Přinášet užitečná řešení
zákazníkům

Prodáváme odpovědně

Cílem Skupiny ČEZ jsou srozumitelné a transparentní produkty a služby pro všechny druhy zákazníků. Zájem o zákazníky je prokazován v podpoře jejich informovanosti a znalosti pro rozhodování.