27. 4. 2023

V Trutnově mají nové stromořadí

Trutnov, duben 2023 - V Trutnově v aleji na Kryblici přibylo 30 nových stromů. Na výsadbu přispěla Nadace ČEZ částkou 149 582 korun.

 V Trutnově oslavili Den země výsadbou nového stromořadí. Na Kryblici podél cesty k zahrádkářské kolonii výsadbou 30 nových stromků prodloužili stávající alej. „Opět jsme zvolili ovocné druhy stromů, tentokrát jsme zasadili hrušně, švestky a višně. Jde o vzrostlejší stromky, tudíž už v letošním roce by mohly nést první plody,“ popisuje Vendula Kasperová, vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ Trutnov. Tyto druhy stromů jsou pro toto stanovištně vhodné a jedná se o původní druhy ovocných stromů.

O výsadbu se postarali nejen dobrovolníci a zástupci města, ale i děti z místní mateřské školky, které si sázení moc užily.  Veškeré přípravy provedli zaměstnanci Technických služeb Trutnov, kteří se o stromy budou do budoucna starat. Celou akci podpořila Nadace ČEZ ve svém grantovém programu Stromy 2023, a to částkou 149 582 Kč. Pokryla tak drtivou většinou nákladů na sázení, které celkem činily 178 tisíc korun. „Věřím, že sázení stromů je jasný signál, že nám životní prostředí není lhostejné. Už vloni jsem přislíbil, že nezůstaneme jen u svátečního sázení. Chystáme další aktivity na podporu ekologie, jako jeden příklad mohu uvést otevření v současné době zatrubněného Novodvorského potoka,“ říká Michal Rosa, starosta města Trutnova.

Výsadba zlepší životní prostředí nejen v dané lokalitě, ale i v přilehlém okolí. Místní i turisté využívají tuto část Trutnova k aktivnímu odpočinku, k procházkám a sportovnímu vyžití. Přírodní fit stezka slouží jako místo, které je využíváno jak pěšími, tak i běžci k aktivnímu trávení volného času.

Dojde ke zlepšení ovzduší, alej pomůže lépe odolávat teplotním výkyvům, vytvoří se optimální zdroje pro život hmyzu, obživu včel i hnízdění ptactva. Radost mají i vodohospodáři, protože se zlepší schopnost zadržování vody v krajině. Jedná se o velice klidnou část města Trutnova – Kryblici, kde je veliká zahrádkářská kolonie. Cesta, která je lemována výsadbou, slouží jako komunikace směrem na Trutnov - Starý Rokytník a zároveň je spojnicí mezi místním lesoparkem a Poříčským hřbetem.

Záměr byl konzultován s arboristou již v předchozí fázi výsadby, lokalita i druhy ovocných stromů byly vybrány s příslušnou péčí a hodí se právě do tohoto místa. Výsadba proběhla pod odborným dozorem.

A trochu statistiky: V Královéhradeckém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 38 projektů částkou téměř 4 miliony korun. V loňském roce dostal grant 1 žadatel.

V Pardubickém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 23 projektů částkou přes 2 a půl milionu korun. V loňském roce grant dostaly 4 žádosti.

V Kraji Vysočina  to pak bylo od roku od roku 2011 dokonce 66 projektů s částkou téměř 5,8 milionu korun. V loňském roce stromy sázeli na 12 místech. 

Nadace ČEZ letos pomůže vysadit téměř 6 000 nových stromů, celkem jich díky ní krášlí českou krajinu už 113 000. Jen v letošním roce podpořila Nadace ČEZ v rámci svého grantu Stromy celkem 69 projektů napříč republikou, což je třetí nejvyšší počet od spuštění programu v roce 2011.Českou republiku tak bude krášlit a ozdravovat už 113 066 stromů a jiných dřevin s pomyslnou oranžovou visačkou.

V rámci grantu Stromy mohou o příspěvek až 150 000 korun kromě obcí žádat i různé neziskové organizace, spolky či školy. Ačkoliv aleje a stromořadí stále mezi žádostmi převažují, objevují se i projekty na revitalizaci parků, zastínění dětských hřišť a odpočinkových míst, zakládají se arboreta či obnovují bývalé obecní sady.