1. 10. 2020

ČEZ Energo vybudovalo v Šumperku dvě kogenerační jednotky za 60 mil. Kč

Kogenerační jednotky, které z plynu vyrábějí zároveň elektřinu i teplo a jsou přitom šetrné k životnímu prostředí, mají od letoška své pevné místo i v Šumperku. Společnost SATEZA ze skupiny ENERGIE AG BOHEMIA, která ve městě provozuje systém centrálního zásobování teplem, po dobrých zkušenostech s dodávkou tepla z už dříve nainstalované první kogenerační jednotky uzavřela se společností ČEZ Energo ze skupiny ČEZ ESCO smlouvu na dodávku tepla z dalších dvou kogeneračních jednotek které byly v letošním roce uvedeny do provozu. ČEZ Energo, lídr v provozování plynových kogenerací v České republice, investovala do tohoto projektu téměř 60 mil. Kč.

„Od nových kogeneračních jednotek si slibujeme dlouhodobou stabilizaci dodávek tepla pro naše obyvatele i firmy. Je pro nás samozřejmě důležité, aby také cena za teplo byla pro naše obyvatele společensky únosná,“ řekl starosta Šumperku Tomáš Spurný.

První kogenerační jednotka zprovozněná v roce 2015 v kotelně Erbenova se v Šumperku osvědčila. Kromě dalších přínosů umožnilo teplo vyrobené v kogeneračních jednotkách snížit produkci plynových kotlů, což přineslo také úlevu pro životní prostředí. „Přímo v praxi jsme si ověřili, že nám kogenerační jednotka významně pomáhá v celé soustavě centrálního zásobování teplem. Důležité je také to, že nový zdroj nás ani město nezatížil dalšími náklady, celou investici hradí dodavatel,“ vysvětlil ředitel Satezy Roman Macek.

Elektřina vyrobená v nových kogeneračních jednotkách, z nichž každá má výkon 1MWe, půjde přímo do distribuční sítě ČEZ Distribuce. „Ve spolupráci se společností Sateza tak zajistíme občanům města stabilní dodávky tepla za výhodných podmínek s využitím nejmodernější technologi,“. dodal obchodní  ředitel ČEZ Energo Radek Dvořák.

Slovo kogenerace pochází z anglického co-generation a znamená společnou výrobu elektřiny a tepla. Výhody jsou nasnadě: Zatímco z některých klasických elektráren, které nejsou připojeny k teplárenské síti, uniká část tepla bez užitku do okolí, kogenerační jednotka naopak toto teplo využívá, čímž se její účinnost přeměny energie dostává nad 90 procent. Znamená to jak finanční úsporu, tak i vyšší ekologičnost a omezení úniku látek do ovzduší. Jako palivo je navíc využíván plyn, což je výrazně šetrnější zdroj než uhlí. Kogenerační jednotku tvoří spalovací motor, generátor, výměník tepla, rozvaděče a řídicí systém.

Společnost ČEZ Energo provozuje v Česku celkem 138 kogeneračních jednotek s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 115,2 MWe a tepelným výkonem přesahujícím 225 MWt.