16. 2. 2024

Chrudim pokračuje v modernizaci osvětlení. Vymění další tisícovku lamp a uspoří téměř 80 % energie

Společnost ČEZ ESCO koncem února zahájí druhou etapu výměny osvětlení v Chrudimi. S vedením města podepsala smlouvu na výměnu dalších 980 pouličních lamp za úspornější LED svítidla. V první fázi, která skončí během června, se vymění 1046 lamp. Energetická úspora druhé etapy dosáhne 77 % a kromě životního prostředí modernizace uleví i městské kase. Výměna lamp je z  většiny financována z Národního plánu obnovy. Zakázku, stejně jako v případě první fáze modernizace, zajistí společnost ČEZ Energetické služby, dceřiná společnost ČEZ ESCO.

Instalovaný výkon svítidel díky moderní úsporné LED technologii klesne z původních 138 kW na čtvrtinu na necelých 32 kW při zachování úrovně osvětlenosti veřejných prostranství a ulic. Výměna svítidel bude dokončena ve druhé polovině letošního roku.

„Díky další etapě rozšíříme modernější osvětlení jak v centru, tak v okrajových částech Chrudimi, kde už desítky let fungují převážně zastaralé sodíkové výbojky. Je to další z kroků k celkové modernizaci energetiky v našem městě. Nová svítidla vedle omezení světelného smogu přinesou i finanční úspory v účtech za energie, které můžeme využít na další rozvoj infrastruktury nebo služeb pro obyvatele, “ říká starosta Chrudimi František Pilný.

Současné lampy starého typu v současnosti svítí naplno po celou dobu svého provozu bez možnosti regulace. Nová LED svítidla umožňují snížení intenzity osvětlení až na polovinu v době nízké intenzity provozu a pohybu chodců. Svítidla pracuji podle předem nastaveného harmonogramu, který lze dle aktuálních požadavku měnit. 

„Chrudim je příkladem města, které v poslední době svoji energetiku zefektivňuje a optimalizuje náklady. Jsem rád, že radnic a magistrátů se zájmem o snižování uhlíkové stopy a energetické úspory postupně přibývá. Obcím a městům navíc umíme díky našim dlouholetým zkušenostem s vlastním osvětlením doporučit další opatření, která jim zvýší spolehlivost osvětlovací soustavy a zároveň sníží náklady na údržbu.“ dodává René Krečmer, ředitel pro osvětlení v ČEZ Energetické služby.

V rámci první etapy koncem loňského roku ČEZ ESCO ve městě zahájilo výměnu 1 046 lamp, jejichž spotřeba je čtvrtinová oproti starším svítidlům.

ČEZ ESCO pro obce aktuálně nabízí také financování prostřednictvím projektu Osvětlení za korunu. Ten je založený na tom, že obce a města si svítidla nekupují, ale pronajímají. ČEZ Energetické služby hradí všechny náklady z úspor, které přináší výměna starého drahého systému za nový, moderní a úsporný. Životnost dodávaných svítidel je 80-100 tisíc hodin, což je při běžném provozu osvětlovací soustavy 20 až 25 let. 

ČEZ ESCO je předním českým expertem na úsporná energetická řešení, dodavatel bezemisní a zelené a partner českého průmyslu a veřejné správy na cestě k dekarbonizaci a udržitelnosti. Zajišťuje komplexní řešení energetických potřeb – od instalace decentrálních ekologických zdrojů včetně bateriových úložišť, přes firemní elektromobilitu na klíč až po projekty energetických úspor a komplexní dodávky technického zabezpečení budov (TZB). ČEZ ESCO chce do roku 2030 postavit nebo provozovat pro potřeby svých zákazníků fotovoltaické elektrárny o celkovém instalovaném  výkonu 300 MW. Půjde o instalace převážně na střechách, carportech a ve výrobních areálech zákazníků. Ambicí celé Skupiny ČEZ je do roku 2030 vybudovat 6 000 MW v nových obnovitelných zdrojích. Mezi dcery ČEZ ESCO patří společnosti firmy AirPlus, AZ KLIMA, CAPEXUS, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, Domat Control System, EP Rožnov, ENESA, ESCO SLOVENSKO, HORMEN a KART. Více na www.cezesco.cz

ČEZ Energetické služby jsou dodavatelem energetických staveb, rekonstrukcí a projektů energetických úspor, realizují rozsáhlejší energetické celky ve všech oblastech vč. výstavby kotelen, lokálních výtopen, výměníkových stanic, kogeneračních jednotek, systémů CZT a všech zařízení pro tepelnou energetiku a elektroenergetiku vč. rozvoden. Realizují také výstavbu, rekonstrukce a další navazující komplexní služby veřejného osvětlení pro města a obce, dlouhodobé provozování veřejného osvětlení vč. zpracování studií a projektů  řešení veřejného osvětlení podle individuálních potřeb jednotlivých měst a obcí. Podrobnosti na  www.cezenergo.cz