20. 12. 2019

Energetici během vánočních svátků volno nemají

Severní Čechy – Vánoční svátky jsou pro energetiky běžnými pracovními dny. Týká se to i Silvestra a Nového roku. Jen během Štědrého dne tak bude v rámci celé republiky mimo své rodiny téměř 1200 zaměstnanců Skupiny ČEZ. Na severu Čech to budou hlavně směnaři z nepřetržitých elektrárenských provozů, paroplynového cyklu v Počeradech, Teplárny Trmice, malé vodní elektrárny Želina a vodní elektrárny Střekov a dále dispečeři a montéři z ČEZ Distribuce. Další desítky pracovníků budou doma držet pohotovost na telefonu.

Během svátků se vystřídají všechny směny

 „Nad provozem či zálohou paroplynového cyklu v Počeradech budou během vánočních svátků a na Nový rok bdít čtyři provozní zaměstnanci na každé směně, uvedl například Martin Borovský, vedoucí odboru péče o zařízení a provoz PPC Počerady. V samostatné uhelné části Elektrárny Počerady pak bude vždy na směně kolem 36 energetiků plus dalších 20 lidí z dodavatelských firem v rámci podpory provozu elektrárny. „Chod Elektrárny Tušimice bude zajištovat ve sváteční dny vždy 25 pracovníků na každé směně, což jsou kmenoví zaměstnanci ČEZ. S nimi ovšem bude ještě v pravidelném nepřetržitém režimu sloužit zhruba 20 lidí z dodavatelských firem,“ dodává Pavel Nezbeda, vedoucí oddělení řízení směnového provozu Elektrárny Tušimice.

 V Elektrárně Prunéřov II se během tří svátečních dní vystřídá na každé směně maximálně 35 kmenových zaměstnanců. „Stejně tak tomu bude i na Silvestra a Nový rok,“ poznamenal Tomáš Janda, vedoucí odboru řízení provozu Elektrárny Prunéřov II. O chod její starší sestry Elektrárny Prunéřov I se ve stejné dny bude starat zhruba 30 pracovníků na každé směně. Také v Elektrárnách Prunéřov budou na každé směně další dvě desítky zaměstnanců dodavatelských firem, které se starají o podpůrné provozy, jako je například zauhlování či obsluha VEP, bez nichž by prakticky výroba elektřiny či tepla nemohla existovat.

„Provoz v Elektrárně Ledvice budou v období vánočních svátků zajišťovat v nepřetržitém cyklu všechny čtyři směny, přičemž průměrně bude na každé 22 kmenových zaměstnanců ČEZ a 21 zaměstnanců z dceřiných společností. Všichni budou nejen dodávat elektřinu do přenosové či distribuční elektrické sítě, ale i zajišťovat spolehlivé dodávky tepla do přilehlých měst Teplice, Bílina a Ledvice,“ doplňuje Ondřej Moucha, vedoucí odboru řízení provozu Elektrárny Ledvice.

Kromě této elektrárny bude na všech ostatních, včetně Teplárny Trmice, sloužit na směnách dalších pět kmenových zaměstnanců ČEZ, a to podnikoví profesionální hasiči z útvaru klasické energetiky.  Jako každoročně ovšem, kolik a kde výrobních bloků bude v provozu, rozhodne vždy aktuálně dispečink podle potřeby sítě. Velké podniky, tedy velcí „žrouti“ energie sice Vánoce spíše prožívají v klidovém režimu, ale zapotřebí bude zajistit energii pro teplo domovů, rozsvícené stromečky, vánočně nasvícené domky, zahrádky a podobně. A třeba i pro rozžhavené obrazovky televizí a počítačů. Jediné co bude tradičně rozsvícené bez elektrické energie, budou dětské oči zářící nad rozbalovanými dárky či televizními pohádkami. 

Bez obsluhy nezůstanou ani teplárna a obě „vody“

Dodávky tepla budou rovněž každodenně přes vánoční svátky i na Silvestra zajišťovat na čtyři desítky zaměstnanců Skupiny ČEZ střídající se v nepřetržitém provozu Teplárny Trmice, a to včetně podnikových hasičů. Ani vodní elektrárna Střekov v Ústí nad Labem nezůstane během Vánoc a na přelomu roku bez obsluhy. Zde se slouží dvanáctihodinové směny a každý den se zde tak střídají dva pracovníci obsluhy. Jednoho strojníka neblokových zařízení a zároveň jezného bude mít na každé dvanáctihodinové směně i malá vodní elektrárně Želina u Kadaně.

ČEZ Distribuce: V práci či pohotovostním režimu

Štědrovečerní večeři i oslavy konce starého a příchodu nového roku si budou muset nechat ujít i někteří pracovníci poruchové služby, provozní elektrikáři, elektromontéři, dispečeři, operátoři call centra a řada dalších profesí souvisejících s distribucí elektřiny. Další desítky pracovníků budou doma držet pohotovost na telefonu. Splnit nároky na bezporuchový provoz distribuční sítě o vánočních svátcích totiž vyžaduje nepřetržitou připravenost pohotovostních čet, které musí okamžitě vyrazit do terénu a odstranit eventuální poruchy na vedení. Pět desítek jich bude o svátcích dbát na to, aby na severu Čech „nezhasly“ vánoční stromečky a televize s pohádkami. V případě blížící se nepřízně počasí se tyto počty navyšují o další desítky pracovníků dispečinku a poruchové služby, kteří zůstávají o svátcích v pohotovostním režimu.