Elektrická energie pro ČR

Obsáhlá souhrnná publikace o vysoce aktuálních globálních aspektech světové i české energetiky. Vhodná na doplnění rozhledu pedagoga. Na základě zpracovaných odborných pramenů odpovídá na otázky Dojde palivo?

Elektrická energie pro ČRČEZ, a. s., podpořil vydání obsáhlé brožury (83 stran) o globálních problémech světové energetiky s důrazem na rozbor možností, které jsou k dispozici pro elektroenergetiku České republiky. Autorem je renomovaný nezávislý odborník, konzultant a vysokoškolský pedagog Doc. Ing. Petr Otčenášek, CSc. Publikace navazuje na podobná přehledová díla z minulých let, je zásadně přepracovaná a aktualizovaná. Laskavostí autora ji vzdělávací proram ČEZ dostal k dispozici v tištěné i elektronické formě.

Brožura vyšla v roce 2006, obsahuje tedy informace platné před tímto rokem. Pro novější údaje doporučujeme brožuru Energy outlook 2013 - ZDE

Brožuru v PDF formátu si můžete prohlédnout zde (28 MB).

Ukázka z úvodu:

Problémy světové energetiky

Vyčerpání ropy a zemního plynu, růst světové populace i nároků jednotlivců na energii, prohlubující se závislost civilizace na spolehlivé dodávce energie, ohrožení biosféry, na kterém se energetické hospodářství včetně dopravy výrazně podílí a nerovnoměrnost zdrojů i spotřeby – to vše je realita začátku 21. století. Současná situace a směry vývoje ukazují na pravděpodobnost nevratných vlivů na globální klima i na světové hospodářství. Nároky na energii neustále rostou. Cena ropy, která byla do roku 1970 jeden USD za barel (159 litrů), vzrostla v průběhu energetických krizí v letech 1971-73 na 17 – 20 USD/barel, v roce 2004 přesáhla magickou hranici 50 USD/barel a v roce 2005 dosažením hodnoty 63 USD/barel ukončila svět levné energie. Globální světová energetická situace vytváří kritický problém, kterému se lidstvo nevyhne - přesto mu nevěnuje odpovídající pozornost.

Obyvatel průmyslově vyspělého státu získává z různých zdrojů energii více než dvěstěkrát přesahující jeho vlastní energetický potenciál, který je cca 2 MJ/den (megajoule/den). Vztah mezi spotřebou elektrické energie a hrubým domácím produktem na obyvatele je základní charakteristikou světového hospodářství. Celosvětová průměrná hodnota HDP v roce 2004 byla 5 180 USD/osobu a rok, celosvětová průměrná spotřeba energie 2330 kWh/osobu a rok. 80 % světové populace žije v zemích s úrovní HDP a spotřeby energie nižší než je světový průměr. Paradoxem současné civilizace je fakt, že biosféra, ze které lidé získávají energii a tím ji ovlivňují, je obklopena mocnými toky energie ve vesmíru i v hlubinách Země, ale soudobé technologie na ni dosud nejsou schopné dosáhnout.