Cena ČEZ

Cena ČEZ

Soutěž diplomových a doktorandských prací Cena ČEZ se pořádá od roku 1998 (každoročně se zúčastňuje kolem 25 prací). Cílem je vyhledávat talentované špičkové studenty a nabídnout jim uplatnění v rámci Skupiny ČEZ. Někteří z nejlepších účastníků těchto soutěží již pracují ve Skupině ČEZ. Soutěž se vyhlašuje pro obory Elektroenergetika, Elektrické stroje, přístroje a pohony, Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky, Technologické systémy a elektrotechnologie a Tepelně energetická zařízení.

Přihlásit se mohou pouze práce dokončené v příslušném školním roce a hodnocené známkou „výborně“. Práce hodnotí odborná porota složená z vysokoškolských pracovníků. První tři diplomanti a první tři doktorandi obdrží finanční cenu účelově vázanou na další sebevzdělávání, nákup experimentálního materiálu, literatury, účast na konferenci apod.

Cena ČEZ 20140409Informace k soutěži:

Doc. Ing. Josef Rosenkranz, CSc.
FEL ČVUT,
tel. 224352334, 723983857,
email: rosenkra {zavináč} feld.cvut {tečka} cz

Slavnostní udílení cen 16. ročníku soutěže o nejlepší diplomovou práci studentů s názvem „Cena ČEZ 2013“ proběhlo ve středu 9. 4. 2014 v zasedací síni centrály ČEZ, a. s. Předseda odborné poroty, Doc. Josef Rosenkranz, CSc. z fakulty elektrotechnické ČVUT, zdůraznil kvalitu studentských prací a řekl: „Všechny vítězné práce řeší velmi praktická a současná témata – je to ůkazem, že naše vysoké školy se snaží vychovávat studenty v úzké spolupráci s praxí. Skupina ČEZ nám k tomu v energetických oborech významně pomáhá.“    

Cena ČEZ 2013, 16. ročník

Výsledková listina

Diplomové práce

 • Petr Hawliczek, VŠB, Využití světelných diod ve veřejném osvětlení. (3. místo)
 • Jakub Ehrenberger, ČVUT, Řešení poruch v sítích Smart Grids pomocí metody simultánních poruch.
 • Ladislav Večerka, ČVUT, Vlastnosti měřicího transformátoru napětí s nanokrystalickým magnetickým obvodem.
 • Jaroslav Dostál, ČVUT, Systém pro měření a vyhodnocení dielektrické spektroskopie v časové oblasti.
 • Jan Sládek, ČVUT, Elektroizolační kapaliny pro energetiku.
 • Jan Kůla, ČVUT, Provoz elektrárny v ostrovním režimu k zásobování kritické infrastruktury.
 • Tomáš Linhart, ČVUT, Dynamické chování elektrárny v lokálním distribučním systému.
 • Michaela Lachmanová, ČVUT, Statistická analýza dat malých vodních elektráren.
 • Tereza Marková, ČVUT, Analýza úniku při události LOCA v jaderné elektrárně s reaktorem VVER 1000.
 • Michal Kuna, ČVUT, Modelování testů fyzikálního spouštění jaderné elektrárny Temelín s využitím programu ANDREA.
 • Aleš Růžička, MFF UK, Studium transportních vlastností některých polymerních vrstev.
 • Tomáš Koubský, ČVUT, Simulation of chemical stability of organic molecules.
 • Eduard Beránek, VŠB, Návrh a nastavení ochran pro rozvodnu vn průmyslového podniku.
 • Tomáš Mozdřeň, VŠB, Rozbor technických ztrát u hraničních vedení přenos. soustavy ČR.
 • Pavla Popelková, ČVUT, Technicko-ekonomické posouzení výměny kouřových ventilátorů v elektrárně Mělník (1. místo).  
 • Tomáš Žák, VUT Brno, Návrh schématu zajištěného napájení jaderného bloku pro řešení projektových i nadprojektových havárií.
 • Roman Vykuka, FEL ZČU Plzeň, Kontingenční analýza pro bezpečný provoz přenosových soustav.
 • Zdeněk Drazdík, ČVUT, Návrh a připojení fotovolt. elektrárny k distribuční síti. (2. místo)

Disertační práce

 • Miroslav Müller, ČVUT, Řešení kombinovaného namáhání venkovních vedení VVN-statické a dynamické modely. (1. místo)
 • Jan Veleba, ZČU, Steady State Solution of Electric Power Systems with Accent on Fault Modelling. (2. místo)
 • Viktor Majer, ZČU, Predikce výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren v liberalizované energetice. (3. místo)

Fotogalerie

Fotografie

Soubory ke stažení

Dokument Typ Velikost
Výsledková listina - Cena ČEZ 2013docx18 kB
Historie Ceny ČEZdoc1 607 kB