24. 10. 2022

Třebenice mají novou atrakci. Třicetitunové oběžné kolo turbíny z elektrárny Slapy vyrábělo bezemisní energii čtvrt století

V pondělí 24.10. bylo ve středočeských Třebenicích za účasti starostky městyse Štěchovice Kateřiny Rožníčkové, ředitele organizační jednotky vodní elektrárny ČEZ Róberta Heczka a dalších hostů slavnostně pokřtěno nové turistické lákadlo na Povltavské stezce – artefakt v podobě dosloužilého oběžného kola druhého bloku slapské vodní elektrárny. Celý blok podobně jako další dvě soustrojí prošel v uplynulých měsících komplexní modernizací a momentálně už v něm bezemisní elektřinu vyrábí nové oběžné kolo.

Artefakt pokřtěný jako „Dvojka“ vystavený v Třebenicích nad slapskou hrází byl v provozu od roku 1995 a celkově odsloužil spolehlivě přes 72 tisíc provozních hodin. Přispěl k výrobě 2 631 627 MWh bezemisní elektrické energie, což by stačilo k pokrytí průměrné roční spotřeby asi 731 000 domácností. Oběžné kolo slapské turbíny o hmotnosti 31 tun a průměru 3,7 metru za plného provozu „zpracuje“ 100 kubíků vltavské vody za vteřinu, olympijský plavecký bazén by tak voda proteklá přes kolo naplnila asi za 31 vteřin.

„Přehrady a jejich elektrárny dnes už neoddělitelně patří k Vltavě a krajině kolem ní. Stejně tak do těchto míst patří části technologií, které dlouhá léta sloužily člověku. Při pohledu na ně může každý ocenit um těch, kteří tyto složité celky vyrábí i specialistů, kteří je pak bezpečně provozují,“ říká starostka městyse Štěchovice Kateřina Rožníčková.

Vodní elektrárna Slapy byla jako součást stejnojmenného vodního díla budována od roku 1949 při první velké stavbě vltavské kaskády. Napuštění vodního díla v roce 1954 urychlila povodeň, které z větší části vzaly její ničivou sílu právě dokončené Slapy. Regulérní provoz zahájila elektrárna o rok později. Druhý blok slapské elektrárny, ze které pochází vystavený artefakt, byl poprvé přifázován na energetickou síť 20. července 1955. Na druhé nejvýkonnější vltavské elektrárně vyrábí bezemisní elektřinu tři soustrojí. Elektrárna umí za 136 vteřin od povelu dodat elektrickou energii, když ji lidé nejvíce potřebují, a má tak významný podíl na řízení výkonové bilance celé české energetické soustavy. Slapy dodaly loni do sítě více než 292 milionů kWh, a pokryly tak roční spotřebu více než 83 000 středočeských domácností.

Aby mohl slapský druhý blok i nadále plnit náročné úkoly v prostředí transformace české energetiky do moderní éry, podobně jako již dříve jeho dva sourozenci musel projít komplexní modernizací a ekologizací provozu. První blok technici zmodernizovali v roce 2011, druhý v roce 2020 a letos dokončili rekonstrukci třetího. Modernizace obnášela úplné rozebrání soustrojí, repasování nebo výrobu úplně nových prvků vyrobených na základě nejnovějších technických poznatků a postupné skládání celého bloku. Výsledkem je zvýšení účinnosti o čtyři procenta a nárůst roční produkce o deset milionů kilowatthodin. „Modernizace soustrojí TG2 za více než 150 milionů korun prodlouží jeho životnost o další desítky let a přispěje ke zvýšení účinnosti až o čtyři procenta. Díky tomu vyrobíme stejné množství elektřiny z nižšího objemu vody, což znamená úspory desítek tisíc kubíků cenné tekutiny,“ shrnul Róbert Heczko.

OBĚŽNÉ KOLO SOUSTROJÍ TG2 ELEKTRÁRNY SLAPY

Rok výroby 1995

Výrobce: ČKD Blansko                                                  Typ: Kaplan 6-K-47,5

Průměr kola: 3700 mm                                                Hmotnost: 31 tun

Spád turbínou: 27-56 m                                              Výkon: 52 MW

Průtok turbínou max.: 100 m3/s                               Počet lopat: 6

Doba provozu: 25 let