20. 6. 2019

Vrtulník pomáhal při stavbě stožárů vedení vysokého napětí

Hradec Králové, 19. 6. 2019 – Společnost ČEZ Distribuce, a.s. provádí rekonstrukci dvojitého vedení vysokého napětí 35 kV. V úseku od obce Záboří za obec Vítězná dojde k propojení rozvoden Poříčí a Lipnice. Účelem stavby je posílení sítě, zajištění nároků na zvýšené potřeby elektrické energie a omezení poruchovosti.

Trasa vedení je zachována v původní trase, rekonstruované vedení sloužilo již od roku 1937.Nepřístupný terén a dřívější rybník a mokřiny kolem Zábořského potoka neumožnil těžké technice přístup k opravě vedení vysokého napětí v místě lesního průseku u osady Dolního Záboří. Technici Skupiny ČEZ ve spolupráci s dodavatelskou firmou VČE – montáže, a.s., museli zajistit betonáž a osazení čtyř příhradových stožárů pomocí letecké techniky. Zemní práce dodavatelská firma provedla za pomocí kráčejícího bagru , kdy už před týdnem došlo k samotné betonáži patek stožárů za pomocí vrtulníku.

Dnes brzy ráno přiletěl vrtulník slovenské firmy Tech-mont Helicopter company. Za zvědavých pohledů místních obyvatel Dolního Záboří přistál za osadou, kde byly připravené již čtyři příhradové stožáry, každý o výšce 21 metrů a váze přesahující 2 245 kilogramů.Vrtulník měl za úkol osadit čtyři nové stožáry vysokého napětí, přímo do svahu a mokřin ,

na již zhotovené betonové základy. Vzhledem k nepřístupnosti terénu bylo nutné odnést i čtyři demontované stožáry z místa demontáže na skládku stožárů. Perfektně vyškolení pracovníci připevnili stožár k vrtulníku, který se bez problémů vznesl i se zátěží. Na místě určení již byli připraveni technici, kteří měli za úkol pomocí šroubů stožár připevnit k základové betonové patce. Obří stroj ho přesně umístil na předem vybetonované základy, kde ho technici okamžitě ukotvili.

„Do členitého kopcovitého podmáčeného terénu se technici dostávají velmi obtížně a osadit takto velký stožár za pomoci jeřábu je nemožné, proto jsme zvolili usazení specializovanou leteckou firmou a vrtulníkem,“ říká pan Hynek Ženatý z firmy VČE montáže. „Základy již byly připraveny a vybetonovány s týdenním předstihem též za pomocí vrtulníkové techniky, a proto se mohlo okamžitě přistoupit k montáži,“ upřesňuje vedoucí stavby.

„Podívaná je to velmi zajímavá a všem, kteří jsou přímo pod vrtulníkem, patří obdiv. Technici vědí, co mají dělat. Důraz klademe na bezpečnost práce,“ doplňuje David Máca ze společnosti ČEZ Distribuce,a.s.

V uvedené oblasti od transformovny Trutnov – Poříčí až po Vodní elektrárnu Les Království bude provedena celková rekonstrukce ucelené části dvojitého venkovního vedení vysokého napětí 35 kV. Bude provedena výměna stávajících stožárů a vodičů za nové. Celkově bude vyměněno celkem 94 příhradových ocelových stožárů, z nichž nejvyšší měří až 21 metrů. Celková délka trasy vyměněných vodičů dosáhne téměř 12 kilometrů. Celá stavba byla započata na konci roku 2017 a dokončena by měla být v roce 2019. Obyvatelé této lokality se tak dočkají posílení spolehlivosti dodávky elektrické energie a omezení poruchovosti v tomto členitém terénu.  

ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 163 680 km s 3,6 mil. odběrných míst. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.

http://www.cezdistribuce.cz/