9. 5. 2021

Dar od Nadace ČEZ pro Charitu Nový Hrozenkov zvýší bezpečnost seniorů

Bezpečnost a zdraví lidí dnes závisí nejen na dodržování pravidla 3R, ale také na zapojení rozumu a zavedení přísnějších hygienických pravidel do běžného života. To byla hlavní myšlenka šéfky Charity Nový Hrozenkov, když se rozhodla sehnat pro své zaměstnance šatní skříně na civilní oděv. „Ve třech objektech máme 80 zaměstnanců, kteří zajišťují několik sociálních služeb. Prostory jsou navíc velmi omezené, takže jsme si museli vše nechat vyrobit na míru, což bylo náročnější a samozřejmě nákladnější. Naštěstí nám přispěla Nadace ČEZ, která je naším tradičním partnerem,“ říká ředitelka Charity Nový Hrozenkov Danuše Martinková.

Valašská charitní organizace získala od energetiků 70 tisíc korun díky aktivitě lidí, kteří nákup skříněk podpořili svou energií v rámci aplikace EPP – Pomáhej pohybem. „Je to krásný nápad. Když byl náš projekt nasazený v aplikaci, sportovali s mobilem všichni zaměstnanci i se svými rodinnými příslušníky,“ směje se Danuše Martínková.

Šatní skříně slouží pečovatelkám a zdravotním sestrám i dalším zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s klienty Charity. „Teď si mohou po příchodu do práce bezpečně převléknout své civilní šaty a nechat je odděleně od pracovního vybavení, což výrazně zvýšilo hygienické standardy na našich pracovištích,“ dodává šéfka Charity Nový Hrozenkov.

Charita provozuje v Novém Hrozenkově domov pro seniory rodinného typu a v sousedním Halenkově denní stacionář. Kromě dalších sociálních služeb poskytuje zejména terénní péči pro staré a hendikepované lidi v horském prostředí, kde není žádné město, jen 7 vesnic s mnoha údolími. Například v Huslenkách pečovatelka denně najede 80 kilometrů. Velké Karlovice mají zase rozlohu jako stará Vídeň a domy na samotách jsou někdy od sebe vzdáleny desítky kilometrů. Charita denně dováží obědy 175 uživatelům pěti auty po dobu tří hodin. Nejde přitom jen o položení jídlonosičů na plot, ale většinou také o krátké setkání s každým uživatelem, s otázkou, zda je v pořádku a něco nepotřebuje. Pro některé lidi na samotách jsou totiž pracovníci Charity Nový Hrozenkov jediní, kteří se s nimi potkají, a tak jim vlastně zprostředkovávají kontakt s okolím. Odměnou pro zaměstnance Charity je spokojenost klientů a to, že ve většině případů mohou dožít tam, kde jsou zvyklí.