22. 6. 2020

Pandemie vzdělávání nezastavila. V Hradci Králové byl vyhlášen další ročník Motivačního programu Prokopa Diviše

Hradec Králové 22. 6. 2020 – Společnost ČEZ Distribuce společně s Asociací energetických manažerů již čtvrtým rokem vyhlašuje Motivační program Prokopa Diviše pro studenty elektrooborů z partnerských škol Skupiny ČEZ. Do programu se zapojila i SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové v Hradební ulici. Na dnešním slavnostním vyhlášení v budově školy byli oceněni nejlepší studenti.

Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč regiony. Mladí elektrotechnici po celý školní rok sbírají body podle toho, jak jim to jde ve škole i mimo ni, ve studentských soutěžích a dalších aktivitách nad rámec běžné školní docházky. Hlavní motivací k dobrým studijním výsledkům je pochopitelně ocenění a peněžitá odměna (16 000, 11 000 a 7 000 Kč, dle umístění na 1. – 3. místě, a to v jednom učebním oboru a ve dvou studijních oborech) od ČEZ Distribuce.

„Podporujeme studenty i v této nelehké době a snažíme se je motivovat a ukázat jim, že elektrotechnické obory mají budoucnost. I v naší firmě jsou absolventi elektro oborů vždy vítáni a my jim nabízíme zázemí velké stabilní firmy, další vzdělávání a práci s nejmodernější technikou,“ říká Ladislav Ráliš, manažer útvaru Správa energetického majetku.

Do motivačního programu se již počtvrté zapojila i Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové v Hradební ulici. „Motivačního programu se účastníme již počtvrté a naši studenti se těší. Je to pro ně velká motivace i zkušenost a možnost pracovat na sobě. Je to další aktivita, kterou velmi vítáme. Ke kritériím účasti v programu patří například dobrý školní prospěch, aktivita ve výuce i účast v programech a projektech pořádaných Skupinou ČEZ. Mezi studenty je zájem a jsme rádi, že se tohoto programu můžeme zúčastnit. Se Skupinou ČEZ spolupracujeme již dlouhá léta, společně organizujeme např. středoškolskou soutěž Enersol či různé prezentace techniky a ukázky zařízení, někteří naši studenti si vyzkoušeli i energetickou maturitu,“ říká PaedDr. Pavel Jankovský, ředitel školy.

Vyhodnocování programu probíhá celý školní rok a na přelomu března a května vybere komise složená ze zástupců dané školy, ČEZ Distribuce a Asociace energetických manažerů tři nejlepší žáky v daném oboru, kteří získají zajímavé finanční ohodnocení. V Hradci Králové dostalo ocenění 9 studentů ve třech kategoriích.

Do pilotního projektu Motivačního programu Prokopa Diviše se ve školním roce 2016/2017 zapojilo 5 škol v různých regionech České republiky a více než 500 studentů. Ve druhém ročníku se již počet partnerských škol Skupiny ČEZ zdvojnásobil a stejně tak i počet zúčastněných studentů, třetího ročníku se zúčastnilo 1 326 studentů.

Čtvrtého ročníku Motivačního programu Prokopa Diviše v letošním školním roce 2019/2020 se i přes omezení spojená s pandemií Covid 19 zúčastnilo rekordních 1 350 studentů z 10 vybraných partnerských středních škol v Plzni, Ostrově, Chomutově, Liberci, Kladně, Praze, Hradci Králové, Pardubicích, Olomouci a Ostravě.

 

Technické profese se v současné době potýkají s nedostatkem pracovních míst a nejinak tomu je i v oboru distribuce elektřiny. Společnost ČEZ Distribuce se proto snaží podporovat technické vzdělávání a „vychovat“ si budoucí kvalifikované pracovníky již během jejich studia na středních či vysokých školách.

Na východě Čech jsou do programu zapojeny dvě střední školy: Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradební, Hradec Králové a SPŠE a VOŠ Pardubice .

 

Fyzik a teolog Prokop Diviš (vlastním jménem Václav Divíšek, 1698 -1765 ) zasvětil svůj vědecký život především elektřině; známý je především jeho vynález bleskosvodu. Diviš rovněž studoval vliv elektřiny na rostliny a využití pro léčbu některých nemocí.

 

 

Motivační program Prokopa Diviše, další informace naleznete na https://kdejinde.jobs.cz/clanky/prokop-divis/

 

 

Motivační program Prokopa Diviše 2019/2020

SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové v Hradební ulici.

 

         Učební obory H - učební

  1. místo – Jakub Heligr           
  2. místo – Patrik Jelínek     
  3. místo – Marek Plšek               

 

Studijní obory L -  čtyřletý učební s maturitou

  1. místo – Josef Fiala                
  2. místo – Radek Šimák            
  3. místo –Patrik Vítek                

 

Studijní obor M - studijní

  1. místo – Vilém Brouček         
  2. místo – Jakub Reindl            
  3. místo – Lukáš Jirka