30. 4. 2021

Elim ve Vsetíně finišuje s vybavováním azylového domu, přispěla Nadace ČEZ

Obecně prospěšná společnost Elim Vsetín dokončuje poslední práce na vybavování azylového domu v Horní Jasence, který prošel kompletní rekonstrukcí. Velkoryse připravenou modernizaci zařízení, kterou 10 miliony podpořila Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, nakonec Elim dokončil díky podpoře Nadace ČEZ a dalších dárců. „Museli jsme neplánovaně řešit nevyhovující technický stav střechy,“ vysvětlil s poděkováním energetikům za 300tisícový grant ředitel společnosti Miroslav Ildža.

Investice přinesla objektu bývalé školy kromě opravené střechy především rekonstrukci podkroví, kde vznikly dva nové pokoje s koupelnou a toaletou, multifunkční klubovna, kaple, šatník, sušárna prádla, kotelna a další technické zázemí, objekt získal novou fasádu a proběhly i další stavební úpravy. „Zlepší se tím kvalita života lidí, kteří našli nebo najdou v našem azylovém zařízení dočasný domov, a také jejich společné soužití, což nám umožní s nimi lépe pracovat a připravit je na návrat do běžného života,“ dodal Miroslav Ildža.

Azylový dům poskytuje lidem bez domova zázemí a ve spolupráci s odborníky pomáhá řešit jejich osobní problémy od exekucí přes závislosti až po nefungující rodinné vztahy. Ročně vytvoří dočasný domov zhruba 70 klientům, které se snaží vrátit zpět do plnohodnotného života. Vsetínský Elim se sociální práci mezi lidmi bez domova věnuje už téměř 30 let. Společnost založili místní křesťané na základě touhy pomáhat lidem stojícím mimo zájem společnosti a nabídnout jim odpočinutí a úlevu před další cestou životem, stejně jako to nabízela oáza Elim v poušti putujícím Izraelcům.