Příručka pro ochranu obyvatelstva

Pro případ radiační havárie Jaderné elektrárny Temelín

Příručka obsahuje informace a základní pokyny k zajištění ochrany osob nacházejících se v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín v případě vyhlášení radiační havárie.

V příručce se dočtete

  • Jaká je oblast možného ohrožení radioaktivními látkami v případě radiační havárie JE Temelín
  • Jaká opatření mohou být pro vaši ochranu přijata
  • Ukrytí
  • Jódová profylaxe
  • Evakuace
  • Zásady používání telefonů
Název dokumentu Typ Velikost
Příručka pro ochranu obyvatel při radiační havárii JE Temelín 2018 - 2019 PDF dokument (PDF) 672 kB

Aktuální informace o Jaderné elektrárně Temelín vám poskytne její Infocentrum.