Den otevřených dveří na malé vodní elektrárně Pastviny se vydařil

Hradec Králové 23. dubna 2018 – Sobotní nádherné počasí přilákalo na Den otevřených dveří 335 návštěvníků. Prohlédli si prostory malé vodní elektrárny, hráz i hrázovou štolu.

 Den vody na vodním díle i malé vodní elektrárně Pastviny se vydařil. Za krásného počasí přišlo na exkurzi 335 lidí. Mezi nimi bylo spousta dětí, neboť rodiny to pojali jako výlet. Konalo se celkem 6 prohlídek  z nichž každá trvala více než hodinu a průměr na skupinu byl cca 55 lidí. Do strojovny elektrárny  se všichni vešli v pohodě, ale náročnější to bylo v prostoru strojovny  na hrázi a ve hrázové štole.

 

Pastvinská malá vodní elektrárna, součást přehrady Pastviny stavěné v letech 1933-38, byla uvedená do provozu v roce 1933. Původně pracovala jako přečerpávací vodní elektrárna a vynikala ve své době několika primáty. V době své výstavby byla největší přečerpávací vodní elektrárnou a první elektrárnou v bývalém Československu, která neměla vrchní stavbu strojovny (soustrojí bylo volně pod širým nebem, šlo o elektrárnu tzv. švédského typu). Naposledy bylo soustrojí v čerpadlovém režimu 9. 3. 1964. Od té doby pracuje elektrárna v průtočném režimu.

V letech 2000-2003 proběhla modernizacea v elektrárně byla instalována středotlaká Francisova turbína s instalovaným výkonem 3000 kW. V roce 2006 dostal třífázový generátor nové vinutí, byl instalován nový čerpací agregát regulace turbogenerátoru a nový řídicí systém.

 

 

Z historie přehrady a elektrárny:

Slavnostní zahájení stavby přehradní hráze bylo 10. července 1933 slavnostním výkopem, ale kvůli  geologické poruše se s vlastní stavbou započalo až o rok později. Stavba přehrady a elektrárny trvala od července 1933 až do konce roku 1938. Dokončovací práce probíhaly ještě dva roky. Je to poslední zděná hráz u nás, použit byl kámen z místního lomu a byla nazvána Vodní dílo Pastviny I. (velká hráz).
Hráz vyrovnávací nádrže, nazvaná Vodní dílo Pastviny II.(malá hráz), byla postavena po proudu řeky o 33 metrů níže. Stavěla se v letech 1937 až 1938 a slouží k vyrovnávání nepravidelného odtoku vody od turbíny horní přehrady.
V roce 1957 proběhlo první vypouštění přehradní nádrže od jejího uvedení do provozu. Bylo potřeba zkontrolovat a případně opravit přehradní hráz, elektrárnu a vše, co souvisí s bezpečným provozem vodního díla.
V roce1978 bylo druhé vypouštění přehrady, byla provedena revize hráze a potřebné opravy technologického zařízení na přehradní hrázi. Třetí vypouštění Pastvinské přehrady bylo v roce 2000. Pastvinská přehrada po letech opět úplně odkryla své dno. Byly provedeny nutné opravy na hrázi a v elektrárně. Ze dna přehrady bylo vytěženo asi 55 tisíc kubíků nánosového bahna.

Šárka Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy

Zveřejněno
23
Duben 2018