Stručně o jaderné bezpečnosti

Výstavba NJZ nepředstavuje pro životní prostředí a bezpečnost občanů významný rizikový faktor, v porovnání s celkovými riziky přispívá velmi nízkou měrou. Téma jaderných nehod je ale mediálně silně sledované, protože svými důsledky obvykle zasáhne větší množství lidí najednou, podobně jako nehoda dopravního letounu. V případě statistického vyjádření počtu úmrtní na vyrobenou GWh není ale jaderná energetika nebezpečnější než jiné způsoby výroby energie a průmyslové činnosti.

Z hlediska technického řešení jsou uvažovány pouze zdroje s tlakovodními reaktory (PWR), které představují v současnosti nejlepší dostupnou technologii z hlediska environmentálních dopadů za normálního provozu i v mimořádných provozních situacích, s celou řadou bezpečnostních výhod.

V oblasti bezpečného ukládání radioaktivních odpadů v ČR převzal na základě tzv. atomového zákona stát a pro související činnosti založil organizační složku Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Posláním SÚRAO je zajišťovat na území České republiky bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v souladu s požadavky na ochranu člověka i životního prostředí před nežádoucími vlivy těchto odpadů.

Více naleznete v sekcích o jaderné bezpečnosti EDUIIETEII.