ČEZ Teplárenská: začátek školního roku ve znamení začátku topné sezóny na Trutnovsku

Trutnov, 5. září 2017 – V průběhu letní odstávky zkontrolovala ČEZ Teplárenská na východě Čech všechny parovody, horkovody, výměníky a další zařízení, která není možné za běžného provozu odstavit. Smyslem každoročních letních odstávek je zajistit spolehlivost a komfort dodávek tepelné energie pro nadcházející topnou sezónu.

„Většinu prací spojených s přípravou na topnou sezónu jsme zrealizovali ve druhém červencovém týdnu během celozávodní odstávky horkovodů a parovodů. Jednalo se o diagnostické kontroly, údržbu a případné opravy technologie. Například jsme na horkovodu v Trutnově vyměnili sekční uzávěry v lokalitě Horní Předměstí. Na horkovodu Úpice jsme v Suchovršicích vyměnili netěsný ucpávkový kompenzátor a provedli výměny vybraných uzávěrů na jednotlivých přípojkách.  Oprav se dočkal i parovod Krkonoše, kde jsme vyměnili sekční armaturu DN 600 v lokalitě Nové Dvory. Všemi potřebnými opravami prošly i výměníkové stanice,“uvedl Jaroslav Valenta, vedoucí oddělení Poříčí z ČEZ Teplárenské. „Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky pravidel pro vytápění, které upravuje vyhláška o dodávce tepelné energie, zahájili jsme v Trutnově v pondělí 4. září topnou sezónu 2017/2018, což je o dva týdny dříve než v loňském roce“, dodal Jaroslav Valenta.

Pravidelná dodávka tepelné energie se zahájí podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. tehdy, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 ºC ve dvou dnech po sobě jdoucích a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 ºC v následujícím dni. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7, 14 a ve 21 hodin, přičemž naposledy měřená teplota se počítá dvakrát,“ vysvětlil Radim Sobotík, obchodní ředitel ČEZ Teplárenské, proč právě 4. září začaly pravidelné dodávky tepla pro všechny odběratele v Trutnově.

Během první poloviny roku ČEZ Teplárenská v regionu připojila řadu nových odběratelů. „Jsem rád, že počet zákazníků se nám každoročně daří zvyšovat. Nadcházející topná sezóna bude první např. pro společnost EXPRES MENU v Trutnově nebo Apartmány Jestřáb v Janských Lázních,“ uvedl Radim Sobotík. „Věříme, že naše ekologické teplo bez starostí ocení nejen noví odběratelé, ale i obyvatelé tohoto podkrkonošského regionu, protože teplo se vyrábí v Elektrárně Poříčí, která splňuje nejpřísnější ekologické normy, a tudíž nejsou spalinami z jiných lokálních zdrojů zatěžována námi vytápěná města a obce“, dodal Radim Sobotík.

Na kontrolu, údržbu či opravy parovodů, horkovodů, výměníků a dalšího zařízení vyčleňuje ročně v rámci své působnosti ČEZ Teplárenská desítky miliónů korun. Nejvíce je pochopitelně proinvestováno během plánovaných letních odstávek. „Rozsah prací ovšem ani letos

nevybočovalz každoročního standardu a požadované kvality. Výměny některých zařízení jsou přitom součástí dlouhodobého programu obnovování a udržování vysoké spolehlivosti systému dodávajícího tepelnou energii,“ uzavřel Pavel Šušák, technický ředitel ČEZ Teplárenské s tím, že snižování budoucích nákladů na údržbu a snižování ztrát tepla při jeho distribuci konečným zákazníkům jsou v rámci dlouhodobých programů realizace poměrně finančně náročné operace. Proto je jejich plnění rozloženo do horizontu více než deseti let.

ČEZ Teplárenská, a.s., provozní jednotka Poříčí zastřešuje ve východních Čechách dodávkami tepla oblast Trutnovska. Tedy Trutnov, Poříčí, Úpici, Radvanice, Mladé Buky, Kalnou Vodu, Svobodu nad Úpou, Lhotu, Bohuslavice nad Úpou, Suchovršice, Janské Lázně a Horní Maršov. Dále pak zásobuje teplem Dvůr Králové a Vrchlabí. Kromě odběratelů v podobě různých firem a společností se celkem jedná o 15 600 domácností.

Všeobecné informace o ČEZ Teplárenská, a.s., naleznete na www.cezteplarenska.cz

Šárka Beránková, tisková mluvčí Skupiny ČEZ pro region východní Čechy

Zveřejněno
5
Září 2017