Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 


Podpora Elektřina Formuláře (Elektřina)

Formuláře (Elektřina)

Formuláře pro odběratele elektřiny z řad domácností.

Vzor formuláře pro uzavření smlouvy

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
DE11 Vzor_Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN - Domácnost PDF 53 kB
  Abyste věděli, jaké údaje od Vás budeme potřebovat, můžete se podívat na vzor smlouvy.  

Pokud potřebujete přepsat odběrné místo z původního odběratele na nového, využijte on-line přepis ZDE.

Rádi byste k nám přešli s dodávkou energií? Smlouvu můžete uzavřít on-line: www.cez.cz/prejdeteknam

Jste zákazníkem ČEZ Prodej, a.s. a máte přístup do MŮJ ČEZ? Objednávku nebo změnu produktů provedete snadno i tam.

 

Formuláře pro udělení Plné moci

Číslo Název dokumentu
DE20 Plná moc a čestné prohlášení pro nového zákazníka
 

Tuto plnou moc vždy doložte, pokud se chcete stát naším novým zákazníkem, tak abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ Prodej, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.

Střední část formuláře Čestné prohlášení použijte pouze v případě, kdy nejste původním zákazníkem v odběrném místě a zároveň požadujete přepis odběrného místa po zákazníkovi, se kterým nebyla řádně ukončena smlouva (zákazník zemřel nebo se odstěhoval).

DE21 Plná moc pro původního zákazníka na odběrném místě
 

Tuto plnou moc doložte, pokud jste zákazníkem v odběrném místě a rozhodli jste se odběrné místo přepsat na jinou osobu. V rámci této plné moci vás budeme zastupovat ve všech úkonech nutných k ukončení smlouvy, kterou se realizuje dodávka do předmětného odběrného místa nebo k ukončení smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy.

Při přepisu odběrného místa doporučujeme k vzájemnému odsouhlasení stavů měřicího zařízení mezi původním a novým zákazníkem doložit předávací protokol.

DE22 Plná moc pro zastoupení zákazníka
  Tento formulář použijte v případě, že souhlasíte, aby vás při jednání s námi zastupovala zmocněná osoba.
  MŮJ ČEZ Souhlas a plná moc
 

Tento formulář použijte v případě založení uživatelského účtu do MŮJ ČEZ v zastoupení nebo v případě připárování jiného zákaznického účtu k již aktivnímu uživatelskému účtu v MŮJ ČEZ.

 

Formuláře pro distribuční požadavky

Číslo

Název dokumentu Typ Velikost
DE31 Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí PDF 150 kB
  Tento formulář žádosti o připojení použijte v případě, že chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě, požádat o změnu distribuční sazby nebo změnu rezervovaného příkonu. Součástí formuláře je plná moc, kterou nás oprávníte k předání žádosti provozovateli distribuční soustavy, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a umožníte nám, abychom vás zastupovali při zajištění všech potřebných úkonů.
DE32 Plná moc pro zastoupení PDF 70 kB
  Tento formulář použijte v případě, že souhlasíte, aby vás v souvislosti s vyřízením žádosti o připojení zastupovala zmocněná osoba.
DE30 Žádost o změnu distribuční sazby / změnu rezervovaného příkonu PDF 115 kB
  Tento formulář použijte v případě, že chcete realizovat změnu distribuční sazby nebo změnu rezervovaného příkonu a máte již vyřízenou žádost o připojení nebo požadovaná změna nevyžaduje podání žádosti o připojení.
DE33 Žádost o přezkoušení / kontrolu elektroměru PDF 66 kB
  Tento formulář použijte v případě, že požadujete úředně ověřit/zkontrolovat elektroměr.

 

Formuláře pro vyřízení ukončení smlouvy

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
DE40 Žádost o ukončení smlouvy PDF 68 kB
 

Tento formulář použijte pro vyřízení ukončení dodávek energii od ČEZ Prodej.

V případě ukončení smlouvy z důvodu přepisu odběrného místa na jiného zákazníka či demontáži elektroměru nezapomeňte k výše uvedené žádosti doložit také podepsanou plnou moc pro původního zákazníka na odběrném místě. V rámci této plné moci vás budeme zastupovat ve všech úkonech nutných k ukončení smlouvy, kterou se realizuje dodávka do předmětného odběrného místa nebo k ukončení smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy.

Při přepisu odběrného místa doporučujeme k vzájemnému odsouhlasení stavů měřicího zařízení mezi původním a novým zákazníkem doložit předávací protokol.

DE41 Odstoupení od smlouvy PDF 496 kB
 

Tento formulář použijte, pokud chcete odstoupit od smlouvy na dodávky energií od ČEZ Prodej k jinému termínu, než do kterého je vaše smlouva platná.

Odstoupení od smlouvy lze akceptovat jen v případě splnění smluvních a legislativních podmínek pro takový úkon.

DE42 Odvolání výpovědi PDF 68 kB
 

Tento formulář použijte, pokud chcete odvolat podanou výpověď smlouvy na dodávky energií od ČEZ Prodej a pokračovat dále ve smluvním vztahu se společností ČEZ Prodej.

  Plná moc k vypovězení smlouvy na dodávky elektřiny PDF 52 kB
 

Tento formulář použijte, pokud jste sjednali smlouvu s jiným dodavatelem a chcete zrušit podanou výpověď smlouvy na dodávky energií a pokračovat dále ve smluvním vztahu se společností ČEZ Prodej.

 

Formuláře distribučních společností

Nenašli jste hledaný formulář? Pokud je váš požadavek distribučního charakteru (připojení nového odběru nebo výrobny, sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy, činnost v ochranných pásmech apod.) vyhledáte příslušný formulář na webových stránkách distribučních společností ČEZ Distribuce, a. s.EG.D Distribuce, a.s.PREdistribuce, a. s.

Potřebovali jste něco jiného?


ReakTour bude na KVIFF

Chystáte se na 58. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a chtěli byste navštívit nejstřeženější místa v zemi? Pak pro vás máme skvělou zprávu! ReakTour, první prohlídku jaderných elektráren na světě, můžete vyzkoušet po celou dobu festivalu. Najdete nás na Divadelním náměstí v Městské spořitelně.

28. 6. – 6. 7. vždy od 10 do 22 hodin.

Navigovat

Kam se podíváte?

Temelín Dukovany Dlouhé stráně