9. 6. 2022

Nová transformační stanice ČEZ Distribuce v Uničově umožní rozvoj Miele i dalších firem a elektrifikaci železnice

Společnost ČEZ Distribuce podpořila budoucí rozvoj Olomoucka vybudováním moderní transformační stanice 110/22 kV na okraji Uničova. Investice ve výši 195 milionů korun napomůže pokrýt rostoucí spotřebu uničovských průmyslových firem i plánovaného residenčního rozvoje v podobě výstavby nových bytů a zlepší spolehlivost dodávek elektřiny pro celý region. Zároveň zajistí dostatečný příkon pro elektrifikaci železniční trati Olomouc – Uničov – Šumperk.

„Novou transformační stanici jsme pro Uničov chystali několik let. Tento čas byl protkán detailními pracemi věnovanými přípravné, projektové a nakonec i stavební fázi investice. Ve výsledku se zobrazilo úsilí týmu ČEZ Distribuce a spolupracujících partnerů.  Věřím, že tato poctivá práce se regionu vyplatí v kvalitních a spolehlivých dodávkách elektřiny,“ řekl Petr Žejdlík, ředitel útvaru Správa energetických aktiv a člen představenstva ČEZ Distribuce.

Jedním z hlavních důvodů pro vybudování nové transformační stanice byl výrazný nárůst odběru elektřiny na Uničovsku v posledních letech. Jen společnost Miele požádala o bezmála dvojnásobné zvýšení dodávky, o podstatné zvýšení příkonu požádaly i další podniky. Významným odběratelem se stane Správa železnic, která bude z nové transformovny odebírat proud pro nově elektrifikovanou trať z Olomouce do Šumperka. Důležitou roli sehráli i plány developerů na novou výstavbu ve městě.

Samotnou realizaci ovlivnil covid i nestabilní podloží – realizátor stavby se musel vypořádat s vysokou hladinou podzemní vody, pozemek se nachází v místě, kde ještě před sto lety býval rybník. „Byla to opravdu náročná stavba v těžké covidové době, proto bych rád poděkoval všem, kteří se na ní podíleli,“ dodal Petr Žejdlík.

 

Pro odborná média:

V sousedství čistírny odpadních vod vyrostla venkovní dvousystémová rozvodna 110 kV s příčným spínačem přípojnic, do které jsou zaústěna vedení V589 a V590 směrem na transformovnu Červenka a vedení V5676 a V5677 sloužící pro zásobování areálu společnosti Unex. Rozvodna 22 kV je vnitřní jednosystémová ve skříňovém provedení, instalovaná do nové budovy společných provozů. Transformace je zajištěna dvěma transformátory s výkonem 25 MVA osazenými do nových stanovišť. Součástí stavby je také systém řízení a chránění. Transformační stanice je zcela bezobslužná, její chod se řídí z dispečinku v Hradci Králové.