28. 6. 2021

Pardubice znají svého Prokopa Diviše

Pardubice, 28. června 2021 – Již podruhé se Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice účastní motivačního programu Prokopa Diviše. Motivační program, který vyhlašuje společnost ČEZ Distribuce již popáté, zná své vítěze. Na dnešním slavnostní vyhlášení ve Východočeském divadle Pardubice si převzali šeky a diplomy.

Již popáté si nejlepší studenti převzali diplomy a ocenění v Motivačním programu Prokopa Diviše pro školní rok 2020/21, který pro studenty elektrooborů z partnerských škol Skupiny ČEZ vyhlásila ČEZ Distribuce.

Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč regiony. Mladí elektrotechnici po celý školní rok sbírají body podle toho, jak jim to jde ve škole i mimo ni, ve studentských soutěžích a dalších aktivitách nad rámec běžné školní docházky. Hlavní motivací k dobrým studijním výsledkům je pochopitelně ocenění a peněžitá odměna (16 000, 11 000 a 7 000 Kč, dle umístění na 1. – 3. místě, a to v jednom učebním oboru a ve dvou studijních oborech) od ČEZ Distribuce.

„ Motivačního programu se účastníme již podruhé a mohu říci, že žáci i učitelé si ho pochvalují. A především jsme rádi, že i v letošním školním roce, kdy převládala distanční výuka, se studenti do programu přihlásili. Je pro ně motivační a nenásilnou formou je směřuje k lepším studijním výsledkům a finanční částka je příjemný bonus,“ říká Mgr. Petr Mikuláš, ředitel školy.

„ČEZ Distribuce různými formami dlouhodobě podporuje technické vzdělávání a motivaci žáků ke studiu technických oborů. V letošním školním roce jsme navíc Motivační program Prokopa Diviše rozšířili o Zážitkový den pro 10 absolutních vítězů ze všech zúčastněných partnerských škol. Podporujeme i realizaci výukových polygonů na školách, například v Plzni a Chomutově. Všem jsme také v rámci distanční výuky nabídli návštěvu virtuálního světa Skupiny ČEZ,“ říká Ing. Michaela Kociánová, členka představenstva ČEZ Distribuce.

Podle ní, má společnost i vlastní dvouletý Absolventský program, během něhož absolventi učilišť, středních i vysokých škol mají v rámci zácviku k dispozici takzvaného garanta, který je provází adaptací ve společnosti a v pracovním procesu. Absolventi v rámci svého zácviku rovněž rotují po různých odděleních, zapojují se do rozvojových programů a mají možnost účastnit se exkurzí do provozů Skupiny ČEZ. „Jedná se o nástroj generační obměny, kdy absolvent po úspěšném dvouletém zácviku získává standardní pozici v rámci společnosti ČEZ Distribuce,“ dodává Michaela Kociánová.

 

Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč republikou. Oceněním a finanční odměnou chce ČEZ Distribuce studenty motivovat k dobrým školním výsledkům, účasti na studentských soutěžích nebo dalších aktivitách nad rámec běžné školní docházky. Poprvé byl vyhlášen ve školním roce 2016/17 pro pět partnerských středních škol Skupiny ČEZ. Od druhého ročníku se již tradičně zapojuje deset vybraných škol, a to z Plzně, Ostrova, Chomutova, Liberce, Kladna, Prahy, Hradce Králové, Pardubic, Olomouce a Ostravy. Letošní 5. ročník měl 1288 účastníků.

Technické profese se v současné době potýkají s nedostatkem pracovních míst a nejinak tomu je i v oboru distribuce elektřiny. Společnost ČEZ Distribuce se proto snaží podporovat technické vzdělávání a „vychovat“ si budoucí kvalifikované pracovníky již během jejich studia na středních či vysokých školách.

Na východě Čech jsou do programu zapojeny dvě střední školy: Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradební, Hradec Králové a SPŠE a VOŠ Pardubice .

Fyzik a teolog Prokop Diviš (vlastním jménem Václav Divíšek, 1698 -1765 ) zasvětil svůj vědecký život především elektřině; známý je především jeho vynález bleskosvodu. Diviš rovněž studoval vliv elektřiny na rostliny a využití pro léčbu některých nemocí.

 

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

Celkové výsledky motivačního programu

             obory kategorie „H“

  1. místo Filip Horák
  2. místo Vladimír Šídlo
  3. místo Aleš Vokál 

             obory kategorie „L“

  1. místo Jan Sotona
  2. místo Pavel Doskočil
  3. místo David Šebek

             obory kategorie „M“

  1. místo Stanislav Doubravský
  2. místo Jakub Nesnídal
  3. místo Marek Červinka

Stanislav Doubravský jako absolutní vítěz s nejvyšším počtem dosažených bodů se zúčastnil i Zážitkového dne s ČEZ Distribuce v Praze a na polygonu Kladně.

 Více informací naleznete na:

www.cez.cz

www.nadacecez.cz

www.cezregionum.cz