19. 6. 2021

Automobil pro handicapované lyžaře byl slavnostně předán

Trutnov, 18. června 2021 – Na slavnostním předání handicapovaní lyžaři dostali svůj vysněný automobil a o víkendu jedou trénovat do Rakouska. Centrum handicapovaných lyžařů, které se věnuje lyžování tělesně postižených Nadace ČEZ podporuje již několik let. Uživatelé aplikace Pomáhej pohybem EPP, vysportovali pro oddíl 111 tisíc korun na užitkový vůz pro dopravu lyžařů. Další prostředky v hodnotě 360 tisíc korun Nadace věnovala v rámci grantového řízení Podpora regionů. Lyžaři částku použijí na pořádání výukových kurzů.

Centrum handicapovaných lyžařů je nezisková organizace se sídlem v Janských Lázních, na území Královéhradeckého kraje. Činnost sdružení je zaměřena především na lyžování těžce tělesně postižených (lyžař vozíčkář = monolyžař), které je určeno převážně mladým lidem a dětem po těžkých úrazech páteře, klientům s vrozenými vadami a s následky po onemocnění pohybového aparátu. Handicapovaní k lyžování využívají kompenzační pomůcku monoski, díky které se mohou zapojit do zimních sportů.

Nadace ČEZ podporuje lyžaře pravidelně a v loňském a letošním roce, i přes covidovou pandemii, handicapovaní lyžaři dostali 111 tisíc korun na nákup vozidla pro přepravu účastníků výukových kurzů a paralyžařů reprezentantů ČR na sportovní kempy či mezinárodní závody International Paralympic Committee. Dalších 360 tisíc

Výukový program je zaměřen na širokou veřejnost lidí s handicapem. Výukové kurzy probíhají formou víkendových a týdenních pobytových akcí v zimních střediscích Krkonoš. Centrum realizuje výukové kurzy již 20 let a každoročně do akcí zapojí přes 100 handicapovaných lyžařů. Na výukový program od roku 2004 navazuje program sportovní, který je zaměřen na úzkou skupinu handicapovaných lyžařů, kteří se připravují na mezinárodní závody.

I díky pravidelné podpoře Nadace ČEZ a Skupiny ČEZ celý projekt pomáhá aktivně trávit volný čas lidem s tělesným handicapem. Handicapovaní mají v zimním bariérovém prostředí silně omezené možnosti aktivního vyžití na čerstvém vzduchu a kurzy monoski jim velmi pomáhají zapojit se do aktivního života a trávit ho společně se svými blízkými třeba na horách. 

V loňském roce a letos situace není jednoduchá. „V sezóně 2019/2020 jsme kvůli Covidu 19 museli zrušit poslední měsíc realizace projektu a považovali jsme to takřka za tragédii. Průběh letošní sezóny se hodnotí ještě obtížněji než ten minulý. V Čechách jsme byli v neustálém stresu, kdy a jak dlouho budou jednotlivá nařízení Vlády ČR platit. Covid nás omezil výrazně hlavně na realizaci výukových lyžařských kurzů. V zimní sezóně 2020/2021 jsme zrealizovali v Krkonoších pouze dva dny. Lepší „úspěšnost“ máme ve sportovním programu, kde se naši sportovci po splnění všech náležitostí mohou připravovat alespoň v rakouských Alpách. V únoru a březnu jsme měli možnost se zúčastnit mezinárodních závodů právě v Rakousku. Konec letošní sezóny už vnímáme spíš jako zahájení přípravy na zimní sezónu 2021/2022. Na duben máme naplánované ještě jedny závody v Rakousku a od května jsme zahájili přípravu celého týmu na zimní sezónu 2021/2022. Ta se ponese v duchu XIII. zimních paralympijských her v Číně, v lednu 2022 náš tým čeká v norském Lillehammeru přeložené MS 2021. Velice si vážíme podpory Skupiny ČEZ a Nadace ČEZ, kteří významně pomáhají udržet naši organizaci a projekt funkční,“ říká Marek Dušek, předseda spolku.

 Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz