7. 6. 2019

Náchod má nové Oranžové hřiště

Hradec Králové, 30. května 2019 - Nové Oranžové hřiště bylo slavnostně otevřeno v Myslbekově ulici v Náchodě

Sportovní hřiště s moderními cvičebními prvky dokonale zapadne mezi panelové domy, kde ho využijí především děti a mládež. Na realizaci hřiště získalo město Náchod od Nadace ČEZ 150 tisíc korun.

Ve čtvrtek 30. května 2019 proběhlo za účasti starosty města Jana Birke, místostarostů Jana Čtvrtečky, Pavly Maršíkové a Františka Majera a Šárky Lapáčkové Beránkové z Nadace ČEZ slavnostní otevření nového Oranžového hřiště v ulici Myslbekova. A nechyběli ani ti nejmenší z této části Náchoda, kteří budou hřiště využívat.

Od podání žádosti na projekt s názvem „Oranžové hřiště Myslbekova – Náchod“ neuběhl ani rok. Výstavba probíhala v březnu a dubnu letošního roku a dnesje na tomto prostranství z nadačního příspěvku vybudováno sportovní hřiště s použitím moderních a atraktivních cvičebních sestav Street WorkOut a Outdoor Fitness. Tyto druhy cvičebního nářadí a zařízení napomohou mládeži a dospělým k lepší fyzické zdatnosti. Celkové finanční náklady na hřiště  činí 258.206 Kč, z toho 150.000 Kč bude hrazeno Nadací ČEZ.

 „Spolupráce s Nadací ČEZ je pro nás nesmírně důležitá, již několik let se nám právě díky jejím příspěvkům daří modernizovat hřiště v různých částech Náchoda. Pevně doufám, že ani toto hřiště není poslední,“  říká starosta města Náchod Jan Birke.

 Výstavbu dětských, volnočasových i seniorských hřišť podporuje Nadace ČEZ už od svého založení v roce 2002. Jednou z podmínek je dlouhodobý provoz hřišť a dokládání jejich stavu.

Kontakt:

Nadace ČEZ

Daniel Novák

Tel: 724 446 611

daniel.novak01@cez.cz

Skupina ČEZ

Šárka Lapáčková Beránková

Tel: 602 415 282

sarka.berankova@cez.cz

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Více informací na www.nadacecez.cz