5. 11. 2021

Nové stromy pro Dolní Kalnou

Dolní Kalná, 5. listopadu 2021 – Hned na několika místech se obyvatelé podkrkonošské obce Dolní Kalná budou radovat z nových stromů. Nadace ČEZ na výsadbu přispěla částkou 130 tisíc korun v rámci grantového řízení Stromy.

Kvetoucí hlohy a javory jsou vysazeny podél nově opravené hřbitovní zdi a kromě estetické funkce plní i funkci praktickou, oddělí hřbitov od silnice. Do arboreta starých stromů, které se nachází v okolí zdravotního střediska, byly doplněny 2 stromy - jilm a dub náhradou za jedince, které bylo nutné pokácet.

Jeřáb nebo olše byly vysazeny na novém autobusovém stanovišti, kdy oddělí dopravní infrastrukturu od rodinných domků. Stromy tak pomohou proti hluku a prachu. Ve Sportovním a odpočinkovém areálu s koupalištěm a kempem dobrovolníci vysadili 8 nových javorů. Nová zeleň pomůže oddělit a zacelit vznikající průrvy po těžbě zničeného lesního porostu, který s areálem sousedí. „Cílem projektu je návrat chybějící zeleně do intravilánu obce Dolní Kalná. Zvýšení ekologické stability, snížení prašnosti, ochlazení klimatu a přispění k zadržování vody v krajině. Jsme rádi, že nám finančně s výsadbou pomohla Nadace ČEZ,“ říká starostka obce Jaroslava Vanclová

Vysazeny budou kvalitní stromky o obvodu kmene 12 - 14 cm ve výšce 1 m. Nově vysázené stromy zkrášlí centrum obce a výrazně pomohou zpříjemnit klimatické podmínky, koruny listnatých stromů v letních vedrech poskytnou stín a sníží prašnost, pomohou odstínit hluk ze silnic. Kvetoucí javory a hlohy budou též pastvou pro včely. Významná je i funkce meliorační. Výsadbu a následnou péči zajišťuje specializovaná firma.

Sázení stromků probíhá většinou formou společenské akce, kde se potkávají celé rodiny. „Díky tomu se děti jako generace budoucnosti přirozeně učí o zeleň pečovat a chránit ji. Budou si vážit stínu, který za horkého dne poskytne vzrostlá alej lemující cestu ke koupališti, v udržovaném parku si nasbírají kaštany na podzimní tvoření, pod rozkvetlými větvemi obnoveného sadu třeba zažijí první polibek z lásky,“ vysvětluje motivaci zapojit do sázení i veřejnost ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

V rámci grantu Stromy mohou o příspěvek až 150 000 korun od loňska kromě obcí žádat i různé organizace, spolky či školy. Ačkoliv aleje a stromořadí stále mezi žádostmi převažují, objevují se i nové projekty. Obce revitalizují své parky i náměstí, zastiňují dětská hřiště a odpočinková místa, zakládají arboreta či obnovují bývalé sady. „Letos se nám sešlo 155 žádostí, což je podobně jako loni. Prioritou grantu zůstává výsadba v místě původních dřevin, tak aby stromy měly co nejlepší podmínky pro růst,“ doplňuje Ziková.

Podzimní výsadby jsou v plném proudu. Díky grantu Nadace ČEZ se do naší krajiny vrátilo už téměř 107 750 stromů.

Deset let už funguje Grant Stromy Nadace ČEZ, jehož cílem je vracet do české krajiny původní odrůdy prostřednictvím alejí, stromořadí, obecních sadů či veřejných zahrad a parků. Doposud podpořil 599 projektů za bezmála 65 milionů korun. Celkem už díky němu zkrášluje a ozdravuje Českou republiku 107 747 stromů mimo lesní porosty, přes 3 800 dalších přibude letos. Podzimní výsadby v obcích a městech probíhají právě během října a listopadu.

 

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

 

Skupina ČEZ                                         obec Dolní Kalná

Šárka Lapáčková Beránková                  Jaroslava Vanclová

Tel: 602 415 282                                    Tel: +420 724 180 501

sarka.berankova@cez.cz                         starosta@dolnikalna.cz