4. 11. 2020

Nadace ČEZ opět podpořila handicapované lyžaře

Hradec Králové, 16. října 2020 - Nadace ČEZ již několik let podporuje Centrum handicapovaných lyžařů, které se věnuje v zimních střediscích Krkonoš komplexně lyžování tělesně postižených. K lyžování handicapovaní využívají kompenzační pomůcku monoski, díky které se mohou zapojit do zimních sportů. V letošním roce v rámci nadační podpory získali handicapovaní lyžaří částku 111 tisíc korun na nákup užitkového vozu a dalších 300 tisíc na výukové kurzy.

Centrum handicapovaných lyžařů je nezisková organizace se sídlem v Janských Lázních, na území Královéhradeckého kraje. Činnost sdružení je zaměřena především na lyžování těžce tělesně postižených (lyžař vozíčkář = monolyžař), které je určeno převážně mladým lidem a dětem po těžkých úrazech páteře, klientům s vrozenými vadami a s následky po onemocnění pohybového aparátu. Nadace ČEZ podporuje lyžaře pravidelně a v letošním ne jednoduchém roce handicapovaní lyžaři dostali 111 tisíc korun na nákup vozidla pro přepravu účastníků výukových kurzů a paralyžařů reprezentantů ČR na sportovní kempy či mezinárodní závody International Paralympic Committee. Dalších 300 tisíc sportovci dostali na svou činnost.

 

Výukový program je zaměřen na širokou veřejnost lidí s handicapem. Výukové kurzy probíhají formou víkendových a týdenních pobytových akcí v zimních střediscích Krkonoš. Centrum realizuje výukové kurzy již 19 let a každoročně do akcí zapojí přes 100 handicapovaných lyžařů. Na výukový program od roku 2004 navazuje program sportovní, který je zaměřen na úzkou skupinu handicapovaných lyžařů, kteří se připravují na mezinárodní závody.

I díky pravidelné podpoře Nadace ČEZ a Skupiny ČEZ celý projekt pomáhá aktivně trávit volný čas lidem s tělesným handicapem. Handicapovaní mají v zimním bariérovém prostředí silně omezené možnosti aktivního vyžití na čerstvém vzduchu a kurzy monoski jim velmi pomáhají zapojit se do aktivního života a trávit ho společně se svými blízkými třeba na horách.

 

A jak se handicapovaní lyžaři vyrovnávají s letošním rokem, který je plný omezení kvůli epidemii Covid 19 říká Marek Dušek, předseda spolku: „Covid nás výrazně omezil hlavně na konci loňské sezóny. Letošní sezónu jsme zahájili zatím bez rušení akcí. V tuto chvíli se naši sportovci připravují na rakouském ledovci Mölltal a čekáme, jak se situace vykrystalizuje ohledně závodů v Evropě. Nezbývá než věřit, že se brzy vrátíme do běžného režimu. Velice si vážíme, že i v této nelehké době máme podporu tak silného partnera, jako je Skupina ČEZ a Nadace ČEZ. Na projektu s námi ČEZ spolupracuje od roku 2002.“

 

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz