11. 7. 2019

Klienti SKP Centra v Pardubicích využijí bezpečnější Oranžové hřiště od Nadace ČEZ

Hradec Králové, 11. července 2019 - Zrekonstruované hřiště v Pardubicích umožní klientům Domu na půli cesty a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež rozvíjet sportovní a pohybové aktivity. Na úpravy stávajícího hřiště přispěla Nadace ČEZ částkou 272 tisíc korun.

Hřiště mělo nevyhovující asfaltový povrch, který byl popraskaný a místy vyboulený. Kvůli bezpečnosti a hrozbě zranění nebylo využíváno naplno. Za podpory Nadace ČEZ byl během dubna a května položen nový povrch. Hřiště pro své pohybové aktivity využívají obyvatelé Domu na půli cesty a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Free klub.

„Nový povrch multifunkčního hřiště máme díky podpoře Nadace ČEZ. Naši klienti mohou hřiště využívat kdykoli, když je otevřený klub. Nemusí se bát a ponořit se plně do hry a tu si naplno užívat. Děkujeme Nadaci ČEZ za možnost realizovat změnu a vytvořit tak z „obyčejného“ hřiště, multifunkční hřiště s bezpečným povrchem. Realizaci modernizace provedla firma 4soft, s.r.o., které také děkujeme za profesionální a velmi kvalitně odvedenou práci“, řekla koordinátorka NZDM-Free klub, Mgr. Šárka Mrázková.

Posláním organizace SKP-CENTRUM, o.p.s., je POMÁHAT VSTÁT osobám v tísni a osobám ohroženým sociálním vyloučením: seniorům, zdravotně postiženým, lidem v krizi a bez přístřeší, obětem domácího násilí, dětem a mladým dospělým bez fungujícího rodinného zázemí, příslušníkům minorit. Provozujeme pro ně efektivní a vzájemně provázaný systém sociálních služeb..

Výstavbu dětských, volnočasových i seniorských hřišť podporuje Nadace ČEZ už od svého založení v roce 2002. Jednou z podmínek je dlouhodobý provoz hřišť a dokládání jejich stavu.

Kontakt:

Nadace ČEZ                                       Skupina ČEZ                                     

Daniel Novák                                      Šárka Lapáčková Beránková                                       

Tel: 724 446 611                                Tel: 602 415 282                               

daniel.novak01@cez.cz                   sarka.berankova@cez.cz                             

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Více informací na www.nadacecez.cz