Připravované projekty paroplynových elektráren ČEZ

Skupina ČEZ a paroplynové zdroje

Mnohé země střední a jihovýchodní Evropy mají od letošního roku deficitní bilanci a musí elektřinu dovážet ze sousedních zemí. Chystané změny v evropské legislativě na ochranu životního prostředí po roce 2012 a s nimi spojený nový evropský systém obchodování s emisními povolenkami, jejichž cena se oproti dnešku výrazně zvýší, se současně logicky dotýkají Skupiny ČEZ a jejích plánů na obnovu zdrojů. Skupina ČEZ cítí spoluodpovědnost za energetickou budoucnost regionu a angažuje se hned v několika projektech na výstavbu paroplynových zařízení.

Paroplynové zdroje v České republice

Česká republika je z energetického hlediska zemí, která je závislá na dovozu energií. A naše závislost se do budoucna bude s tím, jak nám docházejí zásoby hnědého uhlí, nadále (bez ohledu na snahu o snižování energetické náročnosti) prohlubovat. Maximální energetickou bezpečnost je možno dosáhnout jedině diverzifikací, a to jak z hlediska zemí, ze kterých zdroje energie dovážíme, tak rozhodnutím z jakých zdrojů budeme elektřinu vyrábět. Prostor u nás pro stavbu plynových elektráren určitě je. Tento druh výroby elektřiny zatím v České republice není významně zastoupen, ze zemního plynu se v Česku ročně vyrobí cca 1,1 -1,5 % elektřiny.

V rámci Skupiny ČEZ v České republice byl dokončen projekt v lokalitě Počerady.

PPC Počerady

Celkový výkon 838 MW
Uspořádání „multi-shaft“: 2× plynová turbina (GT), 2× spalinový výměník – kotel (HRSG), 1× parní turbina (ST)
Palivo zemní plyn, tlak 40 bar
Chlazení věžové, přirozený tah
Předpokládaný provozní režim pološpičkový, noci a víkendy, odstávky
Umístění v areálu Elektrárny Počerady (za blokem č. 6)

 

Paroplynový cyklus Počerady (PPC) je prvním projektem svého druhu v České republice. Zdroj o výkonu 840 MWe je umístěn v areálu Elektrárny Počerady. Ta leží v blízkosti stejnojmenné obce v Ústeckém kraji, přibližně uprostřed trojúhelníku měst Louny, Žatec a Most. Stávající uhelná elektrárna byla postavena v letech 1970 – 1977 a v současnosti je v provozu pět bloků o jednotkovém výkonu 200 MWe.

Pro nový paroplynový zdroj bylo vybráno základní uspořádání paroplynového cyklu v podobě vícehřídelového řešení se dvěma plynovými turbinami (GT) a jednou turbinou parní (ST).

Investorem a následným provozovatelem nového zdroje bude Skupina ČEZ. Generálním dodavatelem byla vybrána Škoda Praha Invest. Jako dodavatelé hlavních technologických celků PPC pak byly vybrány společnosti SIEMENS jako dodavatel plynové turbíny, SES Tlmače jako dodavatel parního generátoru a ŠKODA POWER jako dodavatel parní turbíny.

Kombinovaný cyklus se skládá ze dvou plynových turbín (každá o výkonu 284 MW) a jedné parní turbíny o výkonu 270 MW. Generální dodavatel  výstavby, společnost ŠKODA PRAHA Invest, podepsala v roce 2009 smlouvu s dodavatelem 2 plynových turbín, společností Siemens. ŠKODA PRAHA Invest rovněž uzavřela smlouvu na dodávku parní turbíny se společností ŠKODA POWER a spalinového kotle s příslušenstvím se společností SES Tlmače.

Stavba paroplynového zdroje byla zahájena 1. dubna 2011její výstavba se rozeběhla na plné obrátky. Uvedení elektrárny do provozu bylo zakončeno certifikací podpůrných služeb poskytovaných elektrizační přenosové soustavě.

Pohlédněte si VIDEO ze zahájení výstavby paroplynové elektrárny v Počeradech!

 

Atmosférické podmínky

 • Teplota okolí 10 °C
 • Relativní vlhkost 70 %
 • Tlak vzduchu 987 mbar

Zemní plyn

 • LHV (15 °C) 49,49 MJ/kg
 • Teplota před plynovou turbínou 130 °C
 • Množství 2× 14,6 kg/s

Pára před parní turbinou

 • Množství VT páry 141,9 kg/s
 • Teplota VT páry 550 °C
 • Tlak VT páry 128,4 bar
 • Množství ST páry 172,4 kg/s
 • Teplota ST páry 548 °C
 • Tlak ST páry 28,1 bar
 • Množství NT páry 27 kg/s
 • Teplota NT páry 290 °C
 • Tlak NT páry 4 bar

Spaliny na výstupu plynové turbiny

 • Teplota 576,4 °C
 • Množství 2× 686,5 kg/s

Garantované parametry

 • Hrubá účinnost 58,4 %
 • Hrubý výkon na svorkách generátorů 838 MWe
 • Vlastní spotřeba 13 MWe
 • Emise NOx, CO 40 mg/Nm³

PPC Mělník

Druhou lokalitou v České republice, kde by mohl stát paroplynový zdroj je současný areál Elektrárny Mělník v Horních Počaplech. Tato lokalita je pro výstavbu paroplynového zdroje velmi výhodná, neboť disponuje veškerou potřebnou infrastrukturou, včetně možnosti připojení na plynovou soustavu.

Uvažuje se o zdroji o výkonu 800 MW, který by byl schopen pracovat ve všech režimech – špičkovém, pološpičkovém i v základním zatížení - a byl by rovněž velmi vhodný pro dodávku cenově výhodného tepla pro Prahu a Mělník. Nový zdroj by tak mohl nahradit stávající dosluhující uhelné zdroje, které momentálně dodávku tepla zajišťují.

S ohledem na změny v sektoru energetiky a v lokalitě Mělník, kdy se ČEZ po souhlasu soutěžních orgánů bude moci stát i majitelem společnosti Energotrans, jenž vyrábí teplo pro Prahu v elektrárně Mělník I, je podnikatelský záměr projektu paroplynového cyklu v lokalitě v současné době přepracováván.

PPC Úžín

Projekt a výstavba PPC Úžín o instalovaném výkonu 220 MWe je součástí dlouhodobé strategie Skupiny ČEZ ke snížení emisí z výrobních zdrojů tepla a elektřiny v celém Ústeckém kraji. V souvislosti s nabytím 85% podílu ve společnosti Dalkia Ústí nad Labem, jejíž součástí je i Teplárna Trmice, probíhá nyní ve spolupráci s představiteli města optimalizace těchto záměrů, a to s ohledem na zajištění dlouhodobých a bezpečných dodávek tepla ve vztahu k ekologii a ceně tepla. Konkrétní kroky, rozsah realizačních kroků a časový rámec vzejde až ze vzájemné komunikace všech zainteresovanaých stran. V tomto směru zatím ve Skupině ČEZ nebylo nic definitivně rozhodnuto.

Zahraničí

Chystané změny v evropské legislativě na ochranu životního prostředí po roce 2012 a s tím spojený nový systém obchodování s emisními povolenkami a tím vyvolané jejich zdražení a současně situace, kdy mnohé země střední a jihovýchodní Evropy mají od letošního roku deficitní bilanci a elektřinu musí dovážet, se výrazně dotýká i plánů na obnovu všech stávajících výrobních zdrojů.

Skupina ČEZ proto situaci mapuje a vhodné příležitosti je připravena vyhodnotit a případně i zrealizovat.

Egemer - Turecká republikaPrvní dokončenou zahraniční akcí tohoto typu je výstavba plynové elektrárny Egemer o instalovaném výkonu 872 MW, která vznikla v režii společnosti Akenerji - společného podniku s tureckým partnerem. Jedná se o mimořádně efektivní elektrárnu s účinností přesahující 57 % a životností nejméně 30 let. Výstavba byla zahájena od 15. října 2011, k zapálení první plynové turbíny došlo 29. března. V srpnu 2014 Skupina ČEZ spolu s partnerem, tureckou společností Akkök, převzali elektrárnu od dodavatele a zahájili přímý provoz. Mimořádně efektivní zdroj s účinností přesahující 57 % a životností minimálně 30 let by měl ročně vyrobit až 7000 GWh elektrické energie.

V průběhu výstavby bylo nutné uskutečnit rozsáhlé zemní práce, mj. 1 100 betonových pilot nebo 9 000 sypaných štěrkových pilot, které byly vrtány do hloubky 20 metrů. Dalším specifikem byla výstavba přivaděče mořské vody, která slouží jak pro systém chlazení, tak jako zdroj vody pro elektrárnu. Přivaděč vody je veden v délce cca 1500 metrů po mořském dnu a zároveň dalších 800 metrů potrubí je instalováno na pevnině.

Fotogalerie

Fotografie

Medium: /edee/content/img/pro-media/fotogalerie/galerie-egemer/medium/01_egemer.jpg
Plynová elektrárna Egemer (Turecko) - Egemer CCGT (Turkey)
Plynová elektrárna Egemer (Turecko) - Egemer CCGT (Turkey)
Medium: /edee/content/img/pro-media/fotogalerie/galerie-egemer/medium/02_egemer.jpg
Plynová elektrárna Egemer (Turecko) - Egemer CCGT (Turkey)
Plynová elektrárna Egemer (Turecko) - Egemer CCGT (Turkey)
Medium: /edee/content/img/pro-media/fotogalerie/galerie-egemer/medium/03_egemer.jpg
Plynová elektrárna Egemer (Turecko) - Egemer CCGT (Turkey)
Plynová elektrárna Egemer (Turecko) - Egemer CCGT (Turkey)
Medium: /edee/content/img/pro-media/fotogalerie/galerie-egemer/medium/04_egemer.jpg
Plynová elektrárna Egemer (Turecko) - Egemer CCGT (Turkey)
Plynová elektrárna Egemer (Turecko) - Egemer CCGT (Turkey)
Medium: /edee/content/img/pro-media/fotogalerie/galerie-egemer/medium/05_egemer.jpg
Plynová elektrárna Egemer (Turecko) - Egemer CCGT (Turkey)
Plynová elektrárna Egemer (Turecko) - Egemer CCGT (Turkey)