12. 5. 2021

Krotitelé býků a medvědů vybrali 333 333 korun pro Barevné domky Hajnice

Hajnice 12. května 2021 - Mezinárodní tým 22 ČEZ obchodníků s komoditami mezi sebou uspořádal sbírku a její výtěžek se rozhodl věnovat královéhradecké organizaci Barevné domky Hajnice, která poskytuje služby klientům s mentálním a kombinovaným postižením. Peníze od traderů využije na nákup osobního automobilu. Zjednoduší tak obsluhu klientů v chráněném bydlení. Předání symbolického šeku proběhlo kvůli pandemickým opatřením komorně, zástupce týmu ČEZ ale slíbil, že jakmile to situace dovolí, dorazí i se všemi kolegy, kteří se sbírky účastnili, na dobrovolnický den.

Na velkých monitorech sledují vývoj finančních trhů, jejichž symboly – medvěd a býk – zdobí stěny kanceláře. Jejich denním chlebem je stres a nutnost zvládat emoce, které ve světě rychlých rozhodnutí spojených s možností nemalých finančních ztrát často bublají. Tuhle partu lidí nejrůznějších národností (celkem jich v týmu napočítali devět) ale spojuje i dobré srdce. Tým komoditních obchodníků ČEZ, který denně na evropských trzích obchoduje s elektřinou, plynem, uhlím či emisními povolenkami, totiž mezi sebou vybral peníze a rozhodl se je věnovat organizaci Barevné domky Hajnice. Symbolický šek na částku 333 333 korun předal dnes ředitelce Lucii Skalové jménem celého týmu vedoucí útvaru komoditního obchodování ČEZ David Poupě.

„V oddělení tradingu jsme se vzájemně dohodli, že chceme přispět na dobrou věc prostřednictvím týmové sbírky. Původně jsme plánovali peníze předat jako tým v rámci dobrovolnického dne, abychom osobně poznali vybranou organizaci, její každodenní práci, starosti i radosti. To nám bohužel překazila epidemie, ale věříme, že se do Barevných domků podíváme někdy v budoucnosti,“ uvedl David Poupě. A proč zrovna číslo ze samých trojek? Žádná symbolika prý za tím nestojí. „Chtěli jsme vybrat „zajímavou“ částku, což se nám podařilo,“ dodává.

„Když jsem se od Vás dozvěděla zprávu, že jste si vybrali právě naši organizaci, které poskytnete takto velký finanční dar, byla jsem nadšena a mile překvapena, že i v této náročné době myslíte na pomoc druhým. Velmi si Vašeho daru všichni vážíme a díky finanční podpoře obchodníků z ČEZu máme možnost naši službu Chráněné bydlení dále rozvíjet. Vybraných 333 333 Kč využijeme na nákup nového osobního automobilu, který bude sloužit pro přepravu našich klientů.“ říká Lucie Skalová, ředitelka Barevných domků. „Poslední měsíce byly pro všechny velmi těžké. My však neztrácíme optimismus a věříme, že se situace brzy vrátí do běžných kolejí a klienti tak budou mít opět možnost navštěvovat společenské události, setkávat se se svými přáteli a užívat si každý den plný nových zážitků.“ doplňuje Lucie Skalová.

 

 

Barevné domky Hajnice

Organizace Barevné domky Hajnice je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje poskytující sociální služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Barevné domky poskytují celkem čtyři typy sociálních služeb. V pobytové formě jsou poskytovány služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení. Současně je poskytována ambulantní služba Sociálně terapeutická dílna a ambulantní a terénní služba Sociální rehabilitace.

Sídlo organizace společně se službou Domovy pro osoby se zdravotním postižením se nachází v klidném prostředí v blízkosti lesa východočeské obce Hajnice v okresu Trutnov. Na pozemku se nachází šest rodinných domků, koncipovaných jako skupinové domácnosti. V hlavní budově organizace se nachází jedna skupinová domácnost a oddělení, kde mají svůj domov klienti s vysokou mírou podpory. Organizace se prostřednictvím širokého spektra aktivit snaží o maximální možné zapojení klientů do běžného života ve společnosti.

Služba Chráněné bydlení je poskytována v rodinných domech, ale i bytech v panelové zástavbě měst Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Vrchlabí. Klienti žijí v max. 6členných domácnostech s tím, že se o chod domácnosti starají všichni její členové, samozřejmě za podpory asistentů. Klienti navštěvují běžné dostupné služby, někteří mají zaměstnání a žijí běžným životem se všemi radostmi, ale i starostmi.

Služba Sociálně terapeutická dílna má své zázemí ve Dvoře Králové nad Labem. Dílna byla vybudována za účelem nácviku pracovních návyků a posílení již osvojených dovedností klientů, kteří z důvodu svého zdravotního stavu mají omezené možnosti uplatnění na trhu práce.

Posledním druhem poskytované sociální služby je Sociální rehabilitace se sídlem v Trutnově. Součástí služby je Oranžová kavárna, v níž propojujeme svět osob se zdravotním postižením a běžné populace. Klienti v rámci nácviku pracovních činností obsluhují zákazníky kavárny, navzájem se seznamují a mají tak možnost navazovat nové mezilidské vztahy. Současně probíhají aktivity s klienty zaměřené na osamostatnění se, zvyšování finanční gramotnosti, hledání vhodného zaměstnání apod. Organizace navíc disponuje nácvikovým bytem, kde se vždy jeden klient učí žít samostatným životem.

Všechny zmíněné sociální služby jsou poskytovány s cílem vytvoření důstojných podmínek pro život klientů a s ohledem na maximální možné zapojení klientů do běžného života ve společnosti.