25. 3. 2021

Pozor na podvodníky

Lidé z Hradce Králové a blízkého okolí by se měli mít na pozoru před energetickými podvodníky. V posledních dnech jsme zaznamenali zvýšený počet dotazů na osoby vydávající se za zaměstnance Skupiny ČEZ a nabízející smlouvy a  schůzku přímo doma u klientů. Někteří tvrdí, že potřebují zkontrolovat fakturace, ověřit chybné smlouvy nebo doplnit údaje. Jejich primárním cílem je však tahat z lidí peníze nebo je případně přepsat k jinému, méně výhodnému dodavateli elektřiny nebo plynu.

ČEZ neprovozuje podomní prodej. Skuteční zaměstnanci ČEZu nevybírají žádnou hotovost, nežádají po lidech předložení dokladů, nosí u sebe vždy služební průkaz s fotografií a o jejich identitě se lze bezplatně ujistit na telefonní lince  800 810 820. Do domů vstupují zpravidla jen kvůli revizi zařízení či odečtu elektroměrů, o nichž je zákazník předem informován písemně

 

Příklady metod, které nejčastěji používají neseriózní obchodní zástupci:

 

  1. Používají zavádějící informace, aby vzbudili zájem a důvěru spotřebitelů. Například se neoprávněně vydávají za pracovníka, který kontroluje nebo odečítá elektroměry.
  2.  Neoprávněně se vydávají za pracovníka dosavadního dodavatele energie, který má se spotřebitelem dohodnout změnu cenových tarifů.
  3. Mylně informují spotřebitele, že jeho dosavadní dodavatel energií ukončuje činnost, a proto musí uzavřít novou smlouvu s jinou firmou.
  4. Přesvědčují spotřebitele k okamžitému podpisu smlouvy. Argumentují časově omezenou nabídkou a nenechávají spotřebiteli dostatečný čas na rozhodnutí.
  5. Neposkytují spotřebiteli úplnou informaci o své nabídce. Spotřebitel například až po podpisu zjistí, že za předčasné ukončení smlouvy musí zaplatit deaktivační poplatek.
  6. Nabízejí paušální slevu, aniž by vycházeli ze skutečné spotřeby domácnosti a jejího cenového tarifu.
  7. Neinformují o tom, že nabízená sleva je časově omezená a nekryje se s celým obdobím, po které se spotřebitel podpisem smlouvy zavazuje odebírat elektřinu.
  8. Nesdělují informace o ceně zákaznického servisu nového dodavatele. Spotřebitel tak může platit i poplatky za služby, které měl doposud zdarma.
  9. Zaměřují se na seniory. Nabízejí jim klamavou slevu na dodávku energií určenou pouze pro seniory, která však ve skutečnosti neexistuje.
  10. Ve výjimečných případech se může spotřebitel setkat s agresivními obchodními praktikami, kdy mu obchodník vyhrožuje a nutí jej k podpisu nové smlouvy.