27. 5. 2022

V obci Jaroslav vysadili nové stromy

Hradec Králové – Hned ve třech lokalitách v obci Jaroslav mají nové stromy. Na výsadbu přispěla Nadace ČEZ částkou 142 a půl tisíce korun.

V obci byly vysazeny stromy  a keře na třech stanovištích v severní části obce. Hosmanův kopec, který byl bez dřevin se dočkal výsadby listnatých stromů. Cílem je založit zahradu u odpočinkového místa se studnou a posezením, které vznikne po zbouraném hospodářském stavení. Podél přístupové cesty vznikne lipové stromořadí. Na druhé straně podél cesty na Fidrhelův kopec byl vysazen červenolistý buk, který vizuálně ukončuje celý prostor.

Vzhledově roztříštěné prostranství u horní požární nádrže sjednotí nově vysazené javory a majestátní vrba přímo nad nádrží. Zeleň zpříjemní odpočinkové místo u vody a ještě poskytne potřebný stín, který tu chybí.

Třetí místo je plocha podél silnice s dožívající vrbou, tu postupně nahradí lípy. Na protilehlé straně silnice je nově živý plot z tisu, který zakryje betonové oplocení soukromého pozemku a zlepší mikroklimatické poměry v této části veřejného prostranství.

Návrh výsadby byl konzultován s odborníkem - projektantkou zahradnických úprav. Výsadba jako celek a pořízení veškerého materiálu a provedení výsadbových prací zajistila externí odborná zahradnická firma. Následná péče bude zajištěna zaměstnanci obce.

 „Za příspěvek od Nadace ČEZ jsem velmi ráda, protože nám pomůže nejen zlepšit vzhled i ovzduší obce, ale také něco zanechat pro další generace. Stromy poskytnou nejen stín, ale i možnost příjemného trávení volného času v přírodě,“ pochvaluje si Lenka Bezdíčková, starostka obce.

Krajina bez stromů je krajinou bez života a ČEZ dlouhodobě věnuje pozornost zvyšování kvality života v regionech. Jedním z projektů, které v rámci sloganu „Pomáháme tam, kde působíme“ již déle než 10 let prostřednictvím Nadace ČEZ realizuje, je výsadba stromů formou alejí, stromořadí, arboret, ve veřejných parcích a zahradách, či v obecních sadech. Doposud se tak díky grantu Stromy do české kulturní krajiny vrátilo téměř 108 000 dřevin.

 V Královéhradeckém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 37 projektů částkou téměř 4 miliony korun. Jen v loňském roce grant dostalo 6 žadatelů.

 V Pardubickém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 19 projektů částkou přes 2 miliony korun. V loňském roce grant dostaly 2 žádosti.

 V Kraji Vysočina  to pak bylo od roku od roku 2011 dokonce 54 projektů s částkou téměř 4 a půl milionu korun. V loňském roce stromy sázeli na 4 místech.

 Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

 Skupina ČEZ                                                   obec Jaroslav

Šárka Lapáčková Beránková                       Lenka Bezdíčková

Tel: +420 602 415 282                                   Tel: +420 602 171 889

sarka.berankova@cez.cz                             starosta@obecjaroslav.cz