6. 11. 2020

Sbor dobrovolných hasičů na Pláckách hlásí - jsme lépe vybaveni pro zásahy při povodních

Dobrovolní hasiči ze sboru Plácky v Hradci Králové mají radost z nového vybavení pro zásahy při povodních. Šek s částkou 86 tisíc korun převzali od Nadace ČEZ , tentokrát pouze symbolicky a na dálku.

 

Nadace ČEZ dobrovolným hasičům, v rámci grantového programu Podpora regionů, přispěla na nové vybavení potřebné pro zásahy při mimořádných situacích. Nákupem technického vybavení - průmyslového vysavače, vyprošťovacího nářadí a manipulační techniky se zlepší možnosti zásahu jednotky zejména při likvidaci následků povodní. Při povodních jednotka zasahovala i v letošním roce v červnu v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a dokonce pomáhala kolegům v postiženém Olomouckém kraji. S novým vybavením v hodnotě 86 tisíc korun je připravena zkvalitnit a zrychlit jednotlivé zásahy při mimořádných událostech.

 

„Vybavení bude využíváno zejména při pomoci postiženým při povodních. Dojde ke zvýšení akceschopnosti jednotky při řešení mimořádných událostí. Zároveň tak dojde i k navýšení akceschopnosti JSDH Plácky v rámci města Hradce Králové, Královéhradeckého kraje a České republiky v případě mimořádných událostí,“ říká velitel sboru Roman Černý.

 

Nadace ČEZ jednotky dobrovolných i profesionálních hasičů podporuje pravidelně. Uvědomujeme si prospěšnost a pomoc sborů dobrovolných hasičů nejen při požárech, ale rovněž při dalších mimořádných událostech, kterými jsou i povodně. Vždyť v nezáviděníhodné situaci se může ocitnout každý z nás a bude vděčný za pomoc.

 

SDH Plácky Hradec Králové je samostatný právní subjekt. Organizačně je sdružení začleněno pod SHČMS. Podporuje rozvoj kulturního života v obci, volnočasovou aktivitu dětí a zásahovou jednotku městské části Plácky při její činnosti. Jednotka zasahuje průměrně každý rok u 50 událostí.

 

Kontakt:

Skupina ČEZ                                                          Nadace ČEZ

Šárka Lapáčková Beránková                                   Eva Mayerová

tel: 602 415 282                                                    tel. : 724 402 620

sarka.berankova@cez.cz             eva.mayerova@cez.cz