7. 2. 2021

Ve výrobně sušenek v Opavě se hřeje voda ekologičtěji a úsporněji

V rámci opatření šetrných k životnímu prostředí instalovala společnost Mondelez, která v Opavě provozuje továrnu na výrobu sušenek, ve své provozovně nové dva teplovodní kotle a kogenerační jednotku na ohřev teplé vody. Dodavatelem, investorem i provozovatelem projektu, který společnosti Mondelez v důsledku také uspořil investiční náklady, se stala společnost ČEZ Energo ze skupiny ČEZ ESCO. Ta za celkem 36 milionů korun rekonstruovala v závodě plynovou kotelnu a zároveň zde vznikla také malá vlastní teplárna. Tato takzvaná kogenerační jednotka umožňuje díky využití zemního plynu efektivně a ekologicky vyrobit zároveň elektřinu a teplo. Nové zařízení továrně, která disponuje certifikací LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pro šetrné budovy, jejich konstrukci, provoz a správu, dále umožní snížit svou ekologickou stopu prostřednictvím nižších emisí CO2 ve srovnání s oddělenou výrobou elektřiny a tepla.

„Snižování ekologického dopadu naší činnosti je pro nás povinností, ale zároveň i klíčem ke spokojeným spotřebitelům našich produktů,“ říká Emmanuel Chilaud, ředitel opavského výrobního závodu. „Spotřebovávání menšího množství energie a vody, maximální redukce odpadů a snižování emisí, jsou základní naše cíle v provozu továren. Děkuji našim kolegům, kteří projekt ve spolupráci s ČEZ Energo vymysleli, připravili a podíleli se na jeho realizaci,“ dodává s tím, že nová teplárna, která se stala součástí celého opavského komplexu, dodává teplo buď do výroby nebo ho v případě malého odběru ukládá v akumulační nádrži. ČEZ Energo dodává elektřinu z kogenerační jednotky přímo do sítě ČEZ Distribuce. Mondelez následně tuto ekologicky a efektivně vyrobenou elektřinu odebírá zpět, a tím významnou mírou přispívá ke snížení uhlíkové stopy opavského závodu.

Zatímco dříve využívaly kogenerační jednotky hlavně města, v poslední době se začínají stále častěji uplatňovat i v průmyslu. „Na tomto příkladu je krásně vidět, že kogenerace nepatří pouze do sektoru vytápění měst a obcí, ale má své postavení i v průmyslu,“ říká David Bauer, generální ředitel ČEZ Energo, a vysvětluje ekologický rozměr systému. „Zatímco z některých klasických elektráren, které nejsou připojeny k teplárenské síti, uniká část tepla bez užitku do okolí, kogenerační jednotka naopak toto teplo využívá, čímž se její účinnost přeměny energie dostává nad 90 procent. Znamená to jak finanční úsporu, tak i vyšší ekologičnost a omezení úniku látek do ovzduší. Jako palivo je navíc využíván plyn, což je výrazně šetrnější zdroj než uhlí,“ vysvětluje David Bauer.

Opavská továrna je největším výrobním sušenkovým závodem společnosti Mondelez v Evropě. Její vlastník, společnost Mondelez, do ní v letech 2014-2018 investovala více než 4 miliardy korun. Z hlediska opatření šetrných k přírodě a zdrojům je například vybavena úsporným osvětlením, používá dešťovou vodu pro užitkové účely a generuje nulový odpad určený na skládku. Udržitelný rozvoj se však týká také vybraných dodávaných surovin, které patří mezi klíčové složky zde pečených produktů. Sušenky Oreo využívají kakao z globálního projektu Cocoa Life zaměřeného na udržitelné pěstování kakaa. Pšenice, která je klíčovou složkou sušenek, je stále více získávána z programu Harmony, který podporuje biodiverzitu a šetrné environmentální postupy při produkci pšenice v Evropě.

 

O společnosti Mondelez Czech Republic

Společnost Mondelez Czech Republic, s.r.o., je součástí skupiny společností Mondelēz International, která je předním světovým výrobcem cukrovinek a pečených produktů. Skupina v současné době zaměstnává více než 80 tisíc lidí a své výrobky prodává ve 150 zemích světa. Mezi její nejznámější značky patří čokolády Milka a Cadbury, sušenky Oreo a LU nebo žvýkačky Trident. Do portfolia produktů na českém a slovenském trhu patří značky BeBe Dobré ráno, Opavia, Brumík, Fidorka, Figaro, Halls, Kolonáda, Miňonky či TUC. Mondelēz International je v České republice a na Slovensku jedničkou ve výrobě cukrovinek a pečených produktů. Ve čtyřech továrnách, dvou obchodních jednotkách a centru sdílených služeb zaměstnává téměř 2,5 tisíce lidí. Obchodní zastoupení firmy zde prodává 500 produktů pod 16 značkami.

Více na: www.mondelezinternational.com, www.facebook.com/mondelezinternational a  www.twitter.com/MDLZ.

Tiskové zprávy společnosti naleznete zde: http://www.mynewsdesk.com/cz/mondelez-cz-sk

 

O společnosti ČEZ Energo

Společnost ČEZ Energo vznikla na přelomu let 2010 a 2011 partnerským spojením společností ČEZ a třebíčského výrobce kogeneračních jednotek TEDOM. Zabývá se instalací a následným provozováním kogeneračních jednotek pro společnou výrobu elektřiny a tepla s instalovaným výkonem od stovek kW až do jednotek MW. Od roku 2015 patří firma pod ČEZ ESCO, které je od roku 2020 stoprocentním vlastníkem společnosti. ČEZ Energo je ve svém oboru jedničkou na českém trhu, kde provozuje 143 kogeneračních jednotek s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 118 MWe a tepelným výkonem přesahujícím 229 MWt. Kromě měst patří mezi zákazníky ČEZ Energo také průmyslové společnost jako Hamé, Sladouvny Soufflet ČR, Baest, Aero Vodochody a nyní i Mondelez.

Více na www.cezenergo.cz