Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 


Nový 15minutový interval u průběhového měření spotřeby elektřiny

Dnešní energetický trh je propojený. Energetické soustavy jednotlivých států nejsou izolované ostrovy a díky tomu je možné lépe využívat obnovitelné zdroje energie a budovat stabilní a bezpečný systém pro spolehlivé dodávky. Aby evropský energetický trh fungoval správně, je potřeba sjednotit zúčtování a obchodní interval měření spotřeby, který byl stanoven na 15 minut.

Co je průběhové měření a v čem je jiné?

Při průběhovém měření elektroměr ukládá svůj stav tak, aby mohl být průběh spotřeby vyhodnocen v 15minutových intervalech, které jsou stanoveny Evropskou unií.

Tenot způsob měření některá odběrná místa už využívají. Jde především o místa s výrobou elektřiny (např. s instalovanou fotovoltaikou), větší podniky, ale také i některé domácnosti. Tato odběrná místa přejdou na nový 15minutový interval od 1. 7. 2024 automaticky. Dříve byl interval nastavený na 1 hodinu.

Pro průběhové měření je potřeba mít elektroměr, který ho podporuje. Distributoři postupně elektroměry vyměňují. Obměna všech ale zabere několik let.

Neprůběhové měření je to, které v současné době používá většina odběrných míst. Spotřeba elektřiny se měří za určité období, po kterém dodavatel elektřiny vystaví vyúčtování. Nejčastěji jde o období jednoho roku. Dodavatel se spotřebu elektřiny dozví na základě nahlášení stavu elektroměru od distributora nebo díky samoodečtu zákazníka. Pro získání odečtu je ale vždy nutné fyzicky zaznamenat stav elektroměru, neprobíhá vzdáleně. Tento typ měření neumožňuje reagovat na změny ve spotřebě elektřiny v průběhu dne, měsíce nebo roku.


Děkujeme, že jste si během KVIFF zašli na ReakTour

Během 58. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary jsme vás vzali na nejstřeženější prostory v zemi. Více než 6 500 z vás se podívalo do běžně nepřístupných míst v Temelíně, Dukovanech a Dlouhých stráních. Jsme rádi, že se vás mnoho zúčastnilo soutěže o hodnotné ceny, a že se vám líbila fotografie z našeho AI fotokoutku, který každého proměnil do pracovníka jaderné elektrárny ve žluté kombinéze.

Pojďte si to s námi krátce připomenout.

Video z 58. KVIFF