čtyři dobrovolníky v libereckém Jedličkově ústavu, který poskytuje sociální služby osobám s tělesným a kombinovaným postižením od tří let. Práce na zahradě a zkrášlení prostor pro aktivní a pozitivní seniory, kteří sami pomáhají, kde mohou, v areálu Domova U Trati Centra sociálních služeb Litoměřice pak absolvovali dva dobrovolníci ze Skupiny ČEZ.

Na procházce se obyvatelkami ústeckého Domova seniorů na Severní terase.

„Čas pro dobrou věc“, jak se správně projekt dobrovolnických dnů jmenuje, se napříč všemi lokalitami ČR, v nichž Skupina ČEZ působí, letos koná již po desáté. Jeho smyslem je, že každý ze zaměstnanců, který si najde čas pro dobrou věc, může věnovat jeden proplacený pracovní den neziskovým organizacím, jež působí hlavně v sociální oblasti či se zabývají ochranou životního prostředí. Dobrovolníci přitom plní zadané úkoly, které mají organizacím alespoň trochu odlehčit od jejich každodenních povinností a starostí. Prostě pomoc tam, kde je to zrovna v daný moment zapotřebí. V uplynulých devíti letech se tak do programu firemního dobrovolnictví zapojilo téměř 4 330 energetiků na nejrůznějších postech. Letos si to mnozí již po x-té zopakovali a další kolegové se k nim nově přidali či do konce letošního roku ještě přidají.

Informace o veřejně prospěšných organizacích:

Dětský domov Mašťov – školské zařízení s jídelnou nabízí ústavní výchovu pro děti a mládež. S náhradní rodinou zde vyrůstají děti, které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině a nebyly zařazeny do programu osvojení. Celková kapacita zařízení je 34 dětí žijících v samostatných bytových jednotkách. Více na www.ddmastov.cz

Radka, o. s. – je zkratka pro občanské sdružení RODIČE A DĚTI KADANĚ, které pořádá zájmové kroužky, věnuje se péči o životní prostředí a nabízí poradenství a pomoc rodinám v krizových situacích. Provozuje sociální, mateřské, vzdělávací, dobrovolnické a plavecké centrum a také jesle, mateřskou školu a nově i základní školu RADUŠKA.  Více na www.radka.kadan.cz

Kadaňský Domov pro seniory s rozlehlou zahradou je součástí Městské správy sociálních služeb Kadaň a svému účelu slouží od roku 2007. Nachází se v něm 99 lůžek pro dlouhodobé pobyty v 52 pokojích (18 jednolůžkových, 36 dvoulůžkových a 3 třílůžkové) a další 4 lůžka odlehčovací služby, určené pro krátkodobé či denní pobyty klientů. Více na www.messskadan.unas.cz

Domov pro seniory Severní Terasa v Ústí nad Labem - poskytuje sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či jejich postižení a jsou již odkázáni na pomoc druhé osoby v Domově pro seniory; Domově pro osoby se zdravotním postižením a Domově se zvláštním režimem. Více na www.ddst.cz

Skanzen Zubrnice – základem nejmladšího skanzenu v ČR, je stará vesnice v Českém středohoří. Pro muzejní účely jsou využívány nejhodnotnější stavby ve středu obce. Veřejnosti je zpřístupněn komplex roubené zemědělské usedlosti, vesnická škola, starý obchod, kostel, nádraží s muzejní expozicí železniční dopravy a vodní mlýn. Skanzen se neustále rozšiřuje. Více na www.zubrnice.cz

Centrum sociální pomoci Litoměřice je jednou z největších organizací v ČR poskytující sociální služby, funguje od roku 1976. Současnou právní podobu má od ledna 2003, kdy se jejím zřizovatelem stal Ústecký kraj. Ve svých 12 střediscích, vesměs domovech pro seniory a sociální péče pro zdravotně postižené, pečuje o více než 700 klientů. Více na www.csplitomerice.cz/?page=zarizeni&page2=dut-litomerice

Jedličkův ústav v Liberciposkytuje sociální služby osobám s tělesným a kombinovaným postižením od 3 let. Cílem jeho činnosti je rozvoj a upevnění schopností uživatelů tak, aby v budoucnu byli schopni žít a obstát v běžném sociálním prostředí. Uživatelům nabízí ambulantní (denní), týdenní, celoroční a odlehčovací pobyt. Individuální podpora je jim poskytována i ve zdravotní, sociální, pedagogicko-psychologické a rehabilitační oblasti. Více na www.ju-lbc.cz

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy

Zveřejněno
29
Červen 2017