ČEZ Teplárenská podporuje zdravotnictví, sport i kulturu

Společnost ČEZ Teplárenská je spolehlivým partnerem regionu v okolí elektrárny Poříčí, ve kterém je dodavatelem tepla. Jen za poslední dva roky zde podpořila kulturu, sport, děti i seniory částkou přesahující šest set tisíc korun.

„Působíme zde dlouhodobě, a proto nám záleží na tom, jak se bude lidem v tomto regionu žít. V rámci partnerství podporujeme samozřejmě hlavně ty, kteří naši pomoc potřebují nejvíce, tedy děti a seniory. Zaměřujeme se také na financování kultury, mládežnického sportu a zdravotnictví, protože financí do těchto oblastí není nikdy dost,“ upřesnil obchodní ředitel ČEZ Teplárenské Radim Sobotík.

ČEZ Teplárenská rozdělila částku přesahující šest set tisíc korun například mezi Nemocnici Vrchlabí, která finanční dary použila na nákup rehabilitačního přístroje a antidekubitních pomůcek, další část putovala do Státních léčebných lázní v Janských Lázních, kdy byly peníze využity na zkvalitnění lázeňské péče a služeb. Virtuální univerzita třetího věku ve Vrchlabí využila finanční dar na snížení poplatků pro seniory, aby si vzdělávání mohl dopřát opravdu každý. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých nakoupila kompenzační pomůcky pro své členy ve Vrchlabí. Zkrátka nezůstal ani Trutnov, kde elektrárna Poříčí sídlí. ČEZ Teplárenská přispěla na provoz městských sportovišť – zimního stadionu a letního koupaliště.Další prostředky směřovaly do zdravotnictví, školství, kultury a na charitativní účely.

ČEZ Teplárenská, a.s., provozní jednotka Poříčí zastřešuje ve východních Čechách dodávkami tepla oblast Trutnovska. Tedy Trutnov, Poříčí, Úpici, Radvanice, Mladé Buky, Kalnou Vodu, Svobodu nad Úpou, Lhotu, Bohuslavice, Suchovršice, Janské Lázně a Maršov. Dále pak zásobuje teplem Dvůr Králové a Vrchlabí. Kromě odběratelů v podobě různých firem a společností se celkem jedná o 15 600 domácností.

 ČEZ Teplárenská, a.s., patří k největším dodavatelům tepla v České republice. Působí v šesti krajích a vytápí více než 132 tisíc domácností a dalších objektů, jako jsou nemocnice, úřady, školy či podnikatelské a průmyslové areály.
„ČEZ Teplárenská však není pouze dodavatelem tepelné energie. Nejen našim stávajícím zákazníkům nabízíme provozování, obsluhu a údržbu jejich tepelných zařízení a hospodářství za účelem zajištění maximální bezpečnosti a spolehlivosti. Naším cílem je soustavné zvyšování spokojenosti našich zákazníků, kdy nabízíme převzetí jejich starostí na naše bedra,“ řekl Radim Sobotík obchodní ředitel ČEZ Teplárenské.

Všeobecné informace o společnosti ČEZ Teplárenská nawww.cezteplarenska.cz.

Šárka Beránková, tisková mluvčí Skupiny ČEZ pro region východní Čechy

Zveřejněno
17
Červenec 2017