10. 7. 2024

Postmodernistickou perlu Teplic čeká modernizace; dostane bateriové úložiště a sníží náklady na energie o 10 procent

Teplice - Rozsáhlá modernizace vzduchotechniky a parní výměníkové stanice, vybudování zdroje chladu, nový systém měření a regulace a úpravy dalších energetických prvků; tím vším projde teplický Dům kultury z 80. let minulého století. Přibude i nové bateriové úložiště. Výsledkem bude snížení nákladů na energie o více než 10 procent. Za dodržení této snížené spotřeby energií bude smluvně ručit dodavatel, kterým je společnost ENESA z ČEZ ESCO, a to po dobu pěti let.

Aktuálně v Domě kultury Teplice probíhá modernizace strojovny vzduchotechniky, kde budou postupně instalována nová zařízení umožňující chladit i vytápět, a navíc získávat a využívat odpadní teplo, které by jinak zůstalo nevyužito. Současně bude probíhat i vybudování nového zdroje chladu, který významně přispěje ke zlepšení vnitřních podmínek pro návštěvníky i zaměstnance.

„Snižování nákladů na energie jsou jednou z našich hlavních priorit, abychom dlouhodobě šetřili veřejné výdaje našeho města. Dům kultury je ikonou Teplic a po desítkách let fungování si rozsáhlou modernizaci zaslouží. Obyvatelé města díky tomu dostanou důstojné a pohodlné zázemí pro své kulturní zážitky a setkávání s přáteli u dobrého filmu nebo při koncertech. Projekt zapadá i do našich rozvojových plánů, kdy chceme postupně snižovat energetickou náročnost našich objektů a zlepšovat kvalitu životního prostředí,“ říká primátor Teplic Jiří Štábl.

Modernizace technologií objektu probíhá metodou Performance Design&Build (PDB), kdy dodavatel odpovídá za celý projekt od návrhu přes realizaci až po dodržení nasmlouvaných úspor. Zákazník tak jedná s jedním dodavatelem, který ručí za všechny aspekty díla. ENESA tedy projekt řeší od návrhu až po samotnou realizaci a montáž zařízení. „Historie Kulturního domu Teplice sahá do 80. let minulého století a využívá technologie, které jsou z dnešního pohledu nehospodárné, provoz stojí zbytečně výdaje navíc a nejsme schopni zajistit naším návštěvníkům ani účinkujícím optimální prostředí. To je hlavní důvod, proč jsme se pro modernizaci rozhodli. Nová vzduchotechnika, chladicí systémy i regulace teplot v místnostech jsou zásadní, abychom i v dalších letech mohli našim návštěvníkům dopřát teplotní komfort za jakéhokoliv počasí a za přijatelné ceny pro město,“ vysvětluje ředitel Domu kultury Teplice Přemysl Šoba.

Dům Kultury Teplice je stejně jako například vysílač na Ještědu dílem architekta Karla Hubáčka a je považován za stavební perlu Teplic. Koncertní sál, jenž se nachází nad strojovnou vzduchotechniky, byl pečlivě navržen na přesně stanovenou dobu dozvuku a další akustické vlastnosti. Díky tomu už v době vzniku patřil mezi nejmodernější sály v tehdejším Československu.

„Tyto zvukové parametry samozřejmě zachováme. Další úkol, který máme před sebou, je nainstalovat do strojovny z 80. let nová zařízení, která jsou účinnější a tišší. Navíc, budova leží v památkové zóně města a v dohledné době se zřejmě stane kulturní památkou. Nicméně naše zkušenosti z podobných projektů v Rudolfinu nebo Národním divadle ukazují, že takovéto výzvy naše firma dobře zvládá a jsme schopni energeticky zmodernizovat i historicky hodnotné budovy,“ říká Pavol Fraňo, generální ředitel společnosti ENESA.

Veškeré práce by měly být ukončeny do února 2025. ENESA pak bude až do února 2030 poskytovat Kulturnímu domu Teplice energetický management a ručit za to, že náklady na teplo, elektřinu a vodu nepřekročí dva miliony korun ročně.

O ČEZ ESCO:

ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má cca 2000 zaměstnanců. Mezi jeho dceřiné společnosti patří AirPlus, AZ KLIMA, CAPEXUS, ČEZ Energetické služby, ČEZ Energo, Domat Control System, ENESA, EP Rožnov, HORMEN, KART, nebo ŠKO-ENERGO. Více na www.cezesco.cz.