3. 4. 2023

Zákaznické centrum Skupiny ČEZ opět svítilo modře

Plzeň – Již desetkrát „Česko svítilo modře“, přičemž Skupina ČEZ se připojila k celorepublikové kampani, jejímž cílem je porozumět světu lidí s autismem, podeváté v řadě. V noci z 2. na 3. dubna se tak napříč celou republikou rozzářily vybrané industriální, administrativní a další objekty modrou barvou. Na západě Čech to tradičně bylo Zákaznické centrum v Guldenerově ulici v Plzni.

S poruchou autistického spektra žije v České republice více než 250 tisíc občanů, do života více či méně zasahuje dalším 500 tisícům jejich nejbližších. Počty nově diagnostikovaných případů narůstají a s nimi také iniciativy jednotlivců i odborníků napříč republikou. Světový den zvýšení povědomí o autismu, který připadá právě na 2. dubna, má za cíl zvýšit informovanost veřejnosti o poruchách autistického spektra. V tento den se lidé na celém světě zapojují do osvětové kampaně s názvem Česko svítí modře, kterou iniciuje platforma Naděje pro autismus.

„Podpoře organizací, které pomáhají lidem s poruchou autistického spektra, se věnujeme dlouhodobě. Projekty zaměřené na tuto oblast najdou uživatelé v aplikaci EPP-Pomáhej pohybem nejen v dubnu, který je tradičně tématu autismu dedikován, ale v podstatě po celý rok. Pohyb přirozeně bourá bariéry a spojuje, proto je EPPka skvělým nástrojem, jak o problematice autismu dát vědět co nejširší veřejnosti,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková. Do pomoci konkrétním organizacím, které  klientům s autismem a jejich rodinám pomáhají, se tak může aktivně zapojit díky Nadaci ČEZ i veřejnost. Uživatelé „eppky“ mohou už nyní připisovat body ze svých sportovních aktivit hned několika neziskovým organizacím, které se zabývají jak osvětou o lidech s autismem nebo přímo péčí o jednotlivce nebo rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra.

Zatímco letos byly jako první, tedy nyní v dubnu, nasazeny do aplikace EPP-Pomáhej pohybem projekty organizací z jiných krajů, vloni si tak díky veřejnosti sportující se zapnutou „eppkou“ přišlo na své plzeňské Občanské sdružení ProCit, které potřebovalo 97 020 korun k uhrazení nákladů za ubytování a stravu během týdenního vzdělávacího sportovně-relaxačního pobytu pro rodiny, které pečují o děti s autismem. Potřebnou finanční injekci (50 904 Kč) na další podobný pobyt  pak získalo i díky Oranžovému kolu Nadace ČEZ během plzeňského Festivalu na ulici. ProCit je rovněž pravidelným účastníkem velikonočních a vánočních trhů energetiků, které se konají právě v plzeňské centrále Skupiny ČEZ v Guldenerově ulici.

Občanské sdružení ProCit bylo původně založeno se záměrem poskytovat a zajištovat bezpečný prostor pro setkávání rodin s poruchou autistického spektra (PAS). „V současné době jim a také široké veřejnosti ovšem nabízíme nejen zázemí, ale i odbornou podporu. Jsme poskytovatelem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s handicapem, zvláště pak pro děti s autismem ve věkovém rozmezí 1 až 26 let,“ uvedla Irena Vítovcová, předsedkyně sdružení. Kromě sociální služby nabízí ProCit i pestrou škálu volnočasových aktivit, nácviky sociálních dovedností i speciálně-pedagogickou péči, dětské i rodičovské skupiny, realizuje vzdělávací akreditované kurzy, semináře, besedy a workshopy pro odbornou i širokou veřejnost. 

Česko svítí modře je celorepubliková akce pořádaná platformou Naděje pro autismus a zároveň je součástí celosvětové kampaně „Light It Up Blue!“, jejímž smyslem je upozornit veřejnost na existenci autismu a vyjádřit podporu lidem, kteří s touto celoživotní jinakostí žijí a také jejich rodinám. Mottem letošního jubilejního 10. ročníku je „POZNÁNÍ-POCHOPENÍ-PŘIJETÍ“, které symbolizuje milníky cesty od počátečního odmítání jakékoliv odlišnosti, přes POZNÁNÍ, které nám pomáhá POCHOPIT a posléze také PŘIJMOUT jinakost lidí na spektru autismu.

Skupina ČEZ se do kampaně zapojuje již po deváté v řadě (od roku 2015), a to večer z 2. na 3. dubna, přičemž právě 2. duben  stanovilo OSN jako Světový den zvýšení povědomí o autismu. Kromě elektrárenských technických staveb a administrativní budovy v Děčíně se v rámci republikové působnosti ČEZ do modré barvy tradičně zahalily Zákaznické centrum Skupiny ČEZ v Plzni, Dům energetiky v Ostravě, malá vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové, Infocentrum JE Temelín - zámeček Vysoký Hrádek a hlavní vrátnice JE Dukovany.