23. 12. 2022

Vánoční svátky energetiků: Řada z nich bude v práci, další doma drží pohotovost

Severní / Střední Čechy – Vánoční svátky jsou pro energetiky běžnými pracovními dny. Týká se to i Silvestra a Nového roku. Jen během Štědrého dne tak bude v rámci celé republiky mimo své rodiny téměř 1200 zaměstnanců Skupiny ČEZ. Na severu Čech to budou hlavně směnaři z nepřetržitých provozů elektráren Prunéřov, Tušimice, Ledvice, paroplynového cyklu v Počeradech, Teplárny Trmice a vodní elektrárny Střekov a dále dispečeři a montéři z ČEZ Distribuce. Jako každoročně kolik a kde výrobních bloků bude v provozu, rozhodne vždy aktuálně dispečink podle potřeby sítě.

Během Štědrého dne, který připadá na sobotu, se tak na pracovištích vystřídají dvě dvanáctihodinové směny, to samé bude i v neděli na 1. svátek vánoční.  Další desítky pracovníků ovšem budou držet doma pohotovost na telefonu. Dvě dvanáctihodinové směny budou čekat energetiky i poslední den starého a první den nového roku, kdy Silvestr opět připadá na sobotu a Nový rok na neděli. „Chod Elektrárny Tušimice  bude zajištovat ve sváteční dny vždy 26 pracovníků na každé směně, což jsou kmenoví zaměstnanci ČEZ. S nimi ovšem bude ještě v pravidelném nepřetržitém režimu pracovat zhruba 20 lidí z dodavatelských firem,“ dodává Pavel Nezbeda, vedoucí oddělení řízení směnového provozu Elektrárny Tušimice.   

 V Elektrárně Prunéřov II se během tří svátečních dní vystřídá na každé směně maximálně 30 kmenových zaměstnanců. „Stejně tak tomu bude i na Silvestra a Nový rok,“ poznamenal Tomáš Janda, vedoucí odboru řízení provozu Elektrárny Prunéřov II. Ani Elektrárna Prunéřov I, která již ukončila provoz a kde probíhají intenzivní práce na přípravu lokality pro komerční využití, nebude opuštěná. O její areál a nezbytně provozovaná zařízení se budou starat 2 určení pracovníci na každé směně.

Provoz v Elektrárně Ledvice bude v období vánočních svátků a na konci roku zajišťovat na ranní a noční směně vždy 22 kmenových zaměstnanců ČEZ, a. s.,  a 21 zaměstnanců z dceřiných společností. „Společnou snahou budou nejen dodávky elektřiny do přenosové a distribuční elektrické sítě, ale i tepla do přilehlých měst Teplice, Bílina a Ledvice,“ doplňuje Ondřej Moucha, vedoucí odboru řízení provozu Elektrárny Ledvice. Jak ještě poznamenal Martin Borovský, vedoucí odboru péče o zařízení a provoz PPC Počerady, nad jeho provozem či zálohou Paroplynového cyklu Počerady budou během vánočních svátků a na Nový rok bdít vždy čtyři provozní zaměstnanci na každé dvanáctihodinové směně.  

Bez obsluhy nezůstane ani teplárna a VE Střekov

Dodávky tepla budou rovněž každodenně přes vánoční svátky i na Silvestra zajišťovat desítky zaměstnanců Skupiny ČEZ střídající se v nepřetržitém provozu Teplárny Trmice. „Provoz o vánočních svátkách bude v Teplárně Trmice zajišťovat 20 kmenových zaměstnanců na každé směně a dalších 7 zaměstnanců dodavatelské firmy bude sloužit coby obsluha zauhlování. I jejich směny jsou pochopitelně dvanáctihodinové,“ říká Michal Szabó, vedoucí odboru řízení provozu Teplárny Trmice. Ani vodní elektrárna Střekov v Ústí nad Labem nezůstane během Vánoc a na přelomu roku bez obsluhy. Zde se slouží vždy dvanáctihodinové směny a každý den se zde tak střídají dva pracovníci obsluhy. Své si odslouží na svých směnách i podnikoví hasiči, a to v elektrárnách Tušimice a Prunéřov a také v Teplárně Trmice.

Teplo pro Prahu a další města 

„S ohledem na aktuální ráz počasí, který přinese výraznou oblevu, předpokládáme provoz pěti kotlů na Energotransu (EGT1) ve spojení se třemi turbínami, které zajišťují kogenerační výrobu tepla a elektřiny. Ve směnném provozu se tak budou točit podle plánovaného rozpisu všechny směny v plném obsazení,“ říká Miroslav Krebs, ředitel pro Správu a bezpečnost, společnosti Energotrans, a. s., ze Skupiny ČEZ, která vlastní a provozuje stejnojmennou teplárnu. Jak doplňuje výrobní ředitel společnosti Jiří Bukovič, v mělnické lokalitě bude každý sváteční den a na přelomu roku v práci 80 směnových pracovníků, neboť se zde pracuje na 12ti hodinové směny. „Zároveň to budou druhé Vánoce, kdy je velín mělnické trojky bez výzdoby a zcela opuštěn, jelikož  výrobní blok 500 MW byl v polovině srpna 2021 trvale odstaven z provozu,“ dodává Jiří Bukovič.

Protože Teplárna Energotrans zásobuje teplem Prahu, Neratovice, Mělník a Horní Počaply a Vánoce spadají do běžné topné sezony, bude výroba tepla po celou dobu v plném provozu bez omezení. Vzhledem k plné topné sezóně a průměrným prosincovým denním teplotám, lze předpokládat, žeteplárna pojede do horkovodu do Prahy s dodávkou 650 MWt ve špičkách zatížení. Ve výrobně EGT1 to znamená nepřetržitý provoz pěti až šesti kotlů a tří až čtyř turbogenerátorů. Ve výrobně EGT2 bude v provozu jeden výrobní blok B10 nebo B9, kdy výroba a dodávky tepla z tohoto bloku budou v plné míře využity jak do horkovodu do Prahy a města Neratovice, tak ale i do horkovodu pro města Mělník a Horní Počaply,

Bez sváteční obsluhy nezůstane ani „voda“

Ve středních Čechách Skupina ČEZ obhospodařuje i vodní elektrárny Vrané, Štěchovice, Slapy, Kamýk, Orlík, Obříství a malou vodní elektrárnu Mělník. Ta je bezobslužná s dohledem z Obříství. Na ostatních vodních dílech dle typu slouží na směně během svátků dva a více lidí.

ČEZ Distribuce: V práci či pohotovostním režimu 

 Štědrovečerní večeři i oslavy konce starého a příchodu nového roku si budou muset nechat ujít i někteří pracovníci poruchové služby, provozní elektrikáři, elektromontéři, dispečeři, operátoři call centra a řada dalších profesí souvisejících s distribucí elektřiny. Další desítky pracovníků budou doma držet pohotovost na telefonu.  Během vánočních svátků nebude probíhat žádné plánované vypínání. Pokud tedy nenastane kalamitní či jiná mimořádná situace, kdy je pro odstraňování následků poruch nezbytně nutné distribuční zařízení vypnout