18. 6. 2021

Dobrovolným hasičům ve Velké Jesenici se lépe dýchá

Hradec Králové, 18. června 2021 – Nové dýchací přístroje i s vybavením již používají příslušníci Sboru dobrovolných hasičů ve Velké Jesenici. Pomocí aplikace EPP – Pomáhej pohybem Nadace ČEZ přispěla částkou 100 tisíc korun.

Moderní dýchací přístroje, které si jednotka pořídila díky Nadaci ČEZ, zvýší její akceschopnost a ochrání i zasahující požárníky. Pomocí aplikace EPP Pomáhej pohybem uživatelé vysportovali a přidělili body SDH, které Nadace ČEZ proměnila v příspěvek v hodnotě 100 tisíc korun. Za dané prostředky si jednotka pořídila 4 moderní dýchací přístroje s příslušenstvím a tlakovými lahvemi. Díky nákupu daného typu dýchacích přístrojů jednotka nahradila a následně vyřadila již staré přístroje Saturn S7, které byly na hraně své životnosti. Nové přístroje mají menší hmotnost, jsou stabilnější, na zádech mají ramenní a bederní popruhy a jsou mnohem komfortnější na nošení a hlavně bezpečnější. Vyváděcí maska se může připojit na přístroj a tlakové lahve mají větší zásobu vzduchu.

Sbor dobrovolných hasičů ve Velké Jesenici nedaleko města Náchod má dlouholetou tradici a čítá 80 příslušníků. „Příslušníci jednotky dobrovolných hasičů pomáhají Obecnímu úřadu i občanům chránit majetek a obydlí. Jsou pro nás a naši obec prostě nepostradatelní,“ říká Petr Jeništa, starosta obce. „Příspěvek od Nadace nám velmi pomohl a děkuji všem sportovcům, kteří se zapojili do aplikace Pomáhej pohybem a pomohli nám svými výkony získat 100 tisíc od Nadace ČEZ,“ doplňuje Petr Jeništa.

Dobrovolní hasiči zasahují při mimořádných událostech, kdy jsou ohroženy životy a zdraví lidí, zvířat, majetek, nebo životní prostředí. Jednou z mnoha činností sboru jsou také zásahy u dopravních nehod a v posledních letech se podílejí na pomoci a likvidaci při povodních (Pulice, Dobruška, Jaroměř, Třebešov, Praha - Zbraslav…) v postižených regionech. Sbor dobrovolných hasičů Velká Jesenice spadá pod Obecní úřad, který jmenuje velitele a starostu místní jednoty a zodpovídá za jeho existenci ze zákona. A Jeseničtí hasiči si vychovávají i své nástupce a věnují se dětem a mládeži, podílí se i na sportovním a kulturním životě obce.

Sportovně-charitativní aplikaci EPP-Pomáhej pohybem s nadsázkou využívá každý 20. obyvatel České republiky. Od jejího spuštění v květnu 2015 si ji totiž stáhlo přes 516 tisíc lidí. Dohromady s ní strávili přes 713 let a 890krát obkroužili Zeměkouli kolem rovníku. U příležitosti svých 6. narozenin přichystala „EPPka“ svým fanouškům novou funkci virtuálních týmů. Do podpory vybraných neziskových projektů se tak mohou společně zapojit třeba školní třídy, sportovní družstva nebo rodiny.

Jak EPP– Pomáhej pohybem funguje

Aplikace zaznamenává pohyb uživatele při jím zvolené sportovní aktivitě. Kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body, které může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou. Neziskové organizace o umístění svého projektu do aplikace žádají v rámci jednoho z grantových řízení, dle povahy projektu. https://pomahejpohybem.cz/

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

 Kontakt:

Skupina ČEZ                                                    Obec Velká Jesenice

Šárka Lapáčková Beránková                            Petr Jeništa

Tel: 602 415 282                                               Tel: +420 491 459 256

sarka.berankova@cez.cz                                  info@velkajesenice.cz