16. 9. 2021

V okolí Dukovan budou znít sirény a cvičit vojáci

Nejrozsáhlejší letošní havarijní cvičení začne v pondělí 20. září dopoledne v Jaderné elektrárně Dukovany a potrvá dva dny. Současně bude na Přečerpávací vodní elektrárně Dalešice probíhat i vojenské cvičení pěší roty aktivních záloh při Krajském vojenském velitelství (KVV) Jihlava. Přesto že se ani jedno cvičení nedotkne veřejnosti, mohou obyvatelé širšího okolí elektrárny zaznamenat kolísavý tón sirén, případně při pohybu v okolí dalešické hráze zaznamenat vojenské kontrolní stanoviště nebo simulovaný zásah.

Vedle spuštění akustických sirén, které budou vydávat kolísavý havarijní tón, bude součástí pondělního cvičení, také ukrytí většiny osob v areálu JE Dukovany. „Ročně provedeme více než desítku cvičení různého rozsahu s cílem prověřit činnost členů havarijního štábu, provozního personálu a celého systému organizace havarijní odezvy. Scénáře cvičení jsou připraveny tak, abychom si procvičili i málo pravděpodobné havárie“, říká Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

 Druhý den se také budou v okolí elektrárny pohybovat dvě mobilní monitorovací jednotky a provádět kontrolní měření radiace a odebírat vzorky z prostředí. Během cvičení také energetici ověří fungování nastavených komunikačních kanálů mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, krajskými úřady, hasičským záchranným sborem a dalšími organizacemi.

 Ve stejné dny bude v okolí Vodního díla Dalešice probíhat cvičení ochrany objektu kritické infrastruktury s názvem Hradba 2021. Stovka členů pěší roty aktivních záloh pod řízením KVV Jihlava budou mít za úkol v perimetru vodní elektrárny vybudovat velitelské stanoviště a tři kontrolní propouštěcí stanoviště. Hráz bude střežena vojenskými hlídkami a při vjezdu do elektrárny budou probíhat nácviky ochrany objektu za použití cvičné munice.

 Okolních obyvatel se cvičení přímo nedotkne. Na zvukové projevy sirén nebo přítomnost vojáků u Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice není třeba reagovat a nedojde ani k žádnému omezení pohybu.

Autor ilustračních fotografií: Jan Sucharda.