31. 5. 2022

Dvě neziskové ústecké organizace s podobný aktivitami si přišly na celkem 53 162 koruny

Ústí nad Labem – Nejen dobré a mnohdy exotické jídlo a pití a dobrá zábava pro děti i dospělé, ale i charitativní Oranžové kolo Nadace ČEZ čekalo na návštěvníky Family food festivalu v Ústí nad Labem. A stejně jako u stánků, tak i před dvěma oranžovými handbike se tvořila fronta zájemců pomoci dobré věci. Těch se do sedel na konec dostalo 488, což obnášelo 244 duelů pro dvě ústecké neziskové organizace, White Light I a DRUG - OUT Klub, a celkovou vyjetou částku 53 162 koruny.

White Light I provozuje v Ústeckém kraji ucelené spektrum certifikovaných služeb pro osoby ohrožené škodlivými závislostmi. Pomáhá jim předcházet vzniku a rozvoji závislého chování nebo při úzdravě a návratu do života bez škodlivých závislostí. „Přímo v krajské metropoli máme Centrum následné péče, Ambulantní léčbu a Centrum primární prevence. Dále jsou to služby: Terapeutická komunita v Mukařově, Kontaktní a poradenské centrum v Teplicích, Terénní program Teplicko, Kontaktní a poradenské centrum v Rumburku a Terénní program Šluknovsko,“ přiblížila během přebírání symbolického šeku organizaci její ředitelka Ivana  Radimecká. Díky přičinění návštěvníků festivalu držela v rukou symbolický šek na 26 786 korun. „Všem moc děkujeme, finanční prostředky využijeme pro celoroční aktivity Terapeutické komunity Mukařov.“

DRUG – OUT Klub je zaměřený na podobné aktivity. „Nabízíme pomoc a psychosociální podporu všem osobám, které jsou postiženy různými defekty civilizačních chorob, včetně závislosti na výherních a hracích přístrojích, toxických a psychotropních látkách či jsou ohroženy jinou sociální patologií. Usilujeme o sdružování fyzických a právnických osob ochotných pomoci při realizaci cílů spolku, což se týká i okruhu rodinných příslušníků postižených. Aktivně vytváříme či uskutečňuje programy, které jsou v souladu s naším celkovým posláním, včetně generální a individuální prevence, tedy propagace zdravého způsobu života, možných alternativ odvykání a podobně,“ uvedla Radka Koblížková, vedoucí Kontaktního centra pro drogově závislé a Terénního programu Ústecko. Také ona nešetřila slovy díků za vysportovaných 26 376 korun, které poslouží k financování činností ústeckého „Káčka“.

Za město Ústí nad Labem předával symbolické šeky náměstek primátora Tomáš Vlach: „Nejdříve poděkuji všem, co šlapali pro dobrou věc. Znám obě organizace,  jejich záslužná práce – pomoc potřebným je za nimi opravdu vidět. Zasloužily si tudíž i vaši podporu. A samozřejmě patří díky i Nadaci ČEZ, která na festival Oranžové kolo dovezla a obě vypsané částky na šecích přemění v reálné peníze.“

„Objíždíme různé akce a festivaly s Oranžovým kolem od roku 2004 a těší nás stále velký zájem a ochota lidí pomoci pohybem těm, co to potřebují. Jak šel čas, postupně jsme stacionární kola vyměnili za oranžové handbike, které se staly velmi oblíbené. Pro mnohé je to zajímavá a hlavně jiná zkušenost, než se jen nohami opírat do pedálů. Navíc do  jízd na takovém to Oranžovém kole se mohou zapojit právě i zájemci s handicapem. Zástupci podpořených organizací totiž často dorazí i se svými klienty. Někomu nedělá klasické šlapání do pedálů problém a dokáže vyjet i slušnou částku. Další ovšem jsou rádi, že pomohli, alespoň padesáti či stokorunou, a to ještě za podpory obsluhy Oranžového kola. Jsou ovšem šťastní, že to dokázali a my před nimi vždy s úctou smekli. Zároveň jsme ovšem přemýšleli, jak jim jejich jízdu na Oranžovém kole co nejvíce ulehčit, což se, myslím, podařilo,“ uzavřela Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.