Desatero pomoci

proti neseriózním metodám některých podomních obchodníků s energiemi

U vašich dveří zazvonil podomní obchodník s výhodnou nabídkou na dodávku energií. Tvrdí, že firma, od které jste doteď odebírali energie, končí a dodávku převádí na jinou společnost. Spěchá a pobízí vás k rychlému rozhodnutí, protože dnes už je u vás v obci naposled. I když vám to je
nepříjemné, nakonec si plácnete a smlouvu podepíšete.

Teprve později s lítostí zjistíte, že jste si nechali vnutit nabídku, kterou nechcete. Nejspíš jste totiž narazili na obchodního zástupce, jehož hlavním cílem bylo přesvědčit vás k podpisu smlouvy a vydělat na vás.

Přečtěte si deset rad, jak poznat neseriózní metody podomních obchodníků a bránit se jim. Možná si tím ušetříte spoustu starostí.

Neseriózní metody některých podomních obchodníků s energiemi

  • Používají zavádějící informace, aby vzbudili zájem a důvěru spotřebitelů. Například se neoprávněně vydávají za pracovníka, který kontroluje nebo odečítá elektroměry.
  • Vydávají se za pracovníka stávajícího dodavatele energie, který má se spotřebitelem dohodnout změnu dosavadních cenových tarifů.
  • Mylně informují spotřebitele, že jeho dosavadní dodavatel energií ukončuje činnost, a proto musí uzavřít novou smlouvu s jinou firmou.
  • Přesvědčují spotřebitele k okamžitému podpisu smlouvy. Argumentují časově omezenou nabídkou a nenechávají spotřebiteli dostatečný čas na rozhodnutí.
  • Neposkytují spotřebiteli úplnou informaci o své nabídce. Spotřebitel například až po podpisu zjistí, že za předčasné ukončení smlouvy musí zaplatit deaktivační poplatek.
  • Nabízejí paušální slevu, aniž by vycházeli ze skutečné spotřeby domácnosti a jejího cenového tarifu.
  • Neinformují o tom, že nabízená sleva je časově omezená a nekryje se s celým obdobím, po které se spotřebitel podpisem smlouvy zavazuje odebírat elektřinu.
  • Nesdělují informace o ceně zákaznického servisu nového dodavatele. Spotřebitel tak může platit i poplatky za služby, které měl doposud zdarma.
  • Zaměřují se na starší spoluobčany. Nabízejí jim klamavou slevu na dodávku energií určenou pouze pro seniory, která však ve skutečnosti neexistuje.
  • Ve výjimečných případech se může spotřebitel setkat s agresivními obchodními praktikami, kdy mu obchodník vyhrožuje a nutí jej k podpisu nové smlouvy.

Ke stažení

Desatero si můžete stáhnout v PDF podobě zde.