14. 6. 2021

V Domově sv. Josefa v Žirči se klienti mohou těšit z nových stromků

Hradec Králové, 14. června 2021- Travnaté náměstíčko před Domovem sv. Josefa v Žirči již není vyprahlou pouští, ale o příjemný stín se postará 6 nových lip. Na výsadbu přispěla Nadace ČEZ částkou 37 tisíc korun v rámci svého grantového programu Stromy.

Areál zdravotnického zařízení Domov sv. Josefa pro pacienty s roztroušenou sklerózou je situovaný ve čtyřech budovách kolem malého náměstíčka. Nemocní zde často přecházejí nebo sedí v malé útulné kavárničce. Travnatý povrch náměstíčka bohužel neskýtá pro návštěvníky žádný stín. Proto se vedení Domova rozhodlo požádat Nadaci ČEZ o příspěvek na výsadbu stromů v grantovém řízení Nadace ČEZ Stromy. Nadace projekt podpořila částkou 37 tisíc korun.

 „V letním období je bohužel tento prostor jinak nepoužitelný, ačkoliv by přímo vybízel k relaxaci, je přístupný nejen obyvatelům Domova sv. Josefa, ale i veřejnosti. Výsadba původní dřevinou - lípou povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu a zároveň zajistí bariéru proti větru a prachu. Do korun stromů se budou nemocní dívat z oken svých pokojů, v létě ucítí vůni kvetoucích lip, uslyší zpěv ptáků, kteří tam budou pobývat a vylákají je ven mezi ostatní i zdravé lidi, což bude mít pozitivní dopad na jejich psychiku a zdraví,“ pochvaluje si vedoucí Domova svatého Josefa v Žirči Dominik Melichar. 

Výsadbou 6 lipek se vytvoří vhodné klima mezi zástavbou. Odrůda Greenspire má klasicky srdčité, i když o něco menší, opadavé, zelené a lesklé listy, které se na podzim barví do sytě máslově žluté. Tvar koruny je pravidelný, zaobleně a úzce pyramidální až oválný. Ze začátku léta ji zdobí množství vonných květů jako u běžné lípy. Roste poměrně rychle. Koruna je hustá a nabízí úplný stín.

Výsadbě nepředcházelo kácení, na pozemku byl pouze trávník. Výsadbu provedli odborníci v minulých dnech. Kvůli velmi teplému počasí práce na výsadbě trvaly dva dny. Nejprve byly vyhloubeny jámy pro stromky a druhý den ráno, když ještě nebyl velký žár, byly osazeny lípy. Stromy jsou zakoupeny od specializované firmy s větším obvodem kmínku, aby co nejdříve posloužily svému účelu.

„Děkujeme Nadaci ČEZ a těšíme se na krásná letní posezení ve stínu lip,“ doplňuje Dominik Melichar. 

Domov sv. Josefa

Je jediným lůžkovým zařízením v České republice pro nemocné roztroušenou sklerózou. Provozuje oddělení zdravotní, odlehčovací a dlouhodobého pobytu, které poskytuje nemocným s roztroušenou sklerózou komplexní lůžkovou péči zaměřenou na specializovanou rehabilitaci. Roztroušená skleróza je jedno z nejčastějších a nejvážnějších neurologických onemocnění, které způsobuje postupné ochabování svalstva.

 

Zájem o grant Stromy Nadace ČEZ je stále vysoký. Jen vloni tak bylo v rámci celé České republiky podpořeno 95 projektů za 7,8 milionu korun. Od roku 2011, kdy byl grant poprvé vyhlášen, pak  bylo vysazeno více než 100 000 stromů za bezmála 60 milionů korun. Původní nejrůznější druhy dřevin, včetně odrůd  ovocných stromů se přitom do české krajiny vracejí hlavně ve formě nových či obnovených alejí, stromořadí, obecních sadů a veřejných zahrad. Všechny dosud vysazené dřeviny by denně vyprodukovaly kyslík pro celou Ostravu, přičemž zachytí i tisíce tun prachu. Navíc poskytují nezbytný stín, slouží jako větrolamy a úkryt drobné zvěře, hlavně ptactva.