16. 4. 2020

ČEZ Teplárenská pomáhá zdravotnickým zařízením a sociálním službám v krajích

Také společnost ČEZ Teplárenská se v rámci Skupiny ČEZ zaměřila na boj s koronavirem a pomoc potřebným. Její dosavadní finanční pomoc ve výši bezmála půl milionu korun přitom směřuje do oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Organizace by si za ně měly pořídit ochranné zdravotní pomůcky a dezinfekci pro ochranu před COVID-19.

„Samozřejmě naše pomoc vychází ze známého motta ČEZ Teplárenské, že chceme být vždy dobrým sousedem, a proto pomáháme tam, kde působíme. Vzhledem k tomu, že nejvíc našeho teplárenského portfolia obhospodařujeme v Ústeckém kraji, podpora Krajské zdravotní, a. s., která sdružuje řadu nemocnic, se nabízela sama. Kam bude směřovat naše finanční pomoc, je už na jejím vedení. To samé se týká Hornické nemocnice v Bílině a také Městské nemocnice Duchcov VITA. Aby byl severočeský výčet úplný, je k výše uvedeným zdravotním zařízením ještě zapotřebí přidat Městský ústav sociálních služeb Jirkov,“ říká Jan Nechvátal, generální ředitel ČEZ Teplárenské.

Do zdravotnictví putovaly finanční prostředky i v dalších krajích. Ve středních Čechách do Mělnické zdravotní, a. s., a na Moravě do Nemocnice s poliklinikou a LDN v Orlové. Ve východních Čechách to jsou Nemocnice Vrchlabí a Oblastní nemocnice v Trutnově. „Kromě domovů důchodců v Trutnově a Hodoníně nesmíme v rámci obdarovaných subjektů zapomenout na neziskovou organizaci Květina, která na Teplicku poskytuje bezplatně služby lidem v nepříjemné sociální a životní situaci. Také v těchto případech jsme přispěli na nákup ochranných pomůcek,“ doplňuje Jan Nechvátal.

Navíc ČEZ Teplárenská umožňuje zákazníkům v oprávněných případech odklad plateb a uzavření splátkových kalendářů bez úročení. Stejně tak společnost dočasně přestala vydávat požadavky na přerušení dodávek tepla zákazníkům v prodlení se splatností. „V tomto případě se ovšem jedná o individuální přístup a úlevy k těm zákazníkům, kteří jsou zasaženi současnou pandemií a v důsledku toho se dostaly do finančních problémů a tím i prodlení se splatností,“ uzavírá Radim Sobotík, obchodní ředitel ČEZ Teplárenské.