Chci podat oznámení

Své oznámení můžete podat prostřednictvím Formuláře pro etická oznámení.

V oznámení můžete uvést vaše identifikační údaje nebo ho můžete podat zcela anonymně.  Domníváme se však, že pro úspěšné prošetření přijatého oznámení bude účinnější, pokud nám bude známa totožnost oznamovatele. Budeme tak mít možnost, v případě potřeby, získat v průběhu šetření dodatečné informace, které mohou být pro dokončení šetření klíčové. S oznámeními, stejně jako s údaji o oznamovatelích a konkrétních osobách, bude nakládáno jako s důvěrnými a v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany soukromí.