24. 6. 2022

Teplárna ve Dvoře Králové cvičila únik čpavku

Dvůr Králové nad Labem, 24. června 2022 – Při kontrole místnost přimíchávání čpavku zaměstnanec cítí jeho únik. Vše jen cvičně! Na teplárně právě probíhá pravidelné havarijní cvičení. V součinnosti zaměstnanců a záchranářů si všichni prověřili připravenost v případě mimořádných událostí.

Zaměstnanec při kontrole místnosti přimíchávaní čpavku cítí jeho zvýšenou úroveň ve vzduchu a při snaze najít zdroj dojde k úniku menšího množství čpavku. Opouští místnost a informuje směnového mistra. Neví, zda čpavkový roztok dále uniká, signalizace nade dveřmi je spuštěna včetně odvětrávání a do zasaženého prostoru je pro zaměstnance přístup zakázán. Obsluha se necítí dobře – došlo k nadýchání výparů čpavku. I tato skutečnost je sdělena mistrovi. Tolik scénář havarijního cvičení.

Směnový mistr oznamuje skutečnost na ohlašovnu požárů s požadavkem o přivolání IZS a jde zkontrolovat stav postiženého zaměstnance. Kontroluje zaměstnance, aby vyloučil přítomnost dalších osob v zasaženém prostoru. 

Bezpečnostní agentura obsluhující vrátnici na základě pokynů směnového mistra zajistila volný průjezd vrátnicí zasahujícím jednotkám HZS.

Hasičský záchranný sbor přijíždí do několika minut. Jako první je na místě profesionální jednotka hasičů ze Dvora Králové nad Labem a hned za ní přijíždí dobrovolní hasiči ze Žirče a Verdeku. Všichni přesně vědí, co mají dělat, nasazují ochranné obleky, vytvoří dekontaminační bazének a lokalizují únik čpavku. Pravidelné havarijní cvičení splnilo svůj účel a prověřilo připravenost zaměstnanců v případě mimořádných událostí. Důležitou součástí cvičení byla i komunikace s příslušnými složkami integrovaného záchranného systému a zaměstnanci. Všichni prošli na výbornou.

 „Cvičení na řešení mimořádných událostí absolvujeme pravidelně. Hlavním cílem je prověřit zaměstnance při vzniku mimořádné události. Vše fungovalo na výbornou a přesně podle provozních instrukcí. Zaměstnanci přesně vědí, co mají dělat a jak se zachovat, kdyby došlo například právě k úniku čpavku,“ říká Ing. Pavel Poživil, vedoucí oddělení řízení směnového provozu Teplárny.

 „Ověřili jsme si, že vše funguje přesně tak jak má. Zaměstnanci jsou proškoleni a vědí co mají dělat.  A jsem rád, že myslí i na detaily, které jsou v konečném důsledku velmi důležité – např. kontrolu, aby v místnosti s únikem čpavku nebyl nikdo další,“ pochvaluje si výsledek cvičení Milan Beran, koordinátor PO a HP.

„Prověřili jsme nejen aktivaci zaměstnanců Teplárny, členů havarijního štábu, ale i funkčnost technických prostředků. Vyzkoušeli jsme i místní rozhlas, megafon. Ověřili jsme i kontakty v tabulce ohlašovacích povinností,“ doplňuje Milan Beran.

 Teplárna ve Dvoře Králové prochází kompletní modernizací

Teplárna ve Dvoře Králové nad Labem je od roku 1955 centrálním zdrojem tepla pro město. Instalovaný teplárenský výkon zde činí 67 MW. Ročně se odtud prostřednictvím tepelné sítě o délce 15 km dodá teplo v celkovém objemu asi 210 TJ do 240 předávacích míst. Teplárna má nové horkovodní sítě pro centrální zásobování teplem a připravuje nový ekologický zdroj tepla pro splnění budoucích emisních limitů, který bude kombinovaný na biomasu a plyn.